Asbestos

Tìm hiểu về Chương Trình Phá Dỡ/Tân Trang Asbestos của Địa Hạt Không Khí và tìm các mẫu thông báo, câu trả lời cho câu hỏi thường gặp, hướng dẫn về tuân thủ, và nhiều hơn nữa.

Asbestos là một loại khoáng chất tự nhiên thường được sử dụng trong vật liệu xây dựng và xây cất. Vì asbestos đã được chứng minh là gây ra bệnh nghiêm trọng và chết người, việc sử dụng chất này làm vật liệu xây dựng và nơi nó có trong nhiên được quy định nghiêm ngặt.

Chương Trình Phá Dỡ/Tân Trang Asbestos

Địa Hạt Không Khíquy định việc phá dỡ và tân trang các toà nhà và cấu trúc có thể chứa chất asbestos, và việc sản xuất vật liệu được biết có chứa chất asbestos.

Phải thông báo cho Địa Hạt Không Khí ít nhất 10 ngày trước khi:

  • Thực hiện bất kỳ vụ tân trang nào liên quan đến việc tháo dỡ 100 sq. ft. hay hơn, 100 linear ft hay hơn, hoặc 35 cubic feet hay hơn chất asbestos.
  • Mỗi vụ phá dỡ bất kể lượng asbestos bên trong.

Đối với những căn chung cư có từ bốn đơn vị cư trú trở xuống, quý vị có thể thông báo cho Địa Hạt Không Khí 72 tiếng trước đó với lệ phí thanh toán bổ sung.

Phải luôn tuân hành quy định của Địa Hạt Không Khí khi loại bỏ asbestos hoặc phá dỡ các toà nhà.

Khoản Thanh Toán

Địa Hạt Không Khí hiện nay chấp nhận thanh toán lệ phí qua mạng cho việc tân trang và tháo dỡ asbestos. Các mẫu trả bằng thẻ tín dụng sẽ không còn được chấp nhận đối với lệ phí asbestos. Hiện nay cũng có thể thanh toán qua mạng lệ phí đốt ngoài trời. Có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng thông dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ ghi nợ trả trước, bao gồm MasterCard, Visa, American Express và Discover.

Lưu ý: Quý vị vẫn phải gửi mẫu thông báo về việc tân trang hoặc phá dỡ asbestos bằng cách gửi fax đến (415-749-4658) hoặc gửi qua đường bưu điện đến văn phòng Địa Hạt (939 Ellis St, San Francisco, CA 94109, ATT: Asbestos Technicians).

Lệ Phí Tân Trang/Phá Dỡ Asbestos Thanh Toán 

Tài Nguyên

Dưới đây là mẫu thông báo và thanh toán lệ phí asbestos, các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn về tuân thủ, và thông tin về quy định.

Online Asbestos Notification System
 Login 

Resources

Below are asbestos notification and payment forms, frequently asked questions, compliance tips, and regulation information.

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762 asbestosjobs@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 26/01/2024