Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Pagpopondo sa Gawad

Mga Negosyo at Fleet

Pagpopondo sa Gawad

Alamin ang tungkol sa pagpopondo sa gawad para sa mga sasakyan at impra-istruktura na nagpapabuti sa kalidad ng hangin sa rehiyon.

Loob-ng-Daan na mga Sasakyan para sa Malinis na Hangin at Impra-istruktura

Ang Distrito ng Hangin ay nag-aalay ng mga pondo para sa mga sumusunod:

Labas-ng-Daan na Kagamitan

Ibang mga Pagkakataon

  • Pagbahagi ng Bike sa Bay Area: Alamin ang tungkol sa Pagbahagi ng Bike sa Bay Area, ang unang pinag-isang panrehiyong programang pagbahagi ng bisikleta sa bansa.

Contact Us


415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Thursday,
    6/4

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 8/20/2014