Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng

Updated 19/05/2022

Tìm hiểu về Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng của Air District để triển khai Dự Luật Hạ Viện 617.

Air District rất vui mừng được mở rộng những nỗ lực mạnh mẽ của chúng tôi để giảm sự tiếp xúc của cộng đồng với các chất gây ô nhiễm không khí. Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng hợp tác cùng Vùng Vịnh để lập kế hoạch và triển khai Dự luật 617 (C. Garcia, Chương 136, Điều lệ năm 2017). Sáng kiến hợp tác này sẽ sử dụng các chiến lược đã được chứng minh và sáng tạo để cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng cách giảm tiếp xúc với các chất ô nhiễm không khí trong các khu phố bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ô nhiễm không khí.

Nhân viên của Air District đang hợp tác chặt chẽ với Ủy Ban Tài Nguyên Không Khí California, các Air District địa phương khác, các nhóm cộng đồng, thành viên cộng đồng, tổ chức môi trường, các ngành công nghiệp được quy định và những người có quyền lợi liên đới quan trọng khác để giảm các chất gây ô nhiễm không khí có hại. Thông qua Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng, chúng tôi hợp tác để đảm bảo mọi người đều được hưởng lợi từ các nỗ lực đảm bảo chất lượng không khí của chúng tôi, đặc biệt là những người sống trong khu vực của Bùng Vịnh San Francisco bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi ô nhiễm không khí. Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích sự tham gia của quý vị trong nỗ lực này.

Chương Trình Cấp Khoản cho Hoạt Động Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng

Air District hiện đang cấp khoản thúc đẩy tính sẵn sàng trong cộng đồng hoặc giảm phát thải như là một phần của Chương Trình Cấp Khoản cho Hoạt Động Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng.

AB617 Email List

Sign up to receive updates regarding the Air District’s Community Health Protection Program efforts to implement Assembly Bill 617.

AB617 Email List Sign Up
 SUBSCRIBE  

Meetings and Events

 Date Event NameAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 107 items in 11 pages
15/08/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeNot yet available 
15/08/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Thứ Hai, 15 Tháng Tám
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Join on ZOOM to comment during the meeting
Streaming link not yet available.
Agenda:
Not yet available
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Thứ Hai, 15 Tháng Tám
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Join on ZOOM to comment during the meeting
Streaming link not yet available.

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
18/07/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeNot yet available 
18/07/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Thứ Hai, 18 Tháng Bảy
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Join on ZOOM to comment during the meeting
Streaming link not yet available.
Agenda:
Not yet available
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Thứ Hai, 18 Tháng Bảy
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Join on ZOOM to comment during the meeting
Streaming link not yet available.

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
27/06/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeNot yet availableUpdated
27/06/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Thứ Hai, 27 Tháng Sáu
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Streaming live on 6/27 at 5:30 CH
Video link(s) will be active 5 minutes before meeting time.
Join on ZOOM to comment during the meeting
Agenda:
Not yet available
:
Updated
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Thứ Hai, 27 Tháng Sáu
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Streaming live on 6/27 at 5:30 CH
Video link(s) will be active 5 minutes before meeting time.
Join on ZOOM to comment during the meeting

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
16/05/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeAgenda


Presentation
Updated
16/05/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Thứ Hai, 16 Tháng Năm
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda


Presentation
:
Updated
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Thứ Hai, 16 Tháng Năm
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
04/05/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda

 
04/05/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 04 Tháng Năm
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda

:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Staff from the City of Oakland will join us to discuss the General Plan. The Community Engagement Team will also make a presentation at this month’s Steering Committee meeting.
 

Date & Time

Thứ Tư, 04 Tháng Năm
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Staff from the City of Oakland will join us to discuss the General Plan. The Community Engagement Team will also make a presentation at this month’s Steering Committee meeting.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
25/04/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeAgenda


Presentation
 
25/04/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Thứ Hai, 25 Tháng Tư
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda


Presentation
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Thứ Hai, 25 Tháng Tư
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
06/04/2022AB617 WO Steering CommitteeAgenda

 
06/04/2022
Event Name:
AB617 WO Steering Committee
Date & Time:
Thứ Tư, 06 Tháng Tư
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda

:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Staff from the City of Oakland will join us to discuss building electrification and truck traffic management. The Health Equity Advisory Committee will present findings and recommendations. We will also recognize Women’s History Month with a special presentation.
 

Date & Time

Thứ Tư, 06 Tháng Tư
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Staff from the City of Oakland will join us to discuss building electrification and truck traffic management. The Health Equity Advisory Committee will present findings and recommendations. We will also recognize Women’s History Month with a special presentation.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
21/03/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeAgenda


Presentation
 
21/03/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Thứ Hai, 21 Tháng Ba
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda


Presentation
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Thứ Hai, 21 Tháng Ba
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
15/03/2022Path to Clean Air CERP Steering Committee “Clean Air Affair” Town HallAgenda


Presentation
 
15/03/2022
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee “Clean Air Affair” Town Hall
Date & Time:
Thứ Ba, 15 Tháng Ba
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda


Presentation
:
Other Documents:
Town Hall Program

Also available in:
Español
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist, Community Engagement and Policy
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan
 

Date & Time

Thứ Ba, 15 Tháng Ba
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

Other Documents

Town Hall Program

Also available in:
Español

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist, Community Engagement and Policy
02/03/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda

 
02/03/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 02 Tháng Ba
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda

:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Operationalization Documents and the Charter Agreement will be shared with attendees. Our group discussions will focus on Steering Committee community outreach and recruitment. Current projects underway will also present on progress.
 

Date & Time

Thứ Tư, 02 Tháng Ba
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Operationalization Documents and the Charter Agreement will be shared with attendees. Our group discussions will focus on Steering Committee community outreach and recruitment. Current projects underway will also present on progress.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979

Tài Liệu và Văn Bản

 DateDocumentTypetable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 12 items in 2 pages
13/08/2021AB617 in West Oakland Community-Based Air Pollution Abatement Planning
Document
13/08/2021
Description:
An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.
Document:
Type:
Document
 

Description

An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.

07/10/20202020 (Year 3) Air District Community Recommendation for CARB's Community Air Protection Program
Document
07/10/2020
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

24/03/2019AB 617 Fact Sheet
Document
24/03/2019
Description:
N/A
Document:
AB 617 Fact Sheet
Type:
Document
 

Description

N/A

31/07/2018Final Submittal: Public Process for Determination of Recommended Communities
Document
31/07/2018
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

24/04/2018Final Description of AB 617 Candidate Communities
Document
24/04/2018
Description:
N/A
Document:
Final Description of AB 617 Candidate Communities
Type:
Document
 

Description

N/A

31/01/2018Update on AB617 Community Air Protection Program
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
Update on AB617 Community Air Protection Program
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng của Vùng Vịnh San Francisco

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018AB617 Workshop Community Panel
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Workshop Community Panel
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018AB617 WOEIP Persepective
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 WOEIP Persepective
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018AB617 Community Workshop Presentation
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Community Workshop Presentation
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

Video Giới Thiệu Sách

 DateEvent NameAgendatable-mobile-only-column
05/10/2018Book Presentation: State of ResistanceFlyer: State of Resistance
 
05/10/2018
Event Name:
Book Presentation: State of Resistance
Date & Time:
Thứ Sáu, 05 Tháng Mười
9:30 SA - 10:30 SA
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Agenda:
Flyer: State of Resistance
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
N/A
Event Description:
Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".
 

Date & Time

Thứ Sáu, 05 Tháng Mười
9:30 SA - 10:30 SA
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda

Event Description

Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".

Other Documents

N/A

Event Contact

N/A

Contact Us

Community Health Protection Program

415.749.4914

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 19/05/2022