Về Địa Hạt Không Khí

Uỷ Ban Nguồn Ô Nhiễm Di Động

 • Avalos

  Giám Thị John Avalos

  Thành Phố và Quận San Francisco

  Avalos
  Giám Thị John Avalos
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố và Quận San Francisco - Địa Hạt 11
  Tiểu Sử: John Avalos
 • Bates

  Thị Trưởng Tom Bates

  Thành Phố Berkeley

  Bates
  Thị Trưởng Tom Bates
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Berkeley
  Tiểu Sử: Tom Bates
 • David Canepa
  Uỷ Viên Hội Đồng David J. Canepa
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Daly City
 • Photograph of David Hudson
  Uỷ Viên Hội Đồng David E. Hudson
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố San Ramon
  Tiểu Sử: David E. Hudson
 • Lee Photograph

  Thị Trưởng Edwin M. Lee

  Thành Phố và Quận San Francisco

  Lee Photograph
  Thị Trưởng Edwin M. Lee
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố và Quận San Francisco
  Tiểu Sử: Edwin M. Lee
 • miley photograph

  Giám Thị Nate Miley

  Quận Alameda

  miley photograph
  Giám Thị Nate Miley
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Alameda - Địa Hạt 4
  Tiểu Sử: Nate Miley
 • Karen Mitchoff

  Giám Thị Karen Mitchoff

  Quận Contra Costa

  Karen Mitchoff
  Giám Thị Karen Mitchoff
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Contra Costa - Địa Hạt 4
  Tiểu Sử: Karen Mitchoff
 • Jan Pepper Photograph

  Thị Trưởng Jan Pepper

  Thành Phố Los Altos

  Jan Pepper Photograph
  Thị Trưởng Jan Pepper
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Los Altos
  Tiểu Sử: Jan Pepper

Contact Us

Sean Gallagher
Thư Ký các Hội Đồng

415.749.5073


(415) 749-5016


(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status

Cập Nhật Lần Cuối: 08/11/2016