Danh Bạ Nhân Viên

Tìm chi tiết liên lạc với nhân viên Địa Hạt Không Khí trong danh mục bên dưới. Chọn một chữ trong bảng mẫu tự để sắp xếp theo tên họ hoặc chọn “Tất Cả” để xem toàn bộ danh sách.

Liên Lạc với Chúng Tôi

Danh Bạ Nhân Viên BAAQMD

Tất cả email đều là: @baaqmd.gov

 HọTênTiêu đềBanTable Mobile Only Column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 391 items in 20 pages
AasethJeffChuyên Viên Thiết Bị Phẩm Chất Không Khí Bậc IIN/A
Aaseth
Tên:
Jeff
Tiêu đề:
Chuyên Viên Thiết Bị Phẩm Chất Không Khí Bậc II
Ban:
N/A
Gia Hạn:
4968
Email:
jaaseth
 

Gia Hạn

4968

Email

jaaseth

AbbsAlanLegislative OfficerVăn Phòng Điều Hành
Abbs
Tên:
Alan
Tiêu đề:
Legislative Officer
Ban:
Văn Phòng Điều Hành
Gia Hạn:
8437
Email:
aabbs
 

Gia Hạn

8437

Email

aabbs

AblazaChristopher Air Quality EngineerCông trình
Ablaza
Tên:
Christopher
Tiêu đề:
Air Quality Engineer
Ban:
Công trình
Gia Hạn:
5139
Email:
cablaza
 

Gia Hạn

5139

Email

cablaza

AbrahamJoshuaThanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc IIN/A
Abraham
Tên:
Joshua
Tiêu đề:
Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
Ban:
N/A
Gia Hạn:
4979
Email:
jabraham
 

Gia Hạn

4979

Email

jabraham

AcademiaAndreaSenior Air Quality InspectorTuân Thủ & Thực Thi
Academia
Tên:
Andrea
Tiêu đề:
Senior Air Quality Inspector
Ban:
Tuân Thủ & Thực Thi
Gia Hạn:
8634
Email:
aacademia
 

Gia Hạn

8634

Email

aacademia

AdamsBlairManagerMy Air Online
Adams
Tên:
Blair
Tiêu đề:
Manager
Ban:
My Air Online
Gia Hạn:
5187
Email:
badams
 

Gia Hạn

5187

Email

badams

Adler-McAllisterMarielAir Quality InspectorTuân Thủ & Thực Thi
Adler-McAllister
Tên:
Mariel
Tiêu đề:
Air Quality Inspector
Ban:
Tuân Thủ & Thực Thi
Gia Hạn:
4713
Email:
madlermcallister
 

Gia Hạn

4713

Email

madlermcallister

AhrlingRyanStaff Specialist Ưu Đãi Chiến Lược
Ahrling
Tên:
Ryan
Tiêu đề:
Staff Specialist
Ban:
Ưu Đãi Chiến Lược
Gia Hạn:
N/A
Email:
rahrling
 

Gia Hạn

N/A

Email

rahrling

AkabaAzibuikePublic Information OfficerCommunity Engagement and Policy
Akaba
Tên:
Azibuike
Tiêu đề:
Public Information Officer
Ban:
Community Engagement and Policy
Gia Hạn:
8603
Email:
aakaba
 

Gia Hạn

8603

Email

aakaba

AlagwuMilitusThanh Tra Viên Phẩm Chất Không Khí Bậc IIN/A
Alagwu
Tên:
Militus
Tiêu đề:
Thanh Tra Viên Phẩm Chất Không Khí Bậc II
Ban:
N/A
Gia Hạn:
4979
Email:
malagwu
 

Gia Hạn

4979

Email

malagwu

AllenAnnieAir Quality TechnicianCông trình
Allen
Tên:
Annie
Tiêu đề:
Air Quality Technician
Ban:
Công trình
Gia Hạn:
4688
Email:
aallen
 

Gia Hạn

4688

Email

aallen

AllenCarolKỹ Sư Giám Thị Phẩm Chất Không KhíN/A
Allen
Tên:
Carol
Tiêu đề:
Kỹ Sư Giám Thị Phẩm Chất Không Khí
Ban:
N/A
Gia Hạn:
4702
Email:
callen
 

Gia Hạn

4702

Email

callen

AlrickDanielPrincipal Air & Meteorological Monitoring Specialist Dịch Vụ Kỹ Thuật
Alrick
Tên:
Daniel
Tiêu đề:
Principal Air & Meteorological Monitoring Specialist
Ban:
Dịch Vụ Kỹ Thuật
Gia Hạn:
4665
Email:
dalrick
 

Gia Hạn

4665

Email

dalrick

AminHemantNhà Hoá Học Phẩm Chất Không Khí Cao Cấp N/A
Amin
Tên:
Hemant
Tiêu đề:
Nhà Hoá Học Phẩm Chất Không Khí Cao Cấp
Ban:
N/A
Gia Hạn:
4633
Email:
hamin
 

Gia Hạn

4633

Email

hamin

AndersonDanielStaff SpecialistƯu Đãi Chiến Lược
Anderson
Tên:
Daniel
Tiêu đề:
Staff Specialist
Ban:
Ưu Đãi Chiến Lược
Gia Hạn:
8717
Email:
danderson
 

Gia Hạn

8717

Email

danderson

ArgaoArnoldThanh Tra Viên Phẩm Chất Không Khí Bậc IIN/A
Argao
Tên:
Arnold
Tiêu đề:
Thanh Tra Viên Phẩm Chất Không Khí Bậc II
Ban:
N/A
Gia Hạn:
4979
Email:
aargao
 

Gia Hạn

4979

Email

aargao

AtterburyRyan Air Quality Engineer Công trình
Atterbury
Tên:
Ryan
Tiêu đề:
Air Quality Engineer
Ban:
Công trình
Gia Hạn:
4670
Email:
ratterbury
 

Gia Hạn

4670

Email

ratterbury

Bai SongManager Assessment Inventory and Modeling
Bai
Tên:
Song
Tiêu đề:
Manager
Ban:
Assessment Inventory and Modeling
Gia Hạn:
5179
Email:
sbai
 

Gia Hạn

5179

Email

sbai

BakLeonidSenior Advanced Projects Advisor Tài Chánh
Bak
Tên:
Leonid
Tiêu đề:
Senior Advanced Projects Advisor
Ban:
Tài Chánh
Gia Hạn:
5075
Email:
lbak
 

Gia Hạn

5075

Email

lbak

BalakrishnanKrishnanSenior Air Quality Engineer Community Engagement and Policy
Balakrishnan
Tên:
Krishnan
Tiêu đề:
Senior Air Quality Engineer
Ban:
Community Engagement and Policy
Gia Hạn:
8670
Email:
kbalakrishnan
 

Gia Hạn

8670

Email

kbalakrishnan

Spare the Air Status

Last Updated: 23/06/2022