Tài Trợ Ngân Sách

Xe không lưu thông trên đường

Nâng cấp hoặc thay thế thiết bị máy dầu điêzen của xe không lưu thông trên đường với tài trợ từ Chương Trình Carl Moyer. Chương trình này nhằm cắt giảm ô nhiễm không khí do các máy chạy bằng máy dầu điêzen hiệu suất cao tại California.

Các Loại Dự Án

Tài trợ được thực hiện theo nguyên tắc dự án trước tài trợ trước, dự án sau tài trợ sau cho đến khi sử dụng hết các khoản tài trợ. Bắt buộc phải hoàn thành đơn đăng ký để được xem xét tài trợ.

Các loại dự án sau sẽ được tài trợ:

 • Thay thế thiết bị - thay thế thiết bị cũ bằng thiết bị sạch nhất.
 • tân trang động cơ - lắp đặt thiết bị kiểm soát phát thải.
 • Thay thế động cơ (nạp lại năng lượng) - thay thế động cơ cũ bằng động cơ mới được chứng nhận về mức phát thải.

Hội đủ điều kiện

Tiêu Chí Cơ Bản

Những thiết bị dưới đây nhìn chung là đủ điều kiện để được kinh phí; tuy nhiên, quý vị cũng phải xác định trạng thái quy định của thiết bị đó (xem phần tiếp theo):

 • Thiết bị không lưu thông trên đường: máy xúc, máy kéo, máy ủi, máy đào, máy cạo đất, xe nâng hàng, thiết bị hỗ trợ mặt đất, v.v.
 • Thiết bị có động cơ dầu điêzen trên 25 mã lực.
 • Thiết bị mà có ít nhất ba năm vận hành cho đến hạn chót tuân thủ quy định (đoàn xe công nghiệp/xây dựng nhỏ) HOẶC được miễn quy định (thiết bị nông nghiệp).
 • Thiết bị vận hành trong phạm vi Ranh Giới của Địa Hạt Không Khí, với ưu tiên cho những loại vận hành ở những khu vực nổi bật trênBản Đồ Cộng Đồng Ưu Tiên (PDF).

Các Điều Lệ và Các Quy Định

Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California (Air Resources Board - ARB) thiết lập các quy định đối với các thiết bị không lưu thông trên đường khác nhau tùy thuộc vào loại động cơ và sử dụng các thiết bị khác nhau. Quý vị phải xác định trạng thái quy định của thiết bị để xác định xem quý vị có đủ điều kiện được kinh phí hay không.

 • Thiết bị không lưu thông trên đường có động cơ LSI được quy định theo Điều Lệ Đoàn Xe LSI ARB. Gồm các thiết bị nông nghiệp, thiết bị xây dựng và thiết bị công nghiệp tổng quát chạy bằng xăng, khí dầu mỏ hóa lỏng và nhiên liệu khác.
 • Thiết bị không lưu thông trên đường tại các cảng và sân đường sắt vận chuyển liên hợp được quy định theo Quy Định về Thiết Bị Vận Chuyển Hàng Hóa ARB. Gồm xe tải, cần cẩu, bộ điều khiển ở trên, bộ điều khiển ở bên hông, máy xúc và máy bốc xếp.
 • Hầu hết thiết bị dầu điêzen vận hành trong xây dựng, khai thác, cho thuê, sân bay và công nghiệp nặng đều được quy định theo Quy Định Không Lưu Thông Trên Đường ARB.
 • Thiết bị di động, không lưu thông trên đường, vận hành ít nhất 50% thời gian trong các hoạt động nông nghiệp được miễn quy định.
 • Ngày thi hành sẽ khác nhau tùy theo quy định và kích cỡ đoàn xe.
 • Để biết thêm thông tin về quy định không lưu thông trên đường, vui lòng gọi đường dây nóng quy định ARB: 1.866.6.DIESEL

Cách Nộp Đơn

 1. 1. Xác định khả năng đủ điều kiện của xe quý vị cho chương trình này.
 2. 2. Xác định loại dự án dành cho xe buýt của quý vị.
 3. 3. Thu thập thông tin về xe hiện tại của quý vị và xe hoặc động cơ thay thế.
 4. 4. Làm việc với đại lý thay thế thiết bị được phê duyệt bởi Địa Hạt Không Khí đối với thiết bị thay thế nguồn.
 5. 5. Làm việc với đại lý động cơ để thay thế động cơ (nạp lại năng lượng).
 6. 6. Nộp đơn xin tài trợ trực tuyến.

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Trình bày Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Thông Tin Bổ Sung

Chương Trình Thay Thế Thiết Bị (Equipment Replacement Program - ERP) Không Lưu Thông Trên Đường

 

Tài trợ được cấp để:

Thay thế thành phần cũ của thiết bị bằng thành phần mới (với lựa chọn tân trang có thể) lên đến 80% chi phí dự án.

Lựa chọn dự án sẽ phù hợp nhất khi:

 1. thiết bị hiện tại vẫn còn đầy đủ chức năng, được sử dụng thường xuyên trong hơn hai năm gần đây,
 2. không có lựa chọn động cơ thay thế hợp lý nào từ nhà sản xuất, và
 3. giá trị khấu hao của các thành phần hiện tại của thiết bị không chứng minh được đầu tư thêm nữa là đúng đắn.

Dự án sẽ yêu cầu bổ sung thiết bị kiểm soát phát thải tân trang được xác nhận bởi CARB khi 1) động cơ thay thế có thiết bị mà xác nhận là có thể vận hành cùng với động cơ và 2) nó có thể được lắp đặt mà không chịu rủi ro về an toàn hay vi phạm.  Chủ sở hữu thiết bị có thể lựa chọn không tân trang thiết bị.

Người nộp đơn phải làm việc với Đại lý ERP Được Phê Duyệt Bởi BAAQMD.

Đại Lý Phân Phối ERP Đã Được Phê Duyệt Bởi BAAQMD

Dealer NameLocationPhonetable-mobile-only-column
Bejac Corporation (Attn: Todd Grasham)1619 Abrams Court
San Leandro, CA 94577
(510) 677-0354
Bejac Corporation (Attn: Todd Grasham)
Location:
1619 Abrams Court
San Leandro, CA 94577
Phone:
(510) 677-0354
Belkorp AG, LLC (Attn: Paul Pigoni)1856 Lincoln Avenue
Calistoga, CA 94515
(707) 975-8157
Belkorp AG, LLC (Attn: Paul Pigoni)
Location:
1856 Lincoln Avenue
Calistoga, CA 94515
Phone:
(707) 975-8157
East Bay Clarklift, Inc. dba Cromer Equipment (Attn: Todd Jepson)4701 Oakport Street
Oakland, CA 94601
(510) 774-1805
East Bay Clarklift, Inc. dba Cromer Equipment (Attn: Todd Jepson)
Location:
4701 Oakport Street
Oakland, CA 94601
Phone:
(510) 774-1805
Eldorado Forklift Company (Attn: Frank Debiasi) 3582 Haven Avenue
Redwood City, CA 94063
(650) 361-1666
Eldorado Forklift Company (Attn: Frank Debiasi)
Location:
3582 Haven Avenue
Redwood City, CA 94063
Phone:
(650) 361-1666
Garton Tractor (Attn: Craig Weisner)211 #A Cresco Court
Santa Rosa, CA 95407
(707) 586-1790
Garton Tractor (Attn: Craig Weisner)
Location:
211 #A Cresco Court
Santa Rosa, CA 95407
Phone:
(707) 586-1790
Garton Tractor (Attn: Denis Evans)4088 Russell Road
Fairfield, CA 94534
(707) 425-9545
Garton Tractor (Attn: Denis Evans)
Location:
4088 Russell Road
Fairfield, CA 94534
Phone:
(707) 425-9545
Green Valley Tractor, Inc. (Attn: Ron Loney)4135 Abernathy Road
Fairfield, CA 94534-9709
(707) 425-8933 x 203
Green Valley Tractor, Inc. (Attn: Ron Loney)
Location:
4135 Abernathy Road
Fairfield, CA 94534-9709
Phone:
(707) 425-8933 x 203
Mission Valley Tractor and Equipment (Attn: Steve Sundberg)780 E. Brokaw Road
San Jose, CA 95112

(408) 205-7448
Mission Valley Tractor and Equipment (Attn: Steve Sundberg)
Location:
780 E. Brokaw Road
San Jose, CA 95112

Phone:
(408) 205-7448
Papé Material Handling (Attn: Rick Bray)210 Mason Circle
Concord, CA 94520
(925) 521-5400
Papé Material Handling (Attn: Rick Bray)
Location:
210 Mason Circle
Concord, CA 94520
Phone:
(925) 521-5400
Papé Material Handling / Kalmar Ottawa Yard Trucks (Attn: Rick Bray and Jun Castanares)47132 Kato Road
Fremont, CA 94538
(925) 521-5400 / (530) 681-2229
Papé Material Handling / Kalmar Ottawa Yard Trucks (Attn: Rick Bray and Jun Castanares)
Location:
47132 Kato Road
Fremont, CA 94538
Phone:
(925) 521-5400 / (530) 681-2229
Papé Machinery (Attn: Tony Hunhoff)415 East 9th Street
Gilroy, CA 95020
(408) 595-4090
Papé Machinery (Attn: Tony Hunhoff)
Location:
415 East 9th Street
Gilroy, CA 95020
Phone:
(408) 595-4090
Papé Machinery (Attn: Travis Vandegriff)38600 Cedar Boulevard
Newark, CA 94560
(510) 790-4122
Papé Machinery (Attn: Travis Vandegriff)
Location:
38600 Cedar Boulevard
Newark, CA 94560
Phone:
(510) 790-4122
Papé Machinery (Attn: Mike Moss)5380 Commerce Boulevard
Rohnert Park, CA 94928
(707) 584-9161
Papé Machinery (Attn: Mike Moss)
Location:
5380 Commerce Boulevard
Rohnert Park, CA 94928
Phone:
(707) 584-9161
Patterson Lift Trucks, Inc (Attn: John Patterson)975 Industrial Parkway West
Hayward, CA 94544
(510) 582-1133
Patterson Lift Trucks, Inc (Attn: John Patterson)
Location:
975 Industrial Parkway West
Hayward, CA 94544
Phone:
(510) 582-1133
Pellenc America, Inc. (Attn: John Felice)3171 Guerneville Road
Santa Rosa, CA 95401
(707) 586-7286
Pellenc America, Inc. (Attn: John Felice)
Location:
3171 Guerneville Road
Santa Rosa, CA 95401
Phone:
(707) 586-7286
Peterson Tractor (Attn: Grant Stickney)955 Marina Boulevard
San Leandro, CA 94577
(510) 618-2966
Peterson Tractor (Attn: Grant Stickney)
Location:
955 Marina Boulevard
San Leandro, CA 94577
Phone:
(510) 618-2966
Peterson Tractor (Attn: Grant Stickney)13155 Sycamore Avenue
San Martin, CA 95046
(510) 618-2966
Peterson Tractor (Attn: Grant Stickney)
Location:
13155 Sycamore Avenue
San Martin, CA 95046
Phone:
(510) 618-2966
Peterson Tractor (Attn: Grant Stickney)3710 Regional Parkway
Santa Rosa, CA 95403
(510) 618-2966
Peterson Tractor (Attn: Grant Stickney)
Location:
3710 Regional Parkway
Santa Rosa, CA 95403
Phone:
(510) 618-2966
Rick Albert Machinery (RAM), (Attn: Rick Albert)2750 East 18th Street
Antioch, CA 94509
(408) 569-7548
Rick Albert Machinery (RAM), (Attn: Rick Albert)
Location:
2750 East 18th Street
Antioch, CA 94509
Phone:
(408) 569-7548
Road Machinery, LLC (Attn: Jason Ketchum)1441 Industrial Parkway W.
Hayward, CA 94544
(707) 322-5920
Road Machinery, LLC (Attn: Jason Ketchum)
Location:
1441 Industrial Parkway W.
Hayward, CA 94544
Phone:
(707) 322-5920
Sonsray Machinery, LLC (Attn: Mark Hayes)1450 Doolittle Drive
San Leandro, CA 94621
(510) 562-0653 x 491
Sonsray Machinery, LLC (Attn: Mark Hayes)
Location:
1450 Doolittle Drive
San Leandro, CA 94621
Phone:
(510) 562-0653 x 491
Toyota Material Handling Northern California (Attn: Pete Thomas)6999 Southfront Road
Livermore, CA 94551
(510) 760-7007
Toyota Material Handling Northern California (Attn: Pete Thomas)
Location:
6999 Southfront Road
Livermore, CA 94551
Phone:
(510) 760-7007
Tri-West Tractor, Inc.
(Attn: Josh Hall)
6281 Southfront Road
Livermore, CA 94551
(209) 321-3828
Tri-West Tractor, Inc.
(Attn: Josh Hall)
Location:
6281 Southfront Road
Livermore, CA 94551
Phone:
(209) 321-3828
Volvo Construction Equipment & Services (Attn: Rick Wolff)1944 Marina Blvd
San Leandro, CA 94577
(925) 200-6739
Volvo Construction Equipment & Services (Attn: Rick Wolff)
Location:
1944 Marina Blvd
San Leandro, CA 94577
Phone:
(925) 200-6739
 

Lưu ý: Bảng các nhà phân phối đã được phê duyệt của BAAQMD nêu trên sẽ được cập nhật khi có thêm người tham gia chương trình này.

Các Hồ Sơ Chương Trình  

Đường Dẫn ARB Hữu Ích

Contact Us


415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 01/02/2016