Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Air Quality Advisory

The Air District is issuing an air quality advisory for smoke for the far South Bay, including Morgan Hill, San Martin, and Gilroy through Monday, July 6. Beginning late Saturday, the Park Fire broke out East of Morgan Hill and air quality impacts are possible near the fire. Read more.

Pagpopondo sa Gawad

Programang Pagpapalit ng Lawn Mower

Pagpopondo sa Gawad

Tumanggap ng bayad para sa pagpapalit ng iyong gumaganang pinatatakbo ng gas na lawn mower para sa isang bagong de-kuryenteng mower.

Ang mga aplikasyon ay hindi tinatanggap sa panahong ito.

Ang Programang Pagpapalit ng Lawn Mower ay magbabayad sa mga residente upang ibigay ang kanilang gumaganang gasolinang lawn mower para sa pag-scrap. Bilang kapalit, ang mga residente ay tatanggap ng mga pondo patungo sa pagbili ng isang bago, walang-kurdon, walang-emisyon na de-kuryenteng lawn mower.

Pagiging Karapat-dapat

Upang lumahok, ikaw ay dapat na isang residente ng Bay Area at may gumaganang pinatatakbo-ng-gas na lawn mower.

Paano Dapat Mag-aplay

Ang mga aplikasyon ay hindi tinatanggap sa panahong ito.

Mga Ginaganap

Tingnan ang Kalendaryo para sa mga darating na ginaganap at huling-araw.

Contact Us


415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Monday,
    7/6

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/20/2015