Pagpopondo sa Gawad

Labas-ng-Daan na mga Sasakyan

Pahusayin o palitan ang labas-ng-daan na diesel na kagamitan sa pamamagitan ng pagpopondo mula sa Programang Carl Moyer. Ang programang ito ay naglalayong bawasan ang pagpaparumi sa hangin mula sa heavy-duty na diesel na mga makina sa California.

Mga Uri ng Proyekto

Ang pagpopondo ay iniaalok batay sa kung sino ang nauna hanggang ang lahat ng pondo ay magasta. Ang mga aplikasyon ay dapat na kumpleto upang isaalang-alang para sa pagpopondo.

Ang mga pondo ay makukuha para sa mga sumusunod na uri ng proyekto:

 • Pagpapalit ng kagamitan -palitan ang lumang kagamitan ng pinakamalinis na makukuhang kagamitan.
 • Pagpapatibay ng Makina - mag-instala ng isang kagamitan sa pagkontrol ng emisyon.
 • Pagpapalit ng makina (pagpapalit ng nagpapatakbo) - palitan ang isang lumang makina ng isang bago, sertipikado-sa-emisyon na makina.

Pagiging Karapat-dapat

Basikong Pamantayan

Ang sumusunod na kagamitan ay pangkaraniwang karapat-dapat para sa mga gawad; gayunman, dapat mo pa ring alamin ang katayuan sa regulasyon ng iyong kagamitan (tingnan ang kasunod na seksiyon):

 • Labas-ng-daan na kagamitan: loaders, tractors, dozers, excavators, scrapers, forklifts, kagamitan ng suporta sa lupa, atbp.
 • Kagamitan na may 25 horsepower o higit na mga diesel na makina.
 • Kagamitan na may hindi kukulangin sa tatlong taon bago ang huling-araw ng pagsunod sa regulasyon (maliit na konstruksiyon/pang-industriyang mga fleet) O di-saklaw ng regulasyon (kagamitang pang-agrikultura).
 • Kagamitang pinatatakbo sa loob ng mga hangganan ng Distrito ng Hangin, na ang priyoridad ay ibinibigay sa mga pinatatakbo sa mga lugar na binigyang-diin sa Mapa ng Priyoridad sa Komunidad (PDF).

Mga Tuntunin at Regulasyon

Ang Lupon ng mga Tagatulong sa Hangin ng California (California Air Resources Board, ARB) ay nagtatag ng mga regulasyon para sa labas-ng-daan na kagamitan na nag-iiba alinsunod sa uri ng makina at paggamit ng kagamitan. Dapat mong alamin ang katayuan sa regulasyon ng iyong kagamitan upang maberipika kung ikaw ay karapat-dapat para sa isang gawad.

 • Ang labas-ng-daan na kagamitan na pinatatakbo ng Large Spark Ignition (LSI) na mga makina ay pinangangasiwaan sa ilalim ng Tuntunin sa LSI Fleet ng ARB. Kabilang ang kagamitan ng agrikultura, konstruksiyon, pangkalahatang industriya na pinatatakbo ng gasolina, liquefied petroleum gas, at ibang mga gatong.
 • Ang labas-ng-daan na kagamitan na pinatatakbo sa mga daungan at intermodal na rail yard ay pinangangasiwaan sa ilalim ng Regulasyon sa Kagamitan sa Paghawak ng Kargo ng ARB. Kabilang ang mga yard trak, hostler, crane, top handler, side handler, forklifts, at loader.
 • Karamihan ng diesel na kagamitan na pinatatakbo sa konstruksiyon, pagmimina, pagrerenta, kagamitan sa paliparan at mabigat na industriya ay pinangangasiwaan sa ilalim ng Regulasyon sa Labas-ng-Daan ng ARB.
 • Naililipat na labas-ng-daan na kagamitan na pinatatakbo ng hindi kukulangin sa 50% ng panahon sa mga kuwalipikadong aktibidad na pang-agrikultura ay malamang na di-saklaw ng regulasyon.
 • Ang mga petsa ng pagsunod ay mag-iiba batay sa regulasyon at laki ng fleet.
 • Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga regulasyon sa labas-ng-daan, tawagan ang nakahandang linya sa regulasyon ng ARB: 1.866.6.DIESEL

Paano Dapat Mag-aplay

 1. 1. Alamin ang pagiging karapat-dapat ng iyong sasakyan para sa programang ito.
 2. 2. Tukuyin ang uri ng proyekto para sa iyong sasakyan.
 3. 3 Tipunin ang kinakailangang mga impormasyon tungkol sa iyong kasalukuyang sasakyan at pamalit na sasakyan o makina.
 4. 4. Makipagtulungan sa dealer ng pamalit na kagamitan na inaprobahan ng Distrito ng Hangin upang kunan ng pamalit na kagamitan.
 5. 5. Makipagtulungan sa dealer ng makina para sa pagpapalit ng makina (pagpapalit ng nagpapatakbo).
 6. 6. Mag-aplay para sa pagpopondo online.

Mga Workshop at Ginaganap

Tingnan ang Kalendaryo para sa mga darating na workshop, ginaganap, at huling-araw.

Karagdagang impormasyon

Programang Pagpapalit ng Labas-ng-Daan na Kagamitan (Equipment Replacement Program, ERP)

 

Ang pagpopondo ay makukuha upang:

Palitan ang kasalukuyang lumang kagamitan ng pinakamalinis na makukuhang pamalit na kagamitan (na posibleng may opsiyon sa pagpapatibay) na hanggang 80% ng gastos sa proyekto.

Itong opsiyon sa proyekto ay pinakaangkop kapag:

 1. ang kasalukuyang kagamitan ay lubos pa ring gumaganap sa regular na paggamit sa nakaraang dalawang taon,
 2. walang lohikal na opsiyon sa pamalit na makina na makukuha mula sa tagamanupaktura, at
 3. ang nabawasang halaga ng kasalukuyang kagamitan ay hindi nagbibigay-katwiran sa higit pang pamumuhuhan.

Ang proyekto ay mangangailangan ng pagdaragdag ng isang bineripika ng CARB na pagpapatibay ng kagamitan sa pagkontrol ng emisyon kapag 1) ang pamalit na makina ay may kagamitang bineripika upang gumanang kasama nito at 2) ito ay maaaring iinstala nang hindi magpapakita ng mga panganib sa kaligtasan o mga paglabag.  Ang mga may-ari ng kagamitan ay maaaring pumili ng paglabas sa iniaatas na pagpapatibay.

Ang mga aplikante ay dapat makipagtulungan sa isang Inaprobahan ng BAAQMD na ERP Dealership.

Inaprobahan ng BAAQMD na mga Dealership ng ERP

Dealer NameLocationPhonetable-mobile-only-column
Bejac Corporation (Attn: Todd Grasham)1619 Abrams Court
San Leandro, CA 94577
(510) 677-0354
Bejac Corporation (Attn: Todd Grasham)
Location:
1619 Abrams Court
San Leandro, CA 94577
Phone:
(510) 677-0354
Belkorp AG, LLC (Attn: Paul Pigoni)1856 Lincoln Avenue
Calistoga, CA 94515
(707) 975-8157
Belkorp AG, LLC (Attn: Paul Pigoni)
Location:
1856 Lincoln Avenue
Calistoga, CA 94515
Phone:
(707) 975-8157
East Bay Clarklift, Inc. dba Cromer Equipment (Attn: Todd Jepson)4701 Oakport Street
Oakland, CA 94601
(510) 774-1805
East Bay Clarklift, Inc. dba Cromer Equipment (Attn: Todd Jepson)
Location:
4701 Oakport Street
Oakland, CA 94601
Phone:
(510) 774-1805
Eldorado Forklift Company (Attn: Frank Debiasi) 3582 Haven Avenue
Redwood City, CA 94063
(650) 361-1666
Eldorado Forklift Company (Attn: Frank Debiasi)
Location:
3582 Haven Avenue
Redwood City, CA 94063
Phone:
(650) 361-1666
Garton Tractor (Attn: Craig Weisner)211 #A Cresco Court
Santa Rosa, CA 95407
(707) 586-1790
Garton Tractor (Attn: Craig Weisner)
Location:
211 #A Cresco Court
Santa Rosa, CA 95407
Phone:
(707) 586-1790
Garton Tractor (Attn: Denis Evans)4088 Russell Road
Fairfield, CA 94534
(707) 425-9545
Garton Tractor (Attn: Denis Evans)
Location:
4088 Russell Road
Fairfield, CA 94534
Phone:
(707) 425-9545
Green Valley Tractor, Inc. (Attn: Ron Loney)4135 Abernathy Road
Fairfield, CA 94534-9709
(707) 425-8933 x 203
Green Valley Tractor, Inc. (Attn: Ron Loney)
Location:
4135 Abernathy Road
Fairfield, CA 94534-9709
Phone:
(707) 425-8933 x 203
Mission Valley Tractor and Equipment (Attn: Steve Sundberg)780 E. Brokaw Road
San Jose, CA 95112

(408) 205-7448
Mission Valley Tractor and Equipment (Attn: Steve Sundberg)
Location:
780 E. Brokaw Road
San Jose, CA 95112

Phone:
(408) 205-7448
Papé Material Handling (Attn: Rick Bray)210 Mason Circle
Concord, CA 94520
(925) 521-5400
Papé Material Handling (Attn: Rick Bray)
Location:
210 Mason Circle
Concord, CA 94520
Phone:
(925) 521-5400
Papé Material Handling / Kalmar Ottawa Yard Trucks (Attn: Rick Bray and Jun Castanares)47132 Kato Road
Fremont, CA 94538
(925) 521-5400 / (530) 681-2229
Papé Material Handling / Kalmar Ottawa Yard Trucks (Attn: Rick Bray and Jun Castanares)
Location:
47132 Kato Road
Fremont, CA 94538
Phone:
(925) 521-5400 / (530) 681-2229
Papé Machinery (Attn: Tony Hunhoff)415 East 9th Street
Gilroy, CA 95020
(408) 595-4090
Papé Machinery (Attn: Tony Hunhoff)
Location:
415 East 9th Street
Gilroy, CA 95020
Phone:
(408) 595-4090
Papé Machinery (Attn: Travis Vandegriff)38600 Cedar Boulevard
Newark, CA 94560
(510) 790-4122
Papé Machinery (Attn: Travis Vandegriff)
Location:
38600 Cedar Boulevard
Newark, CA 94560
Phone:
(510) 790-4122
Papé Machinery (Attn: Mike Moss)5380 Commerce Boulevard
Rohnert Park, CA 94928
(707) 584-9161
Papé Machinery (Attn: Mike Moss)
Location:
5380 Commerce Boulevard
Rohnert Park, CA 94928
Phone:
(707) 584-9161
Patterson Lift Trucks, Inc (Attn: John Patterson)975 Industrial Parkway West
Hayward, CA 94544
(510) 582-1133
Patterson Lift Trucks, Inc (Attn: John Patterson)
Location:
975 Industrial Parkway West
Hayward, CA 94544
Phone:
(510) 582-1133
Pellenc America, Inc. (Attn: John Felice)3171 Guerneville Road
Santa Rosa, CA 95401
(707) 586-7286
Pellenc America, Inc. (Attn: John Felice)
Location:
3171 Guerneville Road
Santa Rosa, CA 95401
Phone:
(707) 586-7286
Peterson Tractor (Attn: Grant Stickney)955 Marina Boulevard
San Leandro, CA 94577
(510) 618-2966
Peterson Tractor (Attn: Grant Stickney)
Location:
955 Marina Boulevard
San Leandro, CA 94577
Phone:
(510) 618-2966
Peterson Tractor (Attn: Grant Stickney)13155 Sycamore Avenue
San Martin, CA 95046
(510) 618-2966
Peterson Tractor (Attn: Grant Stickney)
Location:
13155 Sycamore Avenue
San Martin, CA 95046
Phone:
(510) 618-2966
Peterson Tractor (Attn: Grant Stickney)3710 Regional Parkway
Santa Rosa, CA 95403
(510) 618-2966
Peterson Tractor (Attn: Grant Stickney)
Location:
3710 Regional Parkway
Santa Rosa, CA 95403
Phone:
(510) 618-2966
Rick Albert Machinery (RAM), (Attn: Rick Albert)2750 East 18th Street
Antioch, CA 94509
(408) 569-7548
Rick Albert Machinery (RAM), (Attn: Rick Albert)
Location:
2750 East 18th Street
Antioch, CA 94509
Phone:
(408) 569-7548
Road Machinery, LLC (Attn: Jason Ketchum)1441 Industrial Parkway W.
Hayward, CA 94544
(707) 322-5920
Road Machinery, LLC (Attn: Jason Ketchum)
Location:
1441 Industrial Parkway W.
Hayward, CA 94544
Phone:
(707) 322-5920
Sonsray Machinery, LLC (Attn: Mark Hayes)1450 Doolittle Drive
San Leandro, CA 94621
(510) 562-0653 x 491
Sonsray Machinery, LLC (Attn: Mark Hayes)
Location:
1450 Doolittle Drive
San Leandro, CA 94621
Phone:
(510) 562-0653 x 491
Toyota Material Handling Northern California (Attn: Pete Thomas)6999 Southfront Road
Livermore, CA 94551
(510) 760-7007
Toyota Material Handling Northern California (Attn: Pete Thomas)
Location:
6999 Southfront Road
Livermore, CA 94551
Phone:
(510) 760-7007
Tri-West Tractor, Inc.
(Attn: Josh Hall)
6281 Southfront Road
Livermore, CA 94551
(209) 321-3828
Tri-West Tractor, Inc.
(Attn: Josh Hall)
Location:
6281 Southfront Road
Livermore, CA 94551
Phone:
(209) 321-3828
Volvo Construction Equipment & Services (Attn: Rick Wolff)1944 Marina Blvd
San Leandro, CA 94577
(925) 200-6739
Volvo Construction Equipment & Services (Attn: Rick Wolff)
Location:
1944 Marina Blvd
San Leandro, CA 94577
Phone:
(925) 200-6739
 

TALA: Ang talahanayan ng inaprobahan ng BAAQMD na mga tagabenta na nasa itaas ay isasapanahon habang ang bagong mga kalahok sa programa ay tinutukoy.

Mga Dokumento ng Programa  

Nakakatulong na ARB Links

Contact Us


415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 2/1/2016