Chi Tiết Liên Lạc theo Chương Trình

Tìm chi tiết liên lạc cho các chương trình của Địa Hạt Không Khí trong danh mục bên dưới. Chọn một chữ trong bảng mẫu tự để sắp xếp theo tên chương trình hoặc chọn “Tất Cả” để xem toàn bộ danh sách.

Chi Tiết Liên Lạc theo Chương Trình

ProgramContacttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
123
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 29 items in 3 pages
Administrative Services
 • Thông Tin Điều Hành Tổng Quát
 • 415.749.4611
Administrative Services
Contact:
 • Thông Tin Điều Hành Tổng Quát
 • 415.749.4611
Air Toxics
 • Daphne Chong
 • Nhà Độc Chất Học
 • 415.749.4687
Air Toxics
Contact:
 • Daphne Chong
 • Nhà Độc Chất Học
 • 415.749.4687
Asbestos Technician
 • Asbestos
 • Asbestos
 • 415 749-4762
Asbestos Technician
Contact:
 • Asbestos
 • Asbestos
 • 415 749-4762
Carl Moyer Program
 • Anthony Fournier
 • Giám Đốc Ưu Đãi Chiến Lược
 • 415.749.4961
Carl Moyer Program
Contact:
 • Anthony Fournier
 • Giám Đốc Ưu Đãi Chiến Lược
 • 415.749.4961
Clerk of the Boards
 • Marcy Hiratzka
 • Clerk of the Boards, Điều Hành
 • 415.749.5073
Clerk of the Boards
Contact:
 • Marcy Hiratzka
 • Clerk of the Boards, Điều Hành
 • 415.749.5073
Compliance Assistance
 • Đường Dây Nóng Về Hỗ Trợ Tuân Thủ
 • 415-749-4999
Compliance Assistance
Contact:
 • Đường Dây Nóng Về Hỗ Trợ Tuân Thủ
 • 415-749-4999
Courtesy Site Visits
 • Hỗ Trợ Tuân Thủ
 • 415 749 4999
Courtesy Site Visits
Contact:
 • Hỗ Trợ Tuân Thủ
 • 415 749 4999
Diesel Engines
 • Thông Tin Công Trình Tổng Quát
 • 415.749.4990
Diesel Engines
Contact:
 • Thông Tin Công Trình Tổng Quát
 • 415.749.4990
Emissions Banking
 • Ariana Husain
 • Principal Air Quality Engineer
 • 415.749.8433
Emissions Banking
Contact:
 • Ariana Husain
 • Principal Air Quality Engineer
 • 415.749.8433
Enforcement Services
 • Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát
 • 415 749-4795
Enforcement Services
Contact:
 • Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát
 • 415 749-4795
Spare the Air Status

Last Updated: 08/11/2016