Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí

Tìm hiểu về quy trình, biện pháp và mục đích của Địa Hạt Không Khí trong việc lập kế hoạch quản lý phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh.

Địa Hạt Không Khí lập và cập nhật kế hoạch phẩm chất không khí để đạt được các tiêu chuẩn môi trường không khí của tiểu bang và quốc gia, tuân theo các yêu cầu lập kế hoạch phẩm chất không khí của tiểu bang và quốc gia, cũng như duy trì bầu không khí trong lành tại Vùng Vịnh. Để lập những kế hoạch này, nhân viên Địa Hạt Không Khí phải thực hiện phân tích kỹ thuật chi tiết, bao gồm:

Kế hoạch phẩm chất không khí xác định các biện pháp và chiến lược kiểm soát tiềm năng, bao gồm cả các điều lệ và quy định mà có thể được thực hiện để giảm thiểu phát thải ô nhiễm không khí từ các cơ sở công nghiệp, quy trình thương mại, xe cơ giới lưu thông trên đường và không lưu thông trên đường, cũng như các nguồn khác. Địa Hạt Không Khí thực hiện những chiến lược này thông qua các điều lệ và quy định, chương trình tài trợ và chương trình ưu đãi, giáo dục và tiếp cận công chúng, cũng như quan hệ đối tác với các cơ quan khác và các bên có quyền lợi liên đới.

Events

 Date Event NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 1 items in 1 pages
15/07/2020Board of Directors Regular Meeting Revised Board Agenda
 
15/07/2020
Event Name:
Board of Directors Regular Meeting
Date & Time:
Thứ Tư, 15 Tháng Bảy
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Agenda:
Revised Board Agenda
Badges:
Other Documents:
Board Minutes
Event Contact:
N/A
Event Description:
N/A
 

Date & Time

Thứ Tư, 15 Tháng Bảy
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Event Description

N/A

Other Documents

Board Minutes

Event Contact

N/A

Contact Us

Christy Riviere
Nhà Hoạch Định Môi Trường Chính

415.749.4925

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 20/08/2014