Về Địa Hạt Không Khí

Uỷ Ban Nguồn Ô Nhiễm Cố Định

 • Avalos

  Giám Thị John Avalos

  Thành Phố và Quận San Francisco

  Avalos
  Giám Thị John Avalos
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố và Quận San Francisco - Địa Hạt 11
  Tiểu Sử: John Avalos
 • John Gioia

  Giám Thị John Gioia

  Quận Contra Costa

  John Gioia
  Giám Thị John Gioia
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Contra Costa - Địa Hạt 1
  Tiểu Sử: John Gioia
 • Photograph of David Hudson
  Uỷ Viên Hội Đồng David E. Hudson
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố San Ramon
  Tiểu Sử: David E. Hudson
 • Kniss

  Uỷ Viên Hội Đồng Liz Kniss

  Thành Phố Palo Alto

  Kniss
  Uỷ Viên Hội Đồng Liz Kniss
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Palo Alto
  Tiểu Sử: Liz Kniss
 • Mar

  Giám Thị Eric Mar

  Thành Phố và Quận San Francisco

  Mar
  Giám Thị Eric Mar
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố và Quận San Francisco - Địa Hạt 1
  Tiểu Sử: Eric Mar
 • Jan Pepper Photograph

  Thị Trưởng Jan Pepper

  Thành Phố Los Altos

  Jan Pepper Photograph
  Thị Trưởng Jan Pepper
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Los Altos
  Tiểu Sử: Jan Pepper
 • Rob Sinks

  Thị Trưởng Rod Sinks

  Thành Phố Cupertino

  Rob Sinks
  Thị Trưởng Rod Sinks
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Cupertino
  Tiểu Sử: Rod Sinks

Contact Us

Sean Gallagher
Thư Ký các Hội Đồng

415.749.5073


(415) 749-5016


(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status

Cập Nhật Lần Cuối: 08/11/2016