Câu Hỏi Thường Gặp (Frequently Asked Question, FAQ) về Chương trình Mua Lại Xe

Câu Hỏi Thường Gặp - Chương Trình Mua Lại Xe

Air District vẫn triển khai chương trình Mua Lại Xe chứ?

Air District hiện điều hành chương trình Mua Lại Xe hoàn toàn tự nguyện. Chương trình này thanh toán $1,200 cho xe đời từ 1997 trở về trước, đã đăng ký, đang hoạt động và đã vượt qua đợt kiểm tra khói thải. Cơ sở tháo dỡ xe đã ký hợp đồng với Air District sẽ đủ điều kiện tham gia và sử dụng xe làm phế thải.

Tại sao xe của tôi phải vượt qua cuộc kiểm tra khói thải và đang hoạt động khi chương trình vẫn sẽ thu gom xe để làm phế liệu?

Mục đích của chương trình Mua Lại Xe là để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí bằng cách không cho các loại xe đời cũ, gây ô nhiễm không khí lưu thông nhiều trên đường. Nếu không thể lái một chiếc xe vì xe đó không có giấy đăng ký hoặc không vượt qua cuộc kiểm tra khói thải, xe đó sẽ không được phép lưu thông khi phát thải khói gây ô nhiễm không khí.

Tôi có thể gọi điện cho ai nếu tôi có thắc mắc về quy trình Mua Lại Xe?

Cơ sở tháo dỡ điều phối chương trình thay cho Air District sẽ giải đáp mọi thắc mắc chung, xác minh tư cách hội đủ điều kiện của xe và lên lịch đưa xe đủ điều kiện đến một trong các cơ sở của họ.

Nếu quý vị có thắc mắc khác hoặc khiếu nại về cơ sở tháo dỡ, quý vị có thể liên hệ với Chương Trình Mua Lại Xe của Air District theo số 415-749-8775.

Tôi có thể làm gì nếu xe của tôi không đủ tiêu chuẩn tham gia Chương Trình Mua Lại Xe của Air District?

Nếu xe của quý vị không đáp ứng được các điều kiện của chương trình Mua Lại Xe, quý vị có thể liên hệ với Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng của Cơ Quan Sửa Chữa Ô Tô California theo số 1-866-272-9642.

Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng sẽ hỗ trợ tài chính cho những người muốn thải bỏ xe hoặc sửa chữa xe nếu xe không vượt qua đợt kiểm tra khói thải.

Spare the Air Status

Last Updated: 14/07/2020