Xe và Thiết Bị Di Động

Tìm hiểu cách thức Địa Hạt Không Khí giảm thiểu phát thải từ xe và thiết bị di động tại Vùng Vịnh

Địa Hạt Không Khí phối hợp chặt chẽ với Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California để giảm thiểu lượng ô nhiễm không kí do các nguồn xe cộ, chẳng hạn như xe tải, xe buýt, thiết bị xây dựng và các phương tiện giải trí.

Kế Hoạch Tuân Thủ Cho Nguồn Di Động

Kế Hoạch Tuân Thủ Đối với Nguồn Di Động của Địa Hạt Không Khí (PDF) là một thỏa thuận hợp tác đầu tiên với CARB nhằm thực thi các điều lệ về phát thải từ nguồn di động, giảm thiểu tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm không khí từ các nguồn di động, và cải thiện phẩm chất không khí tại các cộng đồng Vùng Vịnh. Địa Hạt Không Khí sẽ ưu tiên các hoạt động dựa trên mức độ phát thải tổng quan và tác động của nó đến sức khỏe công cộng.

Xe Tải Nổ Máy Chạy Không tại các Cảng Vùng Vịnh

Vật chất dạng hạt diesel, và chất lan nhiễm không khí độc hại đều phát thải từ các động cơ xe tải và từ các xe tải hạng nặng khác. Do chất gây ô nhiễm không khí này có thể làm tăng tỉ lệ ung thư phổi và các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn nên Địa Hạt Không Khí đang hợp tác với nhiều nhóm, tổ chức để cắt giảm phát thải DPM bằng cách giảm thiểu xe tải nổ máy chạy không tại các cảng Vùng Vịnh.

Các nhà điều hành cảng biển California mà xử lý khoảng 100.000 container hàng năm phải bảo đảm rằng xe tải sẽ không nổ máy chạy không hoặc không phải xếp hàng quá 30 phút (PDF) để chờ được nhập cảng.

Nhân viên kiểm tra của Địa Hạt Không Khí thường xuyên giám sát tình trạng xe tải nổ máy chạy không và xử lý các khiếu nại về xe nổ máy chạy không tại các cảng Vùng Vịnh. Để báo cáo tình trạng xe tải nổ máy chạy không tại các cảng Vùng Vịnh, vui lòng gọi vào Đường Dây Nóng Khiếu Nại Ô nhiễm Không Khí của Địa Hạt Không Khí.

Hệ Thống Lên Lịch Hẹn Cho Xe Tải tại Cảng Oakland

Cảng Oakland đã áp dụng hệ thống lên lịch hẹn cho xe tải nhằm giảm thiểu thời gian xe tải chờ đợi. Dưới đây là những thông tin bổ sung:

Contact Us


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999


Soạn Thảo Điều Lệ

415 749-4787

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 19/08/2014