Tài Trợ Ngân Sách

Đầu máy xe lửa

Nâng cấp hoặc thay thế đầu máy xe lửa với tài trợ từ Chương Trình Carl Moyer. Chương trình này nhằm cắt giảm ô nhiễm không khí do các máy dầu động cơ hiệu suất cao tại California.

Các Loại Dự Án

Tài trợ được thực hiện theo nguyên tắc dự án trước tài trợ trước, dự án sau tài trợ sau cho đến khi sử dụng hết các khoản tài trợ. Bắt buộc phải hoàn thành đơn đăng ký để được xem xét tài trợ.

Các loại dự án sau sẽ được tài trợ:

 • Thay thế đầu máy xe lửa - thay thế đầu máy xe lửa cũ bằng đầu máy xe lửa sạch nhất có sẵn.
 • Thay thế động cơ (nạp lại năng lượng) - thay thế động cơ cũ bằng động cơ mới, được chứng nhận về mức phát thải.
 • Tân trang động cơ - lắp đặt thiết bị kiểm soát phát thải hoặc hạn chế chạy không.
 • Bộ phụ tùng tái sản xuất - lắp đặt bộ phụ tùng tái sản xuất động cơ mà có thể giảm lượng phát thải động cơ.
 • Thay thế bộ nguồn điểm cuối - thay thế bộ nguồn điểm cuối của đầu máy xe lửa bằng động cơ sạch nhất có sẵn.

Hội đủ điều kiện

Các đầu máy xe lửa dưới đây đủ điều kiện được tài trợ:

 • Đầu máy xe lửa chở khách, công nghiệp, quân sự, hạng 3.
 • Đầu máy xe lửa hạng 1 (hiện có quỹ tài trợ hạn chế).
 • Đầu máy xe lửa vận hành trong phạm vi ranh giới của Địa Hạt Không Khí, với ưu tiên cho những đầu máy xe lửa vận hành ở những khu vực nổi bật trên Bản Đồ Cộng Đồng Ưu Tiên (PDF).

Cách Nộp Đơn

 1. Xác định khả năng hội đủ điều kiện của đầu máy xe lửa của quý vị cho chương trình này.
 2. Thu thập thông tin về đầu máy xe lửa hiện tại của quý vị và đầu máy xe lửa hoặc động cơ thay thế.
 3. Nộp đơn xin tài trợ trực tuyến.

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Trình bày Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Thông Tin Bổ Sung

Tìm hiểu vềtài trợ đầu máy xe lửa (PDF), bao gồm thông tin về loại dự án, thông tin quy định và các yêu cầu đối với đơn đăng ký.

Contact Us


415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 20/05/2015