Permits

Sách bài tập BACT / TBACT

Xem Sách bài tập BACT/TBACT, một phương tiện hướng dẫn cho người xin giấy phép và nhân viên của Địa Hạt Không Khí thông qua một bước của quy trình cấp giấy phép để Duyệt Xét Nguồn Ô Nhiễm Mới.

Notifying Permit Applicants of a Regulatory Requirement to Use BACT for Emergency Backup Engines greater than or equal to 1000 BHP
The Air District is notifying permit applicants of achieved-in-practice BACT for large emergency backup engines. This would potentially affect engine permit applications under Air District review by requiring engines meet EPA Tier 4 emissions standards. To view the 3/29/2021 webinar, slides, and FAQs, visit the Workshops and Events web page.

Kỹ Thuật Kiểm Soát Có Sẵn Tốt Nhất của Địa Hạt Không Khí và Sách bài tập Kỹ Thuật Kiểm Soát Có Sẵn Tốt Nhất đối với Chất Độc (PDF) được thiết kế để hướng dẫn về các điều kiện BACT TBACT đối với các nguồn ô nhiễm thường được cho phép, lệ thuộc vào quy trình Duyệt Xét Nguồn Ô Nhiễm Mới trong Vùng Vịnh.  Mỗi nguồn ô nhiễm lệ thuộc vào các điều kiện này được phân tích trên căn bản "từng trường hợp" để xác định việc tuân thủ các điều kiện này và không phải tất cả các trường hợp đều được giải thích trong bản hướng dẫn.

Sách bài tập này có vai trò hướng dẫn cho người xin giấy phép, các kỹ sư của Địa Hạt Không Khí, và những người khác quan tâm đến việc hiểu biết các giới hạn khí thải, thiết bị kiểm soát, và các kỹ thuật cần thiết để đáp ứng Điều Lệ Duyệt Xét Nguồn Ô Nhiễm Mới của BACT và Điều Lệ Duyệt Xét Nguồn Ô Nhiễm Mới từ Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại của TBACT .

Mục 1: Chính sách và Thực Hiện BACT/TBACT

Mục 2: Nguồn Đốt Cháy

Nồi Hơi, Thương Mại, Công Nghiệp, Tổ Chức

Động Cơ Đốt Trong (IC)

Máy Sưởi Quy Trình

Tuốc Bin Khí

Máy Phát Điện Hơi Nước

Các Lò Xi Măng

Mục 3: Công Nghiệp Dầu Khí

Cơ Sở Tải Hàng Loạt

Cơ Sở Phân Phối Xăng Dầu

Máy Phân Tách dầu-nước

Xử Lý Nước - Máy Phân Tách dầu/nước

Chất Chất Phát Thải Thất Thoát từ Nhà Máy Lọc Dầu

Nhà Máy Thu Hồi Lưu Huỳnh

Mục 4: Bồn Chứa Chất Lỏng Hữu Cơ

Bồn Chứa Chất Lỏng Hữu Cơ

Bồn Chứa (20,000 gallons hoặc nhiều hơn)
Bồn Chứa có sức chứa < 20,000="" />

Mục 5: Nguồn Sơn Bọc

Hoạt động Lắp Ráp & Sơn Bọc Bộ Phận Thiết Bị Không Gian

Phòng Xịt Sơn - Sơn Bọc Bộ Phận Thiết Bị Không Gian

Phòng Xịt Sơn - Sơn Bọc Gỗ Ghép Tấm & Gỗ Phẳng

Bọc Sơn Thùng Hàng, Khung Vây, và Lò Xo Kim Loại

Linh Tinh Bọc Sơn Phụ Tùng và Sản Phẩm Kim Loại

Phòng Xịt Sơn - Bọc Sơn Phụ Tùng và Sản Phẩm Kim Loại Linh Tinh

Linh Tinh Chất Hoà Tan & Hoạt Động Bọc Sơn Bề Mặt

Máy Bọc Phun Sơn, Bồn Ngâm và Máy Bọc Lăn

Bọc Sơn Xe Cơ Giới và Thiết Bị Di Động

Phòng Xịt Sơn - Bọc Sơn Xe Cơ Giới và Thiết Bị Di Động, Gia Công Lại hoặc Làm Đồng

Mục 6: Nguồn Ô Nhiễm từ Dung Môi Làm Sạch

Dung Môi Làm Sạch Nguội

Mục 7: Công Nghiệp Điện Tử và Chất Bán Dẫn

Sản Xuất Bảng Mạch Điện

Lắp ráp Điện tử & Thao tác Hàn gợn sóng

Sản xuất Đĩa Dẻo và Cứng

Sản xuất Vừa Chất Sắc - Dĩa lớp phủ ngoài, Oxide

Sản xuất Vừa Chất Sắc - Dĩa lớp phủ ngoài, Oxide

Sản xuất Vừa Chất Sắc - Đánh bóng dĩa/Tạo gai

Hoạt động Sản xuất Chất bán dẫn

Mục 8: Công Nghiệp Chế Biến Chất Thải

Bãi Rác

Công Trình Thiết Bị Xử Lý Nước Thải (POTWs)

Mục 9: Nguồn Hồi Phục Đất/Nước

Tách Khí

Khai thác Hơi Đất

Mục 10: Nguồn Độc Hại

Mạ Crôm

Mục 11: Nguồn khác nhau

Phun mài mòn

Máy rang cà phê

Hỏa táng

Máy nghiền và Mài

Nhà máy Trộn Xi măng

Phụ Lục

Contact Us

Nick Maiden
Kỹ Sư Phẩm Chất Không Khí Cao Cấp

415.749.4718

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 08/11/2016