Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Air Quality Advisory

The Air District is issuing an air quality advisory for smoke for the far South Bay, including Morgan Hill, San Martin, and Gilroy through Monday, July 6. Beginning late Saturday, the Park Fire broke out East of Morgan Hill and air quality impacts are possible near the fire. Read more.

Tài Trợ Ngân Sách

Chương Trình Đổi Máy Cắt Cỏ

Tài Trợ Ngân Sách

Nhận tiền khi đổi máy cắt cỏ chạy bằng xăng để mua máy cắt cỏ mới chạy bằng điện.

Đơn đăng ký sẽ không được phê duyệt lúc này.

Chương Trình Trao Đổi Máy Cắt Cỏ sẽ trả tiền cho cư dân để nộp máy cắt cỏ chạy bằng xăng của họ để làm phế liệu. Đổi lại, cư dân sẽ nhận được tài trợ để mua một máy cắt cỏ không dây, mới, chạy bằng điện, không xả khí thải.

Hội đủ điều kiện

Để tham gia chương trình, quý vị phải là cư dân Vùng Vịnh và có máy cắt cỏ chạy bằng xăng.

Cách Nộp Đơn

Đơn đăng ký sẽ không được phê duyệt lúc này.

Các sự kiện

Xem xét Lịch của các sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Contact Us


415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Monday,
    7/6

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 20/05/2015