Về Địa Hạt Không Khí

Nghị Quyết, Nghị Trình, và Biên Bản của Hội Đồng

Updated 15/10/2021

Xem nghị trình họp, biên bản, và nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị bên dưới.

Hội Đồng Quản Trị họp vào Thứ Tư thứ 1 và thứ 3 mỗi tháng lúc 9:45 sáng. Các cuộc họp được tổ chức trong Phòng Hội Đồng trên tầng 7 tại văn phòng Địa Hạt Không Khí.

Nghị Trình và Biên Bản

Nghị trình được niêm yết 72 giờ trước mỗi buổi họp trong bảng bên dưới và trong tiền sảnh tại văn phòng Địa Hạt.

Quý vị có thể ghi danh để nhận nghị trình Hội Đồng bằng email và quan sát tức thì một số cuộc họp hội đồng qua buổi phát hình trên mạng.

2019 Agenda Packets and Approved Minutes

Get instructions on using the Agenda Packets and Approved Minutes table.
Closed captioning may contain errors and omissions, and are not certified for their content or form.

Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 96 items in 10 pages
 DateMeeting TypeAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 96 items in 10 pages
26/12/2019Mobile Source Committee MeetingN/A
Cancelled
26/12/2019
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Năm, 26 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Thứ Năm, 26 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

25/12/2019Budget and Finance Committee MeetingN/A
Cancelled
25/12/2019
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Tư, 25 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Thứ Tư, 25 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

18/12/2019Mobile Source Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
 
18/12/2019
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Thứ Tư, 18 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Other Documents:
Committee Minutes
:
 

Date & Time

Thứ Tư, 18 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda

Other Documents

Committee Minutes

18/12/2019Executive Committee MeetingN/A
Cancelled
18/12/2019
Meeting Type:
Executive Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Tư, 18 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Thứ Tư, 18 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

18/12/2019Board of Directors MeetingN/A
Cancelled
18/12/2019
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Tư, 18 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Thứ Tư, 18 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

16/12/2019Stationary Source Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
 
16/12/2019
Meeting Type:
Stationary Source Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Thứ Hai, 16 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Other Documents:
Committee Minutes
:
 

Date & Time

Thứ Hai, 16 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Other Documents

Committee Minutes

04/12/2019Board of Directors MeetingBoard Agenda


Board Presentations
 
04/12/2019
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
Board Agenda


Board Presentations
Date & Time:
Thứ Tư, 04 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Other Documents:
Board Minutes
:
 

Date & Time

Thứ Tư, 04 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Other Documents

Board Minutes

02/12/2019Climate Protection Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
 
02/12/2019
Meeting Type:
Climate Protection Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Thứ Hai, 02 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Other Documents:
Committee Minutes
:
 

Date & Time

Thứ Hai, 02 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Other Documents

Committee Minutes

28/11/2019Mobile Source Committee MeetingN/A
Cancelled
28/11/2019
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Năm, 28 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Thứ Năm, 28 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

25/11/2019Legislative Committee MeetingCommittee Agenda

 
25/11/2019
Meeting Type:
Legislative Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda

Date & Time:
Thứ Hai, 25 Tháng Mười Một
10:45 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Other Documents:
Committee Minutes
:
 

Date & Time

Thứ Hai, 25 Tháng Mười Một
10:45 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Other Documents

Committee Minutes

2018 Agenda Packets and Approved Minutes

 DateMeeting TypeAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 101 items in 11 pages
27/12/2018Mobile Source Committee MeetingN/A
Cancelled
27/12/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Năm, 27 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Thứ Năm, 27 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

26/12/2018Budget and Finance Committee MeetingN/A
Cancelled
26/12/2018
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Tư, 26 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Thứ Tư, 26 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

19/12/2018Board of Directors Special MeetingBoard Agenda


Board Presentations
 
19/12/2018
Meeting Type:
Board of Directors Special Meeting
Agenda:
Board Agenda


Board Presentations
Date & Time:
Thứ Tư, 19 Tháng Mười Hai
9:00 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Other Documents:
Board Minutes
:
 

Date & Time

Thứ Tư, 19 Tháng Mười Hai
9:00 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Other Documents

Board Minutes

17/12/2018Mobile Source Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
 
17/12/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Thứ Hai, 17 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Other Documents:
Committee Minutes
:
 

Date & Time

Thứ Hai, 17 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Other Documents

Committee Minutes

17/12/2018Legislative Committee MeetingCommittee Agenda

 
17/12/2018
Meeting Type:
Legislative Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda

Date & Time:
Thứ Hai, 17 Tháng Mười Hai
10:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Other Documents:
Committee Minutes
:
 

Date & Time

Thứ Hai, 17 Tháng Mười Hai
10:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Other Documents

Committee Minutes

05/12/2018Board of Directors MeetingN/A
Cancelled
05/12/2018
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Tư, 05 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Thứ Tư, 05 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

28/11/2018Budget and Finance Committee MeetingN/A
Cancelled
28/11/2018
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Tư, 28 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Thứ Tư, 28 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

22/11/2018Mobile Source Committee MeetingN/A
Cancelled
22/11/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Năm, 22 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Thứ Năm, 22 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

21/11/2018Board of Directors MeetingN/A
Cancelled
21/11/2018
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Tư, 21 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Thứ Tư, 21 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

19/11/2018Stationary Source Committee MeetingN/A
Cancelled
19/11/2018
Meeting Type:
Stationary Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Hai, 19 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Thứ Hai, 19 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

2008

Contact Us

Sean Gallagher
Thư Ký các Hội Đồng

415.749.5073


(415) 749-5016


(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 15/10/2021