Press Releases

Updated 12/01/2021

In this section, view Air District press releases, dating from the current year back to 2003.

Updated 12/01/2021

2021 Press Releases

Release DatePDF Filestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 1 items in 1 pages
12/01/2021Air District’s Charge! Program offers $6 million for electric vehicle charging stations
12/01/2021

2020 Press Releases

Release DatePDF Filestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 84 items in 6 pages
28/12/2020Air District settles case with Chevron USA Inc.
28/12/2020
PDF Files:
Air District settles case with Chevron USA Inc.
23/12/2020Air District asks public to not burn wood over the Christmas holiday
23/12/2020
PDF Files:
21/12/2020Spare the Air Alert extended through Tuesday due to wood smoke buildup
21/12/2020
PDF Files:
20/12/2020Spare the Air Alert called for Monday due to wood smoke buildup
20/12/2020
PDF Files:
14/12/2020Chương Trình Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu của Air District mở đường cho dự án về các giải pháp lưới điện siêu nhỏ đầy sáng tạo

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
10/12/2020Ủy viên hội đồng Air District, Davina Hurt được Thống Đốc Newsom bổ nhiệm vào Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
09/12/2020Air District chỉ trích Chính Quyền của Tổng Thống Trump thất bại trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
07/12/2020Air District cung cấp khoản tài trợ trị giá $40 triệu để giúp giảm bớt tình trạng ô nhiễm không khí từ những động cơ hạng nặng

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
04/12/2020Spare the Air Alert called for Saturday due to wood smoke
04/12/2020
PDF Files:
Spare the Air Alert called for Saturday due to wood smoke
02/12/2020Tòa án phê duyệt giải pháp giảm lượng phát thải vào không khí tại Cupertino của Lehigh Cement

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
25/11/2020 Air District asks public not to burn wood over Thanksgiving holiday
25/11/2020
PDF Files:
19/11/2020Dành $20 triệu tài trợ cho các dự án giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí từ thiết bị vận chuyển hàng hóa

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
29/10/2020Air District phối hợp với Schnitzer Steel để giảm phát thải vào không khí ở Tây Oakland

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
16/10/2020Air quality advisory for wildfire smoke through Sunday
16/10/2020
PDF Files:
Air quality advisory for wildfire smoke through Sunday
16/10/2020Media Advisory: Climate Tech Marketplace connects public and private sectors’ innovative climate solutions
Spare the Air Status

Last Updated: 12/01/2021