Permits

Thông Báo Công Cộng

Updated 21/10/2021

Xem thông báo về các đề án cần giấy phép trong Vùng Vịnh và giai đoạn góp ý kiến công cộng cho các dự án này.

Thông Báo Công Cộng Về Giấy Phép

Địa Hạt Không Khí thông báo cho công chúng về một số dự án, cơ sở, và giấy phép đang được xét duyệt cho chương trình sau đây:

Thông Báo Công Cộng về Đơn Xin Giấy Phép

Dưới đây là danh sách các thông báo công cộng còn và hết hiệu lực trong 24 tháng vừa qua. Giai đoạn góp ý và hướng dẫn để gửi góp ý có trong thông báo. Địa Hạt Không Khí ghi nhận các góp ý trong quyết định cuối cùng và hồi đáp cho tất cả những người góp ý.

Public Notices - Permit Applications - 2019

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 72 items in 8 pages
13/12/2019GDF110993468059Willow Pass Exxon
13/12/2019
Plant Number:
GDF110993
Application Number:
468059
Documents:
13/12/2019E438629855Whole Foods Market
13/12/2019
Plant Number:
E4386
Application Number:
29855
Documents:
11/12/2019B745628552 & 30019Peets Coffee and Tea Inc
11/12/2019
Plant Number:
B7456
Application Number:
28552 & 30019
09/12/2019E386229954130 Britton LLCI
09/12/2019
Plant Number:
E3862
Application Number:
29954
Documents:
26/11/2019FID21738490493Hearst Communications
26/11/2019
Plant Number:
FID21738
Application Number:
490493
21/11/2019E449330059NASH Holland 24th and Harrison LLC
21/11/2019
Plant Number:
E4493
Application Number:
30059
20/11/2019FID201758489266The Town of Yountville
20/11/2019
Plant Number:
FID201758
Application Number:
489266
20/11/2019FID201698485541City of Oakley
20/11/2019
Plant Number:
FID201698
Application Number:
485541
Documents:
27/08/2019A277329215Davis Street SMART
27/08/2019
Plant Number:
A2773
Application Number:
29215
Documents:
06/11/2019FID200457487044DPIF2 CA 15 Hacienda LLC
06/11/2019
Plant Number:
FID200457
Application Number:
487044

Public Notices - Permit Applications - 2018

Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 80 items in 8 pages
DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 80 items in 8 pages
20/12/2018GDF108295470348Union Gas
20/12/2018
Plant Number:
GDF108295
Application Number:
470348
Documents:
18/12/2018E404529064Innovex Environmental Management Inc
18/12/2018
Plant Number:
E4045
Application Number:
29064
18/12/2018E422229459Argonaut Investments
18/12/2018
Plant Number:
E4222
Application Number:
29459
18/12/2018FID201515474955Contra Costa County
18/12/2018
Plant Number:
FID201515
Application Number:
474955
Documents:
16/12/2018E161229474City and County of San Francisco
16/12/2018
Plant Number:
E1612
Application Number:
29474
06/12/2018FID201482473913City of Palo Alto Fire Station 3
06/12/2018
Plant Number:
FID201482
Application Number:
473913
06/12/2018B813629348Russell City Energy Center
06/12/2018
Plant Number:
B8136
Application Number:
29348
03/12/2018E119729356GeoRestoration Inc
03/12/2018
Plant Number:
E1197
Application Number:
29356
Documents:
03/12/2018FID201122472579Lyten
03/12/2018
Plant Number:
FID201122
Application Number:
472579
Documents:
27/11/2018FID201305469978Fire Station 31
27/11/2018
Plant Number:
FID201305
Application Number:
469978
Documents:

Public Notices - Permit Applications - 2017

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 69 items in 7 pages
19/12/2017B597428901Comcast Cable
19/12/2017
Plant Number:
B5974
Application Number:
28901
Documents:
12/12/2017E046128903The Pyramid Center
12/12/2017
Plant Number:
E0461
Application Number:
28903
Documents:
11/12/2017AB200789423332Reyes Body and Frame
11/12/2017
Plant Number:
AB200789
Application Number:
423332
07/12/2017E095528526City of Petaluma
07/12/2017
Plant Number:
E0955
Application Number:
28526
Documents:
06/12/2017E396628899Carbon Inc
06/12/2017
Plant Number:
E3966
Application Number:
28899
Documents:
06/12/2017E386228586130 Britton LLCI
06/12/2017
Plant Number:
E3862
Application Number:
28586
Documents:
03/12/2017FID200757422817Lennar Homes of California
03/12/2017
Plant Number:
FID200757
Application Number:
422817
29/11/2017FID2007404222972401 Gloria Way Well Water Treatment
29/11/2017
Plant Number:
FID200740
Application Number:
422297
28/11/2017E384828566Fremont Retail Partners LP
28/11/2017
Plant Number:
E3848
Application Number:
28566
16/11/2017AB200827423843Automotive Collision Repair
16/11/2017
Plant Number:
AB200827
Application Number:
423843

Public Notices - Permit Applications - 2016

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 96 items in 10 pages
22/12/2016B481328201County of San Mateo Department of Public Works
22/12/2016
Plant Number:
B4813
Application Number:
28201
16/12/2016A066028081TE Connectivity
16/12/2016
Plant Number:
A0660
Application Number:
28081
Documents:
06/12/2016E365528141City of Pleasanton
06/12/2016
Plant Number:
E3655
Application Number:
28141
Documents:
02/12/2016FID200351417106Illumina Inc
02/12/2016
Plant Number:
FID200351
Application Number:
417106
Documents:
01/12/2016GDF200303416048Gas and Shop
01/12/2016
Plant Number:
GDF200303
Application Number:
416048
Documents:
30/11/2016FID200418418087New Cingular Wireless PCS LLC dba ATT Mobility
30/11/2016
Plant Number:
FID200418
Application Number:
418087
30/11/2016GDF200367417553Duran and Venables Yard
30/11/2016
Plant Number:
GDF200367
Application Number:
417553
29/11/2016A001128247Shell Martinez Refinery
29/11/2016
Plant Number:
A0011
Application Number:
28247
22/11/2016GDF200336416706Cabrillo Unified School District
22/11/2016
Plant Number:
GDF200336
Application Number:
416706
22/11/2016FID200410418076New Cingular Wireless PCS LLC dba ATT Mobility
22/11/2016
Plant Number:
FID200410
Application Number:
418076

Public Notices - Permit Applications - 2015

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 53 items in 6 pages
08/12/2015E313127284Sutter Health
08/12/2015
Plant Number:
E3131
Application Number:
27284
Documents:
24/11/2015E305227183Orchard Supply Hardware
24/11/2015
Plant Number:
E3052
Application Number:
27183
19/11/2015AB200147412820Quality Auto Body Painting
19/11/2015
Plant Number:
AB200147
Application Number:
412820
18/11/2015B980627218San Jose Water Company
18/11/2015
Plant Number:
B9806
Application Number:
27218
17/11/2015E606126681Space Systems Loral LLC
17/11/2015
Plant Number:
E6061
Application Number:
26681
08/10/2015E313327289Creative Energy Foods Inc
08/10/2015
Plant Number:
E3133
Application Number:
27289
30/09/2015E309427236Verizon Wireless HWY 101 San Bruno
30/09/2015
Plant Number:
E3094
Application Number:
27236
29/09/2015E301927127Wrecking Ball Coffee Roasters LLC
29/09/2015
Plant Number:
E3019
Application Number:
27127
24/09/2015A171327201Marin General Hospital
24/09/2015
Plant Number:
A1713
Application Number:
27201
23/09/2015E287826900Silicon Valley Intervention
23/09/2015
Plant Number:
E2878
Application Number:
26900

Public Notices - Permit Applications - 2014

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 58 items in 6 pages
24/12/2014A001012842Chevron Richmond Refinery
24/12/2014
Plant Number:
A0010
Application Number:
12842
17/12/2014E270226650New Cingular Wireless dba ATT
17/12/2014
Plant Number:
E2702
Application Number:
26650
17/12/2014E253026416Exxon Mobil Oil Corporation
17/12/2014
Plant Number:
E2530
Application Number:
26416
16/12/2014E270826657New Cingular Wireless
16/12/2014
Plant Number:
E2708
Application Number:
26657
10/12/2014A317226571Pacific Gas and Electric
10/12/2014
Plant Number:
A3172
Application Number:
26571
03/12/2014E258626515Verint
03/12/2014
Plant Number:
E2586
Application Number:
26515
Documents:
24/11/2014B446026503Santa Clara Valley Water District
24/11/2014
Plant Number:
B4460
Application Number:
26503
21/10/2014G200064408631Sequoia Union High School District
21/10/2014
Plant Number:
G200064
Application Number:
408631
21/10/2014E249826366Royal Ground
21/10/2014
Plant Number:
E2498
Application Number:
26366
Documents:
20/10/2014B944826144CSAA Insurance Group
20/10/2014
Plant Number:
B9448
Application Number:
26144

Public Notices - Permit Applications - 2013

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 53 items in 6 pages
20/12/2013E206325648Bayfront Custom Cabinets and Closets
20/12/2013
Plant Number:
E2063
Application Number:
25648
19/12/2013E213725769Sonoma Academy
19/12/2013
Plant Number:
E2137
Application Number:
25769
Documents:
09/12/2013E184125268Raintree Partners LLC
09/12/2013
Plant Number:
E1841
Application Number:
25268
05/12/2013E212125738New Cingular Wireless dba ATT
05/12/2013
Plant Number:
E2121
Application Number:
25738
22/11/2013B587025029Santa Rosa Junior College
22/11/2013
Plant Number:
B5870
Application Number:
25029
21/11/2013E200725551New Cingular Wireless dba ATT
21/11/2013
Plant Number:
E2007
Application Number:
25551
18/11/2013E204025614New Cingular Wireless dba ATT
18/11/2013
Plant Number:
E2040
Application Number:
25614
14/11/2013B366724781Google
14/11/2013
Plant Number:
B3667
Application Number:
24781
Documents:
08/11/2013B710125619Stratus Environmental Inc
08/11/2013
Plant Number:
B7101
Application Number:
25619
01/11/2013B067224565PPF Paramount One Market Plaza LP
01/11/2013
Plant Number:
B0672
Application Number:
24565

Public Notices - Permit Applications - 2012

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 68 items in 7 pages
13/12/2012E151724782Dean Refrigerated Trucking Services
13/12/2012
Plant Number:
E1517
Application Number:
24782
12/12/2012E147824711San Francisco Federal Reserve Bank
12/12/2012
Plant Number:
E1478
Application Number:
24711
11/12/2012E145624675Sebastopol Fire Department
11/12/2012
Plant Number:
E1456
Application Number:
24675
11/12/2012A125724594Genentech
11/12/2012
Plant Number:
A1257
Application Number:
24594
Documents:
07/12/2012E145724678Nuance Communications
07/12/2012
Plant Number:
E1457
Application Number:
24678
30/11/2012B398424667City of Santa Rosa Utilities Department
30/11/2012
Plant Number:
B3984
Application Number:
24667
29/11/2012A802524797Novartis Vaccines and Diagnostics
29/11/2012
Plant Number:
A8025
Application Number:
24797
27/11/2012E143924648Kimco Westlake LP
27/11/2012
Plant Number:
E1439
Application Number:
24648
Documents:
16/11/2012E150024743Pacific Service Credit Union
16/11/2012
Plant Number:
E1500
Application Number:
24743
14/11/2012G107461202702Quik Stop Market 149
14/11/2012
Plant Number:
G107461
Application Number:
202702

Public Notices - Permit Applications - 2011

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 74 items in 8 pages
19/12/2011E069823694Fire Station 16
19/12/2011
Plant Number:
E0698
Application Number:
23694
Documents:
12/12/2011B256823777Calclean Inc
12/12/2011
Plant Number:
B2568
Application Number:
23777
Documents:
02/12/2011E095623780DSM Biomedical
02/12/2011
Plant Number:
E0956
Application Number:
23780
Documents:
01/12/2011E092923712Former Caine Cleaners
01/12/2011
Plant Number:
E0929
Application Number:
23712
18/11/2011E091423681Ping Yuen North Apartments
18/11/2011
Plant Number:
E0914
Application Number:
23681
17/11/2011E015423680Rosa Park Apartments
17/11/2011
Plant Number:
E0154
Application Number:
23680
09/11/2011E092023698Verizon Wireless
09/11/2011
Plant Number:
E0920
Application Number:
23698
Documents:
26/10/2011B813615487Russell City Energy Center
26/10/2011
Plant Number:
B8136
Application Number:
15487
21/10/2011A900623623Unitek Inc
21/10/2011
Plant Number:
A9006
Application Number:
23623
Documents:
19/10/2011E091023676Contra Costa County
19/10/2011
Plant Number:
E0910
Application Number:
23676
Documents:

Public Notices - Permit Applications - 2010

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 77 items in 8 pages
17/12/2010E051822797City of Novato
17/12/2010
Plant Number:
E0518
Application Number:
22797
Documents:
17/12/2010A045022345VA Medical Center
17/12/2010
Plant Number:
A0450
Application Number:
22345
Documents:
14/12/2010E043422635Verizon Wireless
14/12/2010
Plant Number:
E0434
Application Number:
22635
Documents:
14/12/2010B811922586SOMA Environmental Engineering
14/12/2010
Plant Number:
B8119
Application Number:
22586
13/12/2010B342922232Telewave Inc
13/12/2010
Plant Number:
B3429
Application Number:
22232
Documents:
08/12/2010E024921997Vallejo Sanitation and Flood Control District
08/12/2010
Plant Number:
E0249
Application Number:
21997
03/12/2010A361322372St Mary Medical Center
03/12/2010
Plant Number:
A3613
Application Number:
22372
02/12/2010E030722238Verizon Wireless
02/12/2010
Plant Number:
E0307
Application Number:
22238
Documents:
24/11/2010C571922143United Gas and Food Mart
24/11/2010
Plant Number:
C5719
Application Number:
22143
24/11/2010B973020737Mariposa Energy Project
24/11/2010
Plant Number:
B9730
Application Number:
20737

Public Notices - Permit Applications - 2009