Press Releases

In this section, view Air District press releases, dating from the current year back to 2003.

2022 Press Releases

Release DatePDF Filestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 18 items in 2 pages
18/05/2022Air District Board confirms Sharon Landers as interim executive officer
18/05/2022
PDF Files:
18/05/2022Air District Board appoints Alexander Crockett as new district counsel
18/05/2022
PDF Files:
16/05/2022Air District’s James Cary Smith Community Grant Program empowers Bay Area community leaders
16/05/2022
02/05/2022Spare the Air smog season begins today
02/05/2022
PDF Files:
Spare the Air smog season begins today
28/04/2022Air District joins fight to stop USPS from replacing bulk of delivery fleet with fossil-fuel-powered vehicles
20/04/2022Địa Hạt Không Khí nỗ lực dừng hoạt động của máy phát điện chạy bằng điêzen tại các cơ sở trồng cần sa của Green Sage ở Oakland

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
07/04/2022Media Advisory: Air District to bring abatement order before Hearing Board to end air quality violations at Chemtrade
04/04/2022Chương trình Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu của Địa Hạt Không Khí hỗ trợ giải pháp lưu trữ năng lượng để tăng cường năng lượng sạch cho Vùng Vịnh

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
24/03/2022Địa Hạt Không Khí giải quyết vụ việc với Valero Refining Co.

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
24/03/2022
PDF Files:
22/03/2022Địa Hạt Không Khí đệ trình vụ việc lên Hội Đồng Phân Xử để chấm dứt các vi phạm về chất lượng không khí tại Chemtrade

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español

2021 Press Releases

Release DatePDF Filestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 77 items in 8 pages
30/12/2021Air District asks public to not burn wood over New Year’s holiday
30/12/2021
PDF Files:
23/12/2021Air District asks public to not burn wood over the Christmas holiday
23/12/2021
PDF Files:
15/12/2021Địa Hạt Không Khí tăng cường các điều lệ cấp phép để bảo vệ tốt hơn những cộng đồng quá tải

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
07/12/2021$7 triệu kinh phí tài trợ có sẵn để lắp đặt các trạm sạc xe điện công cộng mới

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
24/11/2021Air District asks public to not burn wood Thanksgiving Day
24/11/2021
PDF Files:
Air District asks public to not burn wood Thanksgiving Day
18/11/2021Trang web Flex Your Commute được triển khai để hỗ trợ việc đi lại và lên kế hoạch trở lại làm việc

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
17/11/2021Địa Hạt Không Khí giải quyết vụ việc với Valero

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
17/11/2021
PDF Files:
Địa Hạt Không Khí giải quyết vụ việc với Valero

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
29/10/2021Địa Hạt Không Khí đại diện cho Vùng Vịnh tại COP26

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
29/10/2021
PDF Files:
Địa Hạt Không Khí đại diện cho Vùng Vịnh tại COP26

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
14/10/2021Địa Hạt Không Khí cung cấp các thiết bị lọc không khí trong nhà tại West Oakland

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
14/10/2021
13/10/2021Địa Hạt Không Khí giải quyết vụ việc với Shell Oil Products US

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
13/10/2021
PDF Files:
Spare the Air Status

Last Updated: 05/01/2022