Thứ Tư, Tháng Chín 16, 2015

Địa Hạt Không Khí đang tư vấn cho cư dân Vùng Vịnh về khả năng gió chuyển hướng từ phía tây sang phía bắc vào sáng sớm Thứ Năm, khói từ Đám Cháy trong Thung Lũng có thể tác động đến nhiều nơi trong khu vực North Bay, nhất là Quận Napa, qua suốt cuối tuần.

Spare the Air Status

Xem thông cáo báo chí.

Last Updated: 16/09/2015