2019 Press Releases

Release DatePDF Filestable-mobile-only-column
23/12/2019Air District asks public to not burn wood over the Christmas holiday
23/12/2019
PDF Files:
19/12/2019Đóng cửa mùa cho phép đốt cháy gốc rạ

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
19/12/2019
PDF Files:
Đóng cửa mùa cho phép đốt cháy gốc rạ

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
10/12/2019Kế hoạch hành động của cộng đồng Tây Oakland để cải thiện phẩm chất không khí do Ban Tài Nguyên Không Khí California phê duyệt

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
06/12/2019$30 million now available for trucks, switcher locomotives and marine vessels in California
06/12/2019
03/12/2019Giải pháp giảm lượng phát thải vào không khí tại Cupertino của Lehigh Cement

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
03/12/2019
27/11/2019Air District asks public to not burn wood to reduce air pollution
27/11/2019
PDF Files:
26/11/2019Air District & các đối tác triển khai chương trình Drive Clean Bay Area để giảm chi phí của các xe giữ sạch không khí

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
25/11/2019Hội đồng quản trị của Air District phê duyệt tài trợ cho nghiên cứu toàn diện về mùi tại Milpitas

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
20/11/2019 Air District tăng cường điều lệ về việc đốt củi để bảo vệ phẩm chất không khí & y tế công cộng trong khi xảy ra cháy rừng

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
18/11/2019Media Advisory: Air District hosts media availability after Wednesday vote to strengthen wood burning regulation
18/11/2019Air District mở rộng chương trình tài trợ Clean Cars for All

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
18/11/2019
PDF Files:
09/11/2019Winter Spare the Air Alerts called for today & Sunday due to wood smoke buildup
09/11/2019
05/11/2019Air District extends Bay Area air quality advisory for smoke from Ranch Fire through Wednesday
04/11/2019Air District issues air quality advisory for smoke from Ranch Fire for the Bay Area for Tuesday
01/11/2019Winter Spare the Air season begins today
01/11/2019
PDF Files:
Winter Spare the Air season begins today
01/11/2019Media Advisory Reminder: Path to Clean Air Summit will inform Richmond–San Pablo Community Air Monitoring Plan
31/10/2019Air District issues air quality advisory for smoke in the upper North Bay through Sunday
31/10/2019
30/10/2019Path to Clean Air Summit will inform Richmond–San Pablo Community Air Monitoring Plan
30/10/2019
30/10/2019Air District calls fourth consecutive Spare the Air Alert for Thursday due to wildfire smoke
29/10/2019Air District calls third consecutive Spare the Air Alert for Wednesday due to wildfire smoke
28/10/2019Air District calls another Spare the Air Alert for Tuesday due to wildfire smoke
28/10/2019
28/10/2019Media Advisory: Gina McCarthy keynote speaker at Bay Area Air District event today
28/10/2019
27/10/2019Air District calls Spare the Air Alert for Monday due to wildfire smoke
27/10/2019
PDF Files:
25/10/2019Air District extends Spare the Air Alert through Saturday for wildfire smoke
25/10/2019
PDF Files:
25/10/2019Air District issues air quality advisory for smoke in the Bay Area Sunday & Monday
25/10/2019
24/10/2019Air District extends Spare the Air Alert through tomorrow for wildfire smoke
24/10/2019
24/10/2019Air District issues Spare the Air Alert today for wildfire smoke
24/10/2019
PDF Files:
21/10/2019Media Advisory: Call for applications for Spare the Air Leadership Award
21/10/2019
PDF Files:
15/10/2019Air quality advisory for smoke from Nustar fire
15/10/2019
PDF Files:
Air quality advisory for smoke from Nustar fire
11/10/2019Air Quality Advisory for smoke extended through Saturday
11/10/2019
PDF Files:
10/10/2019Air District issues air quality advisory for smoke in the Bay Area
10/10/2019
PDF Files:
08/10/2019Permissive burn season closes for fall marsh management fires
08/10/2019
PDF Files:
06/10/2019Air District issues another Spare the Air Alert for Monday
06/10/2019
PDF Files:
05/10/2019Air District issues a Spare the Air Alert for Sunday
05/10/2019
PDF Files:
Air District issues a Spare the Air Alert for Sunday
02/10/2019Air District Board votes to approve community action plan to improve air quality in West Oakland
02/10/2019Bay Area Air District statement on Governor Newsom’s signature of AB 836
02/10/2019
PDF Files:
26/09/2019Permissive burn periods for crop replacement and flood debris fires open
26/09/2019
PDF Files:
24/09/2019Air District issues another Spare the Air Alert for Wednesday
24/09/2019
PDF Files:
24/09/2019Bay Area Air District statement on Trump Administration’s threat to pull California transportation funding
23/09/2019Air District issues Spare the Air Alert for Tuesday
23/09/2019
PDF Files:
Air District issues Spare the Air Alert for Tuesday
18/09/2019Tuyên bố của Air District Vùng Vịnh về việc Chính Quyền Trump quyết định thu hồi miễn trừ cho phép California đặt ra các tiêu chuẩn phát thải riêng

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
13/09/2019Air District issues third consecutive Spare the Air Alert and extends air quality advisory for smoke
12/09/2019Air District issues another Spare the Air Alert for Friday and air quality advisory for smoke
12/09/2019
11/09/2019Air District issues Spare the Air Alert for Thursday
11/09/2019
PDF Files:
Air District issues Spare the Air Alert for Thursday
27/08/2019Kết thúc thời hạn đốt ngoài trời cho gốc rạ vụ mùa kép; bắt đầu các thời hạn đốt gốc rơm rạ vào mùa thu và để quản lý đầm lầy

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
25/08/2019Air District issues Spare the Air Alert for Monday
25/08/2019
PDF Files:
Air District issues Spare the Air Alert for Monday
15/08/2019Air District issues fourth straight Spare the Air Alert for Friday
15/08/2019
PDF Files:
14/08/2019Air District issues third straight Spare the Air Alert for Thursday
14/08/2019
PDF Files:
13/08/2019Air District supports state’s lawsuit against Trump’s plan to gut restrictions on coal-burning power plants
13/08/2019Air District issues another Spare the Air Alert for Wednesday
13/08/2019
PDF Files:
12/08/2019Air District mở Chương Trình Trợ Cấp Giảm Thiểu Sử Dụng Phương Tiện

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
12/08/2019
PDF Files:
12/08/2019Air District issues Spare the Air Alert for Tuesday
12/08/2019
PDF Files:
Air District issues Spare the Air Alert for Tuesday
12/08/2019Air District hosts Clean Cars for All: Electric Vehicle Showcase in South San Francisco
12/08/2019
09/08/2019Air quality advisory for smoke in the Bay Area
09/08/2019
PDF Files:
Air quality advisory for smoke in the Bay Area
07/08/2019Air quality advisory for smoke in the Bay Area
07/08/2019
PDF Files:
Air quality advisory for smoke in the Bay Area
03/08/2019Air quality advisory for smoke in the Bay Area through Sunday
03/08/2019
PDF Files:
01/08/2019Air District invites Bay Area residents to Clean Cars for All: Electric Vehicle Showcase in Oakland
29/07/2019Air District releases joint community action plan to improve air quality in West Oakland
29/07/2019
27/07/2019Air quality advisory for smoke in the Bay Area through Sunday
27/07/2019
PDF Files:
26/07/2019Air District issues Spare the Air Alerts Friday through Sunday
26/07/2019
PDF Files:
11/07/2019Air District sẽ tổ chức một buổi hội thảo công khai bàn về các sửa đổi điều lệ về cháy rừng.

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
02/07/2019Air District reminds residents of potential fire danger this Fourth of July
02/07/2019
PDF Files:
25/06/2019Bắt đầu khoảng thời gian cho phép đốt đối với những trường hợp đốt để quản lý đồng cỏ

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
20/06/2019Air District tài trợ hơn 50 triệu USD để giúp giảm bớt tình trạng ô nhiễm không khí từ những máy điêzen hạng nặng.

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
12/06/2019Air District issues Spare the Air alert for today
12/06/2019
PDF Files:
Air District issues Spare the Air alert for today
10/06/2019Air District issues Spare the Air alert for the third day
10/06/2019
PDF Files:
Air District issues Spare the Air alert for the third day
09/06/2019Air District issues second Spare the Air smog alert in a row
09/06/2019
PDF Files:
08/06/2019Air District issues first Spare the Air smog alert in 2019
08/06/2019
PDF Files:
29/05/2019Permissive burn season for flood debris fires closes, double crop stubble season begins
29/05/2019
15/05/2019Spare the Air Leadership Award winner to be honored at Acterra Business Environmental Awards ceremony
30/04/2019Đợt sương khói Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí) bắt đầu khi thời tiết ấm dần lên

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
30/04/2019
30/04/2019Chương trình tài trợ Clean Cars for All của Air District giúp cư dân Vùng Vịnh mua được những chiếc xe sạch nhất

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
28/04/2019Cuộc họp được tổ chức giữa Air District & Ban Tài Nguyên Không Khí Tiểu Bang California (California Air Resources Board, CARB) về công tác phân bổ nguồn vốn tài trợ của California trong Chương Trình Quỹ Tín Thác Giảm Thiểu Tác Động Môi Trường của Volkswagen

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
28/04/2019Air District tổ chức Chương Trình Tài Trợ Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
28/04/2019
24/04/2019Kết thúc các thời hạn cho phép đốt để thay vụ mùa, quản lý rừng, tỉa và đốn vườn cây ăn quả và quản lý dãy đồi núi

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
18/04/2019Air Districts and CARB host meeting about California’s allocation of the Volkswagen Environmental Mitigation Trust funding
15/04/2019Air District cung cấp các khoản tài trợ cộng đồng để hỗ trợ công tác nâng cao nhận thức và thu hút người dân tham gia bảo vệ phẩm chất không khí

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
09/04/2019Kết thúc thời hạn đốt vào mùa xuân với những trường hợp đốt để quản lý đầm lầy

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
23/03/2019Valero refinery reporting shutdown in process
23/03/2019
PDF Files:
Valero refinery reporting shutdown in process
23/03/2019Valero refinery emitting smoke from flue gas scrubber stack Sunday morning
23/03/2019
PDF Files:
12/03/2019Air District settles case with Shell Oil Products

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
12/03/2019
PDF Files:
Air District settles case with Shell Oil Products

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
07/03/2019Air District giám sát chặt chẽ tình trạng bùng lửa tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
07/03/2019
03/03/2019Winter Spare the Air season comes to an end

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
03/03/2019
PDF Files:
Winter Spare the Air season comes to an end

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
26/02/2019Khoảng thời gian đốt được cho phép mở ra cho những trường hợp đốt để quản lý đầm lầy

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
12/02/2019Air District đã tổ chức một hội nghị cộng đồng để phát triển kế hoạch giám sát không khí cho Richmond - San Pablo

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
06/02/2019Air District đã tài trợ $6 triệu để giảm ô nhiễm không khí

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
06/02/2019
PDF Files:
26/01/2019Winter Spare the Air Alert called for Monday, January 28
26/01/2019
PDF Files:
Winter Spare the Air Alert called for Monday, January 28
Spare the Air Status

Last Updated: 07/05/2020