Pagpopondo sa Gawad

Mga Pampublikong Ahensiya

Alamin ang tungkol sa pagpopondo sa gawad para sa mga pampublikong ahensiya para sa mga proyektong nagpapabuti sa kalidad ng hangin sa rehiyon.

Ang Distrito ng Hangin ay nag-aalay ng pagpopondo sa mga pampublikong ahensiya para sa mga proyektong pagbawas ng biyahe, paradahan ng bike at daan ng bike, at sasakyan para sa malinis na hangin.  (Ang ilan sa mga programang ito ay makukuha rin ng mga negosyo, gaya ng nakatala.)

Mga Pasilidad ng Bisikleta

Pagbawas ng Biyahe

Loob-ng-Daan na mga Sasakyan para sa Malinis na Hangin at Impra-istruktura

  • Walang Emisyon na Light Duty na mga Sasakyan sa mga Pampublikong Fleet:  Ang Programang Pagsasauli ng Ibinayad sa PEV ay nagkakaloob ng mga pagsasauli ng ibinayad para sa pagbili o pag-arkila ng bagong light duty na walang-emisyon at plug-in na haybrid na mga sasakyan ng pasahero, de-kuryenteng mga sasakyan ng kapitbahayan, at walang-emisyon na mga motorsiklo.
  • Mga Istasyon ng Pagkarga sa De-kuryenteng Sasakyan: Ang programang The  Charge!  ay nagkakaloob ng pagpopondo sa mga pampublikong ahensiya upang palawakin ang network ng magagamit ng publiko na mga istasyon ng pagkarga ng plug-in na de-kuryenteng sasakyan sa mga lugar ng trabaho, mga yunit ng tirahan ng maraming pamilya, at mga pampublikong lokasyon.
  • Light Duty na mga EV sa mga fleet: Ang pagpopondo ay makukuha ng mga pampublikong ahensiya at negosyo para sa pagbili o pag-arkila ng walang-emisyon na light-duty na mga sasakyan sa mga fleet na mataas ang milyahe.
  • Heavy Duty na mga EV: Ang pagpopondo ay makukuha ng mga pampublikong ahensiya at negosyo para sa pagbili o pag-arkila ng walang-emisyon na heavy-duty na mga sasakyan.
  • Mga Istasyon ng Paggatong ng Hydrogen:  Ang pagpopondo ay makukuha ng mga pampublikong ahensiya at negosyo para sa mga bagong istasyon ng paggatong ng hydrogen para sa walang-emisyon na hydrogen fuel cell na mga sasakyan. 
  • Mga Bus ng Paaralan: Ang pagpopondo ay makukuha ng mga pampublikong ahensiya at negosyo para sa mga pagpapatibay ng diesel-particulate na bus ng paaralan, mga pagpapalit ng bus, at mga pagpapalit ng tangke ng Siniksik na Likas na Gas.

Ibang mga Pagkakataon

Contact Us

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994 grants@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023