Mga Plano sa Kalidad ng Hangin

Alamin ang tungkol sa proseso ng Distrito ng Hangin, mga paraan, at mga hangarin para sa pagbuo ng mga plano sa pamamahala ng kalidad ng hangin para sa Bay Area.

The Air District prepares and updates air quality plans to achieve state and national ambient air quality standards, comply with state and national air quality planning requirements, and maintain healthy air in the Bay Area.

On September 1, 2021, the Air District’s Board of Directors will hold a public meeting to consider adoption of a certification that the Air District’s nonattainment new source review permitting program meets the federal Clean Air Act requirements for the 2015 Ozone National Ambient Air Quality Standards.

The proposed certification, staff report, and public meeting notice are available for review:

Questions and comments on this proposed action may be submitted electronically to:

Pam Leong, Director of Engineering
Email: 

The deadline for comments on the proposed certification is Monday, August 30, 2021. Members of the public may also submit comments directly to the Board of Directors at the public meeting.

Ang Distrito ng Hangin ay naghahanda at nagsasapanahon ng mga plano sa kalidad ng hangin upang makamit ang pang-estado at pambansang mga pamantayan sa kalidad ng nakapaligid na hangin, sumunod sa mga pang-estado at pambansang iniaatas sa pagpaplano ng kalidad ng hangin, at panatilihin ang malusog na hangin sa Bay Area. Upang ihanda ang mga planong ito, ang mga tauhan ng Distrito ng Hangin ay gumagawa ang detalyadong mga pagsusuring teknikal, kabilang ang:

Ang mga plano sa kalidad ng hangin ay tumutukoy sa posibleng mga hakbang at estratehiya sa pagkontrol, kabilang ang mga tuntunin at regulasyon na maaaring ipatupad upang bawasan ang mga emisyon ng pamparumi sa hangin mula sa mga pasilidad na pang-industriya, mga prosesong pangkomersiyo, mga sasakyang de-motor na ginagamit sa daan at labas ng daan, at ibang mga pinanggagalingan. Ang Distrito ng Hangin ay nagpapatupad ng mga estratehiyang ito sa pamamagitan ng mga tuntunin at regulasyon, mga programang gawad at insentibo, pampublikong edukasyon at pakikipag-ugnayan, at mga pakikipagbakasan sa ibang mga ahensiya at apektado.

Events

 Date Event NameAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 1 items in 1 pages
7/15/2020Board of Directors Regular Meeting Revised Board Agenda
 
7/15/2020
Event Name:
Board of Directors Regular Meeting
Date & Time:
Miyerkules, Hulyo 15
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Agenda:
Revised Board Agenda
:
Other Documents:
Board Minutes
Event Contact:
N/A
Event Description:
N/A
 

Date & Time

Miyerkules, Hulyo 15
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Event Description

N/A

Other Documents

Board Minutes

Event Contact

N/A

Contact Us

Christy Riviere
Pangunahing Tagaplanong Pangkapaligiran

415.749.4925

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 6/19/2019