Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng

Updated 05/10/2022

Tìm hiểu về Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng của Air District để triển khai Dự Luật Hạ Viện 617.

Air District rất vui mừng được mở rộng những nỗ lực mạnh mẽ của chúng tôi để giảm sự tiếp xúc của cộng đồng với các chất gây ô nhiễm không khí. Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng hợp tác cùng Vùng Vịnh để lập kế hoạch và triển khai Dự luật 617 (C. Garcia, Chương 136, Điều lệ năm 2017). Sáng kiến hợp tác này sẽ sử dụng các chiến lược đã được chứng minh và sáng tạo để cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng cách giảm tiếp xúc với các chất ô nhiễm không khí trong các khu phố bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ô nhiễm không khí.

Nhân viên của Air District đang hợp tác chặt chẽ với Ủy Ban Tài Nguyên Không Khí California, các Air District địa phương khác, các nhóm cộng đồng, thành viên cộng đồng, tổ chức môi trường, các ngành công nghiệp được quy định và những người có quyền lợi liên đới quan trọng khác để giảm các chất gây ô nhiễm không khí có hại. Thông qua Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng, chúng tôi hợp tác để đảm bảo mọi người đều được hưởng lợi từ các nỗ lực đảm bảo chất lượng không khí của chúng tôi, đặc biệt là những người sống trong khu vực của Bùng Vịnh San Francisco bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi ô nhiễm không khí. Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích sự tham gia của quý vị trong nỗ lực này.

Chương Trình Cấp Khoản cho Hoạt Động Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng

Air District hiện đang cấp khoản thúc đẩy tính sẵn sàng trong cộng đồng hoặc giảm phát thải như là một phần của Chương Trình Cấp Khoản cho Hoạt Động Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng.

AB617 Email List

Sign up to receive updates regarding the Air District’s Community Health Protection Program efforts to implement Assembly Bill 617.

AB617 Email List Sign Up
 SUBSCRIBE  

2019 Meetings and Events

 Date Event NameAgendaTable Mobile Only Column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 114 items in 12 pages
10/11/2022East Oakland AB 617 Community Steering Committee MeetingN/ANew
10/11/2022
Event Name:
East Oakland AB 617 Community Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Năm, 10 Tháng Mười Một
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Streaming live on 11/10 at 6:00 CH
Video link(s) will be active 5 minutes before meeting time.
Join on ZOOM to comment during the meeting
Agenda:
N/A
:
New
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Aneesh Rana
 • Kỹ Thuật Viên Phẩm Chất Không Khí Bậc I, Community Engagement and Policy
 • 415.749.4914
Event Description:
As part of the ongoing effort to develop a Community Emissions Reduction Plan (CERP) for East Oakland, the East Oakland AB 617 Community Steering Committee will hold its third meeting on Thursday, November 10, 2022 at 6 PM.
 

Date & Time

Thứ Năm, 10 Tháng Mười Một
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Streaming live on 11/10 at 6:00 CH
Video link(s) will be active 5 minutes before meeting time.
Join on ZOOM to comment during the meeting

Event Description

As part of the ongoing effort to develop a Community Emissions Reduction Plan (CERP) for East Oakland, the East Oakland AB 617 Community Steering Committee will hold its third meeting on Thursday, November 10, 2022 at 6 PM.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Aneesh Rana
 • Kỹ Thuật Viên Phẩm Chất Không Khí Bậc I, Community Engagement and Policy
 • 415.749.4914
13/10/2022East Oakland AB 617 Community Steering Committee MeetingAgenda

New
13/10/2022
Event Name:
East Oakland AB 617 Community Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Năm, 13 Tháng Mười
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Streaming live on 10/13 at 6:00 CH
Video link(s) will be active 5 minutes before meeting time.
Join on ZOOM to comment during the meeting
Agenda:
Agenda

:
New
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Aneesh Rana
 • Kỹ Thuật Viên Phẩm Chất Không Khí Bậc I, Community Engagement and Policy
 • 415.749.4914
Event Description:
As part of the ongoing effort to develop a Community Emissions Reduction Plan (CERP) for East Oakland, the East Oakland AB 617 Community Steering Committee will hold its second meeting on Thursday, October 13, 2022, at 6 PM.
 

Date & Time

Thứ Năm, 13 Tháng Mười
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Streaming live on 10/13 at 6:00 CH
Video link(s) will be active 5 minutes before meeting time.
Join on ZOOM to comment during the meeting

Event Description

As part of the ongoing effort to develop a Community Emissions Reduction Plan (CERP) for East Oakland, the East Oakland AB 617 Community Steering Committee will hold its second meeting on Thursday, October 13, 2022, at 6 PM.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Aneesh Rana
 • Kỹ Thuật Viên Phẩm Chất Không Khí Bậc I, Community Engagement and Policy
 • 415.749.4914
05/10/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda

New
05/10/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 05 Tháng Mười
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda

:
New
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
Event Description:
Max # of characters: 425 The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation and a recap of the recent Freight Conference at the Port of Oakland. Help to shape how the West Oakland Emission Reduction Plan will outreach to and recruit new members, as we unveil the new community engagement plan. Guest speakers from the Oakland LINK project will attend and share its nexus with the WOCAP. Also, we will hightlight the new KQED piece “Sacrafice Zones”, featuring Ms. Margaret Gordon.
 

Date & Time

Thứ Tư, 05 Tháng Mười
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

Event Description:
Max # of characters: 425 The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation and a recap of the recent Freight Conference at the Port of Oakland. Help to shape how the West Oakland Emission Reduction Plan will outreach to and recruit new members, as we unveil the new community engagement plan. Guest speakers from the Oakland LINK project will attend and share its nexus with the WOCAP. Also, we will hightlight the new KQED piece “Sacrafice Zones”, featuring Ms. Margaret Gordon.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
19/09/2022Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeAgenda


Presentation
New
19/09/2022
Event Name:
Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Thứ Hai, 19 Tháng Chín
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Agenda:
Agenda


Presentation
:
New
Other Documents:
N/A
Event Contact:
N/A
Event Description:
N/A
 

Date & Time

Thứ Hai, 19 Tháng Chín
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

N/A

Other Documents

N/A

Event Contact

N/A

07/09/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda

 
07/09/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 07 Tháng Chín
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda

:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. We will feature the Emmy Award winning video news piece featuring Ms. Margaret and WO EIP. Join a breakout group to discuss the emission reduction strategy dashboard used to track progress. Also, the Steering Committee will hear from City of Oakland staff about the Truck Management Plan.
 

Date & Time

Thứ Tư, 07 Tháng Chín
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. We will feature the Emmy Award winning video news piece featuring Ms. Margaret and WO EIP. Join a breakout group to discuss the emission reduction strategy dashboard used to track progress. Also, the Steering Committee will hear from City of Oakland staff about the Truck Management Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
15/08/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeAgenda


Presentation
 
15/08/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Thứ Hai, 15 Tháng Tám
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda


Presentation
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan. Watch with closed captioning in Spanish
 

Date & Time

Thứ Hai, 15 Tháng Tám
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan. Watch with closed captioning in Spanish

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
18/07/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeAgenda


Presentation
 
18/07/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Thứ Hai, 18 Tháng Bảy
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda


Presentation
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan. Watch with closed captioning in Spanish
 

Date & Time

Thứ Hai, 18 Tháng Bảy
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan. Watch with closed captioning in Spanish

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
13/07/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda

 
13/07/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 13 Tháng Bảy
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda

:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the Air District will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Hear about the Juneteenth outreach event hosted by WO EIP. Air District staff will deliver a presentation on Port of Oakland at-berth regulations. Also, the Steering Committee will hear from City of Oakland General Plan Implementation Team as well as the Port Electrification Advisory Group.
 

Date & Time

Thứ Tư, 13 Tháng Bảy
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the Air District will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Hear about the Juneteenth outreach event hosted by WO EIP. Air District staff will deliver a presentation on Port of Oakland at-berth regulations. Also, the Steering Committee will hear from City of Oakland General Plan Implementation Team as well as the Port Electrification Advisory Group.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
27/06/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeAgenda


Presentation
 
27/06/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Thứ Hai, 27 Tháng Sáu
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda


Presentation
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Thứ Hai, 27 Tháng Sáu
5:30 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
01/06/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda

 
01/06/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 01 Tháng Sáu
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda

:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. ACLIMA led hyperlocal air pollution measurements will be announced at this meeting. Hear about the newly awarded CARB STEP grant slated for West Oakland transit related improvements. Also, the Steering Committee will discuss 13 emission reduction strategies that dove tail with the City of Oakland General Plan.
 

Date & Time

Thứ Tư, 01 Tháng Sáu
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. ACLIMA led hyperlocal air pollution measurements will be announced at this meeting. Hear about the newly awarded CARB STEP grant slated for West Oakland transit related improvements. Also, the Steering Committee will discuss 13 emission reduction strategies that dove tail with the City of Oakland General Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979

Tài Liệu và Văn Bản

 DateDocumentTypeTable Mobile Only Column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 12 items in 2 pages
13/08/2021AB617 in West Oakland Community-Based Air Pollution Abatement Planning
Document
13/08/2021
Description:
An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.
Document:
Type:
Document
 

Description

An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.

07/10/20202020 (Year 3) Air District Community Recommendation for CARB's Community Air Protection Program
Document
07/10/2020
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

24/03/2019AB 617 Fact Sheet
Document
24/03/2019
Description:
N/A
Document:
AB 617 Fact Sheet
Type:
Document
 

Description

N/A

31/07/2018Final Submittal: Public Process for Determination of Recommended Communities
Document
31/07/2018
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

24/04/2018Final Description of AB 617 Candidate Communities
Document
24/04/2018
Description:
N/A
Document:
Final Description of AB 617 Candidate Communities
Type:
Document
 

Description

N/A

31/01/2018Update on AB617 Community Air Protection Program
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
Update on AB617 Community Air Protection Program
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng của Vùng Vịnh San Francisco

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018AB617 Workshop Community Panel
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Workshop Community Panel
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018AB617 WOEIP Persepective
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 WOEIP Persepective
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018AB617 Community Workshop Presentation
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Community Workshop Presentation
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

Video Giới Thiệu Sách

 DateEvent NameAgendaTable Mobile Only Column
05/10/2018Book Presentation: State of ResistanceFlyer: State of Resistance
 
05/10/2018
Event Name:
Book Presentation: State of Resistance
Date & Time:
Thứ Sáu, 05 Tháng Mười
9:30 SA - 10:30 SA
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Agenda:
Flyer: State of Resistance
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
N/A
Event Description:
Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".
 

Date & Time

Thứ Sáu, 05 Tháng Mười
9:30 SA - 10:30 SA
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda

Event Description

Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".

Other Documents

N/A

Event Contact

N/A

Contact Us

Community Health Protection Program

415.749.4914

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 05/10/2022