Giúp đỡ & Dịch thuật Ngôn Ngữ

Giúp đỡ & Dịch thuật Ngôn Ngữ

Giúp đỡ & Dịch thuật Ngôn Ngữ

Dịch thuật Ngôn Ngữ


 

Chú ý: Trang chủ Địa Hạt Không Khí sử dụng Công Cụ Dịch Thuật Google để dịch các trang trên trang này. Công Cụ Dịch Thuật Google sẽ cho phép quý vị nắm bắt được thông tin chung, nhưng sẽ không cung cấp bài dịch trôi chảy. Mọi mâu thuẫn hay khác biệt trong bản dịch đều không ràng buộc và không có hiệu lực pháp lý với các mục đích tuân thủ và thực thi.

Hỗ Trợ Ngôn Ngữ

Địa Hạt Không Khí nhận thức rằng để tiếp cận và mời gọi dân số đa dạng của khu vực tham gia một cách hiệu quả, họ phải cố gắng để cung cấp cho cư dân phương tiện tiếp cận các dịch vụ có ý nghĩa và với tài liệu bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ngữ. Địa Hạt Không Khí hiện đang có sẵn một số thực thi để cung cấp các dịch vụ và tài liệu bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, cho công chúng nói chung và các quần thể công nghiệp cụ thể dùng đến các dịch vụ đa dạng của họ, chẳng hạn như giấy phép, giúp đỡ tuân thủ và các chương trình giúp đỡ tài chánh.

Tiếng Anh

Để được giúp đỡ bằng Tiếng Anh, xin vui lòng gọi (415) 749-4900. 

Tiếng Tây Ban Nha

Để được giúp đỡ bằng tiếng Tây Ban Nha, vui lòng gọi (415) 749-4900.

Ngôn Ngữ Khác

Để được giúp đỡ bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng gọi (415) 749-4900.

Spare the Air Status

Last Updated: 24/02/2015