Tình Trạng Đốt Ngoài Trời

Tìm hiểu làm thế nào và khi nào được đốt ngoài trời trong Vùng Vịnh, các loại đốt cháy được chấp nhận, và quá trình thông báo cho Địa Hạt Không Khí.

New Open Burning Notification Online Submittal

Fill out and submit your Air District Regulation 5 Open Burning Notification forms via the online form. The Air District will no longer accept any FAX notifications effective November 15, 2021. You may submit your Open Burning Notifications via the online link, email, or U.S. mail. See the compliance advisory for more details.
 
Smoke Management Plan

Submit a Smoke Management Plan (SMP) via the California Air Resources Board’s Prescribed Fire Information Reporting System (PFIRS). Consult the PFIRS User Guide and Prescribed Burn Procedures for details on how to submit an SMP and ignition requests to the Air District.
 

Loại bỏ chất thải bằng một đám cháy hở, đốt ngoài trời có thể là một nguồn gây ô nhiễm không khí đáng kể. Khói khi đốt ngoài trời có chứa hạt mịn, khí độc hại, và các phó sản độc hại khác mà người ta có thể hít sâu vào phổi. Tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm này có liên quan đến vấn đề hô hấp và tim, hen suyễn, và trong một số trường hợp, tử vong sớm. Những người nhiều rủi ro nhất bao gồm trẻ em, người già, và những người có vấn đề hô hấp mãn tính.

Đám Cháy Được Phép

Để giảm tác hại của khói đối với sức khỏe công cộng, việc đốt ngoài trời bị cấm trong ranh giới của Địa Hạt Không Khí, ngoại trừ 17 loại đám cháy được xác định bởi Quy Định Đốt Ngoài Trời.

Chỉ được đốt mỗi loại đám cháy được phép trong một thời gian nhất định trong năm (còn được gọi là thời gian chấp thuận cho đốt), mà Địa Hạt Không Khí có thể gia hạn trong một số trường hợp. Bất kỳ đám cháy đề xuất nào cũng có thể bị cấm bởi sở cứu hoả địa phương hoặc các cơ quan khác.

Thông Báo và Lệ Phí

Địa Hạt Không Khí phải được thông báo tất cả các đám cháy ngoài trời thông qua mẫu thông báo có trong bảng dưới đây. Thông báo gửi thư phải được đóng dấu bưu điện ít nhất năm ngày trước khi đốt đám cháy. Thông báo đào tạo kỹ thuật cứu hoả phải được đóng dấu bưu điện ít nhất 10 ngày làm việc trước khi đốt đám cháy.

Một số vùng CAL FIRE cần có giấy phép đốt cháy và kiểm tra đống vật liệu trước khi đốt ngoài trời. Hãy liên lạc CAL FIRE vùng địa phương của quý vị để biết thêm tin tức.

Lệ phí đốt ngoài trời có thể thanh toán qua mạng: 

Lệ Phí Đốt Ngoài Trời

 Thanh Toán 

 

Lệ Phí Đốt Ngoài Trời Khác

Các Đám Cháy theo Quy Định, Cỏ Đầm Lầy, Gốc Rạ, Làm Phim và Biểu Diễn Công Cộng

 Thanh Toán 

Các loại thiêu đốt nông nghiệp hội đủ điều kiện có thể tránh lệ phí đốt ngoài trời bằng cách nghiền phế liệu thay vì thiêu đốt qua Chương Trình Nghiền Phế Liệu Nông Nghiệp.

Chương Trình Nghiền Phế Liệu Nông Nghiệp khuyến khích các hoạt động nông nghiệp hội đủ điều kiện nằm trong phạm vi 9 quận Vùng Vịnh của Địa Hạt Không Khí nộp đơn xin dịch vụ nghiền miễn phí do Công Ty Cây Xanh Chuyên Nghiệp Davey (Davey Tree) cung cấp nhằm xử lý chất thải nông nghiệp thay vì đốt vật liệu ngoài trời. Việc nghiền vật liệu này sẽ giảm phát thải Vật Chất Dạng Hạt (PM) không lành mạnh xảy ra khi đốt vật liệu. Chương trình này sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 1 năm 2015 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, hoặc cho đến khi hết tài trợ (tuỳ điều gì xảy ra trước). Ngân sách chương trình là $150,000.

Để xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện, hãy xem điều kiện của chương trình. Muốn tham gia, hãy điền đơn xin và làm theo chỉ dẫn nộp đơn. Lưu ý: Tất cả các đống vật liệu để đốt phải tuân theo Hướng Dẫn Về Đống Vật Liệu, nếu không sẽ bị từ chối.

Cách Đốt

  1. Bảo đảm đám cháy của quý vị là một trong 17 loại đám cháy được phép và dự trù đốt trong giai đoạn được phép đốt (PDF).
  2. Nộp mẫu thông báo đốt ngoài trời thích hợp và đóng lệ phí thích ứng trước khi đốt.
  3. Kiểm tra CAL FIRE và những hạn chế về thiêu đốt tại địa phương.
  4. Ghi danh để nhận nguồn tin (RSS) về Tình Trạng Đốt Ngoài Trời hoặc gọi số điện thoại 1.800.792.0787.

Contact Us


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 27/06/2023