Pagpopondo sa Gawad

Mga trak

Ang pagpopondo ng Distrito ng Hangin ay makukuha upang tumulong na paghusayin o palitan ang loob-ng-daan na mga diesel na trak ng mas bago, mas mababa ang emisyon na kagamitan.

Announcement:

The Carl Moyer Program closed on Wednesday, May 18, 2022, and is not accepting new applications. Complete applications that were submitted prior to midnight (Pacific Daylight Time) on May 18 will be evaluated for eligibility.

Year 23 Funding Cycle is anticipated to begin accepting new applications when the program opens in Summer 2022. Please sign up for the Carl Moyer Notification List on the Carl Moyer Program web page to receive timely email alerts or check back on this web page for program updates. 

 

Mga programa

Ang Distrito ng Hangin ay may mga sumusunod na loob-ng-daan na mga Programa sa trak:

  • Programang Insentibo sa Voucher – Ang Programang Insentibo sa Voucher (Voucher Incentive Program, VIP) ay nagkakaloob ng isang pinasimpleng pagharap para sa maliliit na fleet upang palitan o patibayin ang mas luma, mataas ang pagpaparumi na pinatatakbo-ng-diesel na loob-ng-daan na mga sasakyan ng mas mababa ang pagpaparumi na kagamitan.
  • Programang Heavy-Duty ng mga EV ng TFCA – Ang programang Pondo ng Transportasyon para sa Malinis na Hangin (Transportation Fund for Clean Air, TFCA) Heavy-duty EV ay nagkakaloob ng pagpopondo para sa Wala-Hindi-Lubos-na-Walang-Emisyon na Medium, Heavy-Duty na mga Sasakyan at mga Bus ng Kalunsuran.
  • Programang Paggalaw ng mga Kalakal – Ang Proposisyon 1B: Programang Pagbawas ng Emisyon ng Paggalaw ng mga Kalakal ay naglalayong mabilis na bawasan ang mga emisyon at panganib sa kalusugan ng pagpaparumi sa hangin mula sa paglipat ng kargada sa kahabaan ng mga koridor ng kalakal ng California.  Sa pamamagitan ng programang ito higit sa 2,500 trak ang napalitan o napatibay.

Contact Us

Adam Shapiro
Manunuring Pampangasiwaan

415.749.8441

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 7/24/2020