Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Wood Burning Prohibited

Spare the Air Alert in effect through Friday, October 2.  Wood burning is banned.  Burn bans can occur year-round for wildfires. Smoke from wildfires is impacting air quality.  See our hourly air quality data for the most up-to-date information, as well as Press Releases@AirDistrict, and our Wildfire Safety Tips web page.  Sign up for Bay Area Air Alerts.  en Español

Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Paghula at Pagsusuri ng mga Datos

Kumuha ng mga hula sa kalidad ng hangin at mga isinasaalang-alang sa panahon na nakakaapekto sa posibilidad ng pagpaparumi ng hangin sa Bay Area.

Ang Seksiyon sa Pagsusuri ng Meteorolohiya at Pagsusuri ng mga Datos ng Distrito ng Hangin ay nagpapatibay, nagtitipon at nagbibigay-kahulugan sa mga datos sa panahon at kalidad ng hangin at nag-iisyu ng mga arawang hula para sa kalidad ng hangin. Sinusuri nila kung paano ang mga emisyon mula sa mga partikular na pasilidad ay nakakaapekto sa mga kalapit na residente at tinutukoy ang mga isinasaalang-alang sa panahon na may kaugnayan sa pangmatagalang takbo ng kalidad ng hangin.

Sa mga makukuhang hula bawat araw ay kabilang ang:

Contact Us


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985


Laboratoryo

415 749-5014

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Wednesday,
    9/30

    Spare the Air Alert in Effect

  • Thursday,
    10/1

    Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 8/20/2014