Về Địa Hạt Không Khí

Nghị Trình, Biên Bản & Truyền Thông năm 2015

Đây là Trang Giới Thiệu. Vui lòng thay thế bản MẪU này bằng bản thực thụ dành cho phần này của trang.

 Date Meeting TypeAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 7 items in 1 pages
03/12/2015Advisory Council MeetingCouncil Agenda

 
03/12/2015
Meeting Type:
Advisory Council Meeting
Agenda:
Council Agenda

Date & Time:
N/A
Location:
N/A
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
Presentation


Council Minutes
:
 

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

Presentation


Council Minutes

10/06/2015Advisory Council MeetingCouncil Agenda

 
10/06/2015
Meeting Type:
Advisory Council Meeting
Agenda:
Council Agenda

Date & Time:
N/A
Location:
N/A
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
Council Agenda
:
 

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

Council Agenda

13/05/2015Advisory Council MeetingCouncil Agenda

 
13/05/2015
Meeting Type:
Advisory Council Meeting
Agenda:
Council Agenda

Date & Time:
N/A
Location:
N/A
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
Council Minutes
:
 

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

Council Minutes

08/04/2015Advisory Council MeetingCouncil Agenda

 
08/04/2015
Meeting Type:
Advisory Council Meeting
Agenda:
Council Agenda

Date & Time:
N/A
Location:
N/A
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
Council Agenda
:
 

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

Council Agenda

11/03/2015Advisory Council MeetingCouncil Agenda

 
11/03/2015
Meeting Type:
Advisory Council Meeting
Agenda:
Council Agenda

Date & Time:
N/A
Location:
N/A
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
Council Presentations


Council Minutes
:
 

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

Council Presentations


Council Minutes

11/02/2015Advisory Council MeetingCouncil Agenda

 
11/02/2015
Meeting Type:
Advisory Council Meeting
Agenda:
Council Agenda

Date & Time:
N/A
Location:
N/A
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
Council Presentation


Council Minutes
:
 

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

Council Presentation


Council Minutes

14/01/2015Regular Meeting and RetreatCouncil Agenda

 
14/01/2015
Meeting Type:
Regular Meeting and Retreat
Agenda:
Council Agenda

Date & Time:
N/A
Location:
N/A
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
Council Presentations


Council Minutes
:
 

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

Council Presentations


Council Minutes

Spare the Air Status

Last Updated: 28/10/2015