Điều Trần Đối Nghịch FAQ

This is the Page Introduction. Please replace this SAMPLE copy with the actual copy intended for this area of the page.

Câu Hỏi Thường Gặp tại Điều Trần Đối Nghịch

Những Gì Diễn Ra Tại Phiên Điều Trần?

Điều trần đối tương đương với thủ tục tố tụng tòa án. Cả hai bên đều đưa ra bằng chứng thông qua các nhân chứng tuyên thệ. Nhân chứng có thể bị bên đối lập chất vấn và được các thành viên trong Ban Điều Trần thẩm vấn. Mặc dù không bắt buộc nhưng những người yêu cầu đối nghịch thường được đại diện bởi luật sư.

Nỗ lực xác định lý do tại sao và vi phạm điều lệ như thế nào, và xác định xem vi phạm đó có thể được ngăn chặn trước hay không, những biện pháp nào đã được thực hiện để sửa chữa vi phạm đó, khi nào hoàn tất sửa chữa vi phạm, những gì sẽ xảy ra với doanh nghiệp nếu doanh nghiệp phải đóng cửa, và vi phạm đó ảnh hưởng đến người dân như thế nào.

Nhân viên Địa Hạt Không Khí có thể trình bày thông tin liên quan đến trường hợp đó, và có thể đề nghị các điều kiện hạn chế cụ thể. Người dân cũng có thể trình bày thông tin liên quan đến trường hợp này.

Tôi Nên Chuẩn Bị Cho Phiên Điều Trần Như Thế Nào?

Quý vị có thể thuê một luật sư để đại diện cho quý vị. Nếu quý vị tự đại diện cho mình thì chắc chắn quý vị phải chuẩn bị cho phiên điều trần. Quý vị cần phải hiểu rõ điều lệ hay quy định đã vi phạm, lượng khí thải vượt mức bao nhiêu, và khi nào & bằng cách nào quý vị lên kế hoạch tuân thủ.

Nếu đã tìm đến sự hỗ trợ từ các chuyên gia kỹ thuật để giải quyết vấn đề thì những chuyên gia này nên đi cùng quý vị đến buổi điều trần.

Quý vị cũng nên mang theo bản sao Giấy Phép Hoạt Động. Hội Đồng Điều Trần yêu cầu một bản chính và chín bản sao các hồ sơ, tài liệu mà quý vị đã nộp cho hội đồng.

Cơ Sở Cấp Khoản Đối Nghịch Gồm Những Gì?

Tại buổi điều trần đối nghịch, Hội Đồng Điều Trần sẽ xem xét những nội dung sau:

  • Những vi phạm quy định của Địa Hạt Không Khí hiện tại hoặc trong tương lai.
  • Liệu các tình trạng dẫn đến việc vi phạm có nằm ngoài khả năng kiểm soát của quý vị hay không.
  • Liệu việc đình chỉ hoạt động kinh doanh hay thiết bị có phù hợp với hoàn cảnh hay không.
  • Liệu việc giảm thiểu ô nhiễm không khí do đình chỉ hoạt động có biện minh cho việc đóng cửa cơ sở hay không.
  • Liệu quý vị sẽ giảm thiểu phát thải tối đa có thể hay không.
  • Liệu quý vị sẽ giám sát/ định lượng phát thải và báo cáo cho Địa Hạt hay không.
  • Liệu những phát thải đó có gây mùi khó chịu hay gây những phiền toái khác cho cộng đồng, có trở thành mối nguy hại cho y tế công cộng hay thiệt hại tài sản hay không.

Contact Us


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999


Soạn Thảo Điều Lệ

415 749-4787

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 20/05/2015