Permits

Ghi danh Hoạt động Nấu ăn Thương Mại (Bếp Công nghệ)

Bếp công nghệ sản xuất gây ô nhiễm không khí bao gồm Hợp Chất Hữu Cơ Dễ Bay Hơi (Volatile Organic Compound - VOC) và các hạt vật chất (PM). VOC phản ứng với các hợp chất khác trong không khí để tạo thành ozon ở tầng thấp, thường được gọi là sương khói. Hạt mịn bằng hoặc nhỏ hơn 10 micrômet đường kính, thường được gọi là PM10, đi qua các hệ thống thông gió và đang cạn kiệt vào khí quyển.

Cả VOC và PM10 tượng trưng cho những rủi ro về y tế công cộng. Khí Ozon sản sinh từ các phản ứng hoá học liên quan đến VOC có thể gây tổn hại mô phổi và đường hô hấp. PM 10 có thể dễ dàng bỏ qua các bộ lọc tự nhiên trong mũi và cổ họng và thâm nhập sâu vào phổi và dẫn đến thở khò khè, kích thích mũi và họng, viêm phế quản, hen suyễn trầm trọng hơn, và tổn thương phổi.

Ngày 5 Tháng Mười Hai, 2007, Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh thông qua Quy Định 6, Điều Lệ 2: Thiết Bị Nấu Ăn Thương Mại. Điều lệ mới này bắt buộc các nhà hàng phải gắn thiết bị điều khiển cho bếp công nghệ bằng dây xích và nung non lửa nhằm giảm sự phát xạ của các chất dạng hạt và trong một số trường hợp, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Tất cả các hoạt động nấu ăn thương mại lệ thuộc vào điều lệ này cũng phải đăng ký (các) bếp công nghệ của họ và điều khiển thiết bị với BAAQMD và nộp lệ phí thích ứng.

Quy Trình Đăng Ký Bếp Công Nghệ Bằng Dây Xích
 Đăng Ký Hoạt Động Mới     Đăng Ký Hoạt Động Hiện Hữu 

Online Permitting System
Eligible facilities can log in to apply for new registrations and renewals on the Air District's online permitting system web page.

Renewal

The Air District will issue renewal invoices to facilities with registered charbroilers whose registrations have an expiration date on or after January 1, 2016. Future renewal invoices will be sent out annually, typically 30 to 60 days before expiration.

Please contact us if your registration has an expiration date before January 1, 2016 and you still require a registration.

Fees

The registration fees are provided in Regulation 3, Schedule R. Both initial registration fee and annual renewal fee are for each facility. Late penalties may apply.

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762

Tuân Thủ & Thực Thi
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Quầy Trợ Giúp Về Hệ Thống Giấy Phép Trực Tuyến

415.749.8665 | PermitHelp@BAAQMD.gov

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

415.749.4990

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 21/06/2021