Permits

Thông Báo Công Cộng

Xem thông báo về các đề án cần giấy phép trong Vùng Vịnh và giai đoạn góp ý kiến công cộng cho các dự án này.

Thông Báo Công Cộng Về Giấy Phép

Địa Hạt Không Khí thông báo cho công chúng về một số dự án, cơ sở, và giấy phép đang được xét duyệt cho chương trình sau đây:

Thông Báo Công Cộng về Đơn Xin Giấy Phép

Dưới đây là danh sách các thông báo công cộng còn và hết hiệu lực trong 24 tháng vừa qua. Giai đoạn góp ý và hướng dẫn để gửi góp ý có trong thông báo. Địa Hạt Không Khí ghi nhận các góp ý trong quyết định cuối cùng và hồi đáp cho tất cả những người góp ý.

Public Notices - Permit Applications - 2022

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 42 items in 5 pages
30/06/2022E502131263Redwood Adventist Academy
30/06/2022
Plant Number:
E5021
Application Number:
31263
29/06/2022A713130307Golden State Pet Crematorium
29/06/2022
Plant Number:
A7131
Application Number:
30307
24/06/2022FID 202550650988The Lab Berkeley
24/06/2022
Plant Number:
FID 202550
Application Number:
650988
Documents:
22/06/2022FID202378644396SF Fire Credit Union Main Branch
22/06/2022
Plant Number:
FID202378
Application Number:
644396
10/06/2022FID202706659902Shannon Community Center
10/06/2022
Plant Number:
FID202706
Application Number:
659902
08/06/2022B373831154 East Bay Municipal Utilities District Pump Station M
08/06/2022
Plant Number:
B3738
Application Number:
31154
02/06/2022FID15738649100Ross Valley Sanitary District Larkspur Pump Station
02/06/2022
Plant Number:
FID15738
Application Number:
649100
27/05/2022E500731226FREY Environmental Inc
27/05/2022
Plant Number:
E5007
Application Number:
31226
27/05/2022FID202555651186Milpitas Fire Station 2
27/05/2022
Plant Number:
FID202555
Application Number:
651186
27/05/2022FID2022476382901888 MLK Jr Way
27/05/2022
Plant Number:
FID202247
Application Number:
638290
Documents:

Public Notices - Permit Applications - 2021

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 77 items in 8 pages
16/12/2021FID202312642063Fire Station 25 San Mateo
16/12/2021
Plant Number:
FID202312
Application Number:
642063
15/12/2021E481130944M and J Land and Equipment Leasing LP
15/12/2021
Plant Number:
E4811
Application Number:
30944
15/12/2021FID202511649413Sunnyvale Community Services
15/12/2021
Plant Number:
FID202511
Application Number:
649413
10/12/2021E486430926Arcadis US Inc
10/12/2021
Plant Number:
E4864
Application Number:
30926
Documents:
10/12/2021B415931181PG and E Daly City
10/12/2021
Plant Number:
B4159
Application Number:
31181
Documents:
10/12/2021FID202517649495YouTube
10/12/2021
Plant Number:
FID202517
Application Number:
649495
Documents:
07/12/2021FID202403645244Finless Foods
07/12/2021
Plant Number:
FID202403
Application Number:
645244
Documents:
07/12/2021FID202248638348Berkeley CA Real Estate LLC
07/12/2021
Plant Number:
FID202248
Application Number:
638348
23/11/2021E499531191Mazzo Property
23/11/2021
Plant Number:
E4995
Application Number:
31191
Documents:
16/11/2021FID202317642049Wine Service Cooperative St Helena Warehouse
16/11/2021
Plant Number:
FID202317
Application Number:
642049

Public Notices - Permit Applications - 2020

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 84 items in 9 pages
22/12/2020B641530761Verizon Wireless - Pinole Valley
22/12/2020
Plant Number:
B6415
Application Number:
30761
18/12/2020E464830383Pangea Environmental Services
18/12/2020
Plant Number:
E4648
Application Number:
30383
04/12/2020E384330616Mercy Terrace Housing
04/12/2020
Plant Number:
E3843
Application Number:
30616
04/12/2020E367530744Mount Diablo Unified School District
04/12/2020
Plant Number:
E3675
Application Number:
30744
25/11/2020FID201994505668Proset Construction Inc
25/11/2020
Plant Number:
FID201994
Application Number:
505668
24/11/2020E151630465Exxon Mobil Corporation
24/11/2020
Plant Number:
E1516
Application Number:
30465
20/11/2020FID201837495452Harmonic
20/11/2020
Plant Number:
FID201837
Application Number:
495452
Documents:
20/11/2020FID201714505022The Lodge at Sonoma Renaissance
20/11/2020
Plant Number:
FID201714
Application Number:
505022
19/11/2020GDF111776501679Star Holdings LLC dba Unocal Service Station
19/11/2020
Plant Number:
GDF111776
Application Number:
501679
19/11/2020FID202135631130Platinum Finishing System Inc
19/11/2020
Plant Number:
FID202135
Application Number:
631130

Public Notices - Permit Applications - 2019

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 72 items in 8 pages
13/12/2019GDF110993468059Willow Pass Exxon
13/12/2019
Plant Number:
GDF110993
Application Number:
468059
Documents:
13/12/2019E438629855Whole Foods Market
13/12/2019
Plant Number:
E4386
Application Number:
29855
Documents:
11/12/2019B745628552 & 30019Peets Coffee and Tea Inc
11/12/2019
Plant Number:
B7456
Application Number:
28552 & 30019
09/12/2019E386229954130 Britton LLCI
09/12/2019
Plant Number:
E3862
Application Number:
29954
Documents:
26/11/2019FID21738490493Hearst Communications
26/11/2019
Plant Number:
FID21738
Application Number:
490493
21/11/2019E449330059NASH Holland 24th and Harrison LLC
21/11/2019
Plant Number:
E4493
Application Number:
30059
20/11/2019FID201758489266The Town of Yountville
20/11/2019
Plant Number:
FID201758
Application Number:
489266
20/11/2019FID201698485541City of Oakley
20/11/2019
Plant Number:
FID201698
Application Number:
485541
Documents:
27/08/2019A277329215Davis Street SMART
27/08/2019
Plant Number:
A2773
Application Number:
29215
Documents:
06/11/2019FID200457487044DPIF2 CA 15 Hacienda LLC
06/11/2019
Plant Number:
FID200457
Application Number:
487044

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

415.749.4990

Tuân Thủ & Thực Thi
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 08/11/2016