Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Mga Insidente at Pagpapayo

Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Alamin ang tungkol sa mga insidente sa Bay Area. at tingnan ang mga pagpapayo at preliminaryong mga ulat ng insidente.

Paminsan-minan, ang isang malaking pagpaparumi sa hangin ay nangyayari sa Bay Area. Sa sandaling makukuha na ang sapat na impormasyon, ang Distrito ng Hangin ay naghahanda ng isang pagpapayo o isang preliminaryong ulat ng insidente.

Ang isang preliminaryong ulat ng insidente ay nagkakaloob ng maagang pangkalahatang-tanaw sa insidente pero hindi panghalili sa malalim na imbestigasyon na susunod. Ang mga ulat ng insidente na nasa talahanayan sa ibaba ay kronolohikal na nakalista.

2019 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
10/15/2019Nustar Incident Report 10-15-19
10/15/2019
Document:
Nustar Incident Report 10-15-19
7/29/2019Chevron Flaring Incident
7/29/2019
Document:
Chevron Flaring Incident
3/22/2019Valero Flue Gas Scrubber Incident Report
3/22/2019
Document:
Valero Flue Gas Scrubber Incident Report

2018 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
9/9/2018Alco Metals Fire Incident Report
9/9/2018
Document:
Alco Metals Fire Incident Report
7/5/2018Shell Refinery Flare Incident Report
7/5/2018
Document:
Shell Refinery Flare Incident Report
6/3/2018Schnitzer Steel Fire Incident Report
6/3/2018
Document:
Schnitzer Steel Fire Incident Report
3/28/2018Chevron Cogen Steam Release Incident Report
3/28/2018
Document:
Chevron Cogen Steam Release Incident Report
3/25/2018Berkeley Asphalt Fire Incident Report
3/25/2018
Document:
Berkeley Asphalt Fire Incident Report
1/29/2018Sims Metal Management Richmond Incident Report
1/29/2018
Document:
Sims Metal Management Richmond Incident Report

2017 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
7/6/2017Alta Waverly Incident Report
7/6/2017
Document:
Alta Waverly Incident Report
5/4/2017 Valero Incident Report
5/4/2017
Document:
Valero Incident Report

2016 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
12/16/2016Deal Auto Wrecking Incident Report
12/16/2016
Document:
Deal Auto Wrecking Incident Report
9/21/2016Phillips 66 Refinery Incident Report
9/21/2016
Document:
Phillips 66 Refinery Incident Report
9/6/2016Chevron Refinery Incident Report
9/6/2016
Document:
Chevron Refinery Incident Report
7/8/2016Western Pacific Pulp and Paper Recycling Plant Incident Report
7/8/2016
Document:

2015 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
12/15/2015121515 Tesoro Incident Report
12/15/2015
Document:
121515 Tesoro Incident Report

Mga Ulat ng Insidente ng 2014

DateDocumenttable-mobile-only-column
12/18/2014Chevron Incident December 18, 2014
Huwebes, Disyembre 18, 2014
Document:
Chevron Incident December 18, 2014

Mga Ulat ng Insidente ng 2013

DateDocumenttable-mobile-only-column
11/10/2013Sims Metal Redwood City
Linggo, Nobyembre 10, 2013
Document:
Sims Metal Redwood City
12/17/2013Sims Metal Redwood City
Martes, Disyembre 17, 2013
Document:
Sims Metal Redwood City

Mga Ulat ng Insidente ng 2012

DateDocumenttable-mobile-only-column
6/15/2012Phillips 66, Rodeo
6/15/2012
Document:
Phillips 66, Rodeo
8/6/2012080612 Chevron
8/6/2012
Document:
080612 Chevron

Mga Ulat ng Insidente ng 2011

DateDocumenttable-mobile-only-column
7/26/2011Macro Plastic, Inc., Fairfield
Martes, Hulyo 26, 2011
Document:
Macro Plastic, Inc., Fairfield

Mga Ulat ng Insidente ng 2010

DateDocumenttable-mobile-only-column
12/9/2010Tesoro, Martinez
Huwebes, Disyembre 9, 2010
Document:
Tesoro, Martinez
11/16/2010Sims Metal Management, San Francisco
Martes, Nobyembre 16, 2010
Document:
Sims Metal Management, San Francisco
11/10/2010Tesoro, Martinez
Miyerkules, Nobyembre 10, 2010
Document:
Tesoro, Martinez
10/22/2010ConocoPhillips, Rodeo
Biyernes, Oktubre 22, 2010
Document:
ConocoPhillips, Rodeo
6/21/2010Valero Refinery Coker Unit
Lunes, Hunyo 21, 2010
Document:
Valero Refinery Coker Unit
3/13/2010Piedmont Lumber, Walnut Creek
Sabado, Marso 13, 2010
Document:
Piedmont Lumber, Walnut Creek
5/12/2010Evergreen Oil, Inc, Newark
Miyerkules, Mayo 12, 2010
Document:
Evergreen Oil, Inc, Newark
3/10/2010ECS Recycling, Santa Clara
Miyerkules, Marso 10, 2010
Document:
ECS Recycling, Santa Clara

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon

415 749-4900


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Tuesday,
    8/11

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 2/1/2018