Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí

Tìm hiểu về quy trình, biện pháp và mục đích của Địa Hạt Không Khí trong việc lập kế hoạch quản lý phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh.

The Air District prepares and updates air quality plans to achieve state and national ambient air quality standards, comply with state and national air quality planning requirements, and maintain healthy air in the Bay Area.

On September 1, 2021, the Air District’s Board of Directors will hold a public meeting to consider adoption of a certification that the Air District’s nonattainment new source review permitting program meets the federal Clean Air Act requirements for the 2015 Ozone National Ambient Air Quality Standards.

The proposed certification, staff report, and public meeting notice are available for review:

Questions and comments on this proposed action may be submitted electronically to:

Pam Leong, Director of Engineering
Email: 

The deadline for comments on the proposed certification is Monday, August 30, 2021. Members of the public may also submit comments directly to the Board of Directors at the public meeting.

Địa Hạt Không Khí lập và cập nhật kế hoạch phẩm chất không khí để đạt được các tiêu chuẩn môi trường không khí của tiểu bang và quốc gia, tuân theo các yêu cầu lập kế hoạch phẩm chất không khí của tiểu bang và quốc gia, cũng như duy trì bầu không khí trong lành tại Vùng Vịnh. Để lập những kế hoạch này, nhân viên Địa Hạt Không Khí phải thực hiện phân tích kỹ thuật chi tiết, bao gồm:

Kế hoạch phẩm chất không khí xác định các biện pháp và chiến lược kiểm soát tiềm năng, bao gồm cả các điều lệ và quy định mà có thể được thực hiện để giảm thiểu phát thải ô nhiễm không khí từ các cơ sở công nghiệp, quy trình thương mại, xe cơ giới lưu thông trên đường và không lưu thông trên đường, cũng như các nguồn khác. Địa Hạt Không Khí thực hiện những chiến lược này thông qua các điều lệ và quy định, chương trình tài trợ và chương trình ưu đãi, giáo dục và tiếp cận công chúng, cũng như quan hệ đối tác với các cơ quan khác và các bên có quyền lợi liên đới.

Events

 Date Event NameAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 1 items in 1 pages
15/07/2020Board of Directors Regular Meeting Revised Board Agenda
 
15/07/2020
Event Name:
Board of Directors Regular Meeting
Date & Time:
Thứ Tư, 15 Tháng Bảy
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Agenda:
Revised Board Agenda
:
Other Documents:
Board Minutes
Event Contact:
N/A
Event Description:
N/A
 

Date & Time

Thứ Tư, 15 Tháng Bảy
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Event Description

N/A

Other Documents

Board Minutes

Event Contact

N/A

Contact Us

Christy Riviere
Nhà Hoạch Định Môi Trường Chính

415.749.4925

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 19/06/2019