Pagpopondo sa Gawad

Mga residente

Kumuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa pagpopondo sa gawad na iniaalay sa mga residente upang pabutihin ang kalidad ng hangin sa rehiyon.

Mga Programa ng Distrito ng Hangin

Programang Pagpapalit ng Kalan ng Kahoy ng Marin County:

Ang mga residente ng Marin County ay makakatanggap ng hanggang $1,500 para sa pagtanggal at pagpapalit ng di-sertipikadong mga kasangkapan sa pagsunog ng kahoy.

Ibang mga Pagkakataon

  • Proyektong Pagsasauli ng Ibinayad sa Malinis na Sasakyan: Ang programang ito, pinangangasiwaan ng Sentro para sa Maipagpapatuloy ng Enerhiya, ay nag-aalay ng hanggang $5,000 sa mga pagsasauli ng ibinayad para sa pagbili o pag-arkila ng bago, karapat-dapat na walang-emisyon at plug-in na haybrid na light-duty na mga sasakyan.
  • Pagbahagi ng Bike sa Bay Area: Alamin ang tungkol sa Pagbahagi ng Bike sa Bay Area, ang unang pinag-isang panrehiyong programang pagbahagi ng bisikleta sa bansa.

Contact Us

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994 grants@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023