Kế hoạch Giảm thiểu Phát thải của Cộng đồng Đông Oakland

Tìm hiểu về những nỗ lực của Air District theo Dự Luật Hạ Viện AB 617 nhằm cải thiện chất lượng không khí trong cộng đồng Đông Oakland.

Hiện đang nhận hồ sơ đăng ký vào Ủy ban Chỉ đạo Cộng đồng CERP ở Đông Oakland!

Nếu quý vị sinh sống, làm việc hoặc làm tình nguyện trong khu vực Đông Oakland AB 617 và muốn góp phần cải thiện chất lượng không khí và cuộc sống của cộng đồng, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia Ban Chỉ đạo Cộng đồng cho các nỗ lực thực hiện Dự luật 617 của Hội đồng. Ban Chỉ đạo sẽ hướng dẫn quá trình xây dựng Kế hoạch Giảm thiểu Phát thải của Cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề về chất lượng không khí và công bằng môi trường ở Đông Oakland. Khi trở thành thành viên Ban Chỉ đạo, quý vị phải được đào tạo, tham gia và có mặt trong các cuộc họp thường xuyên của Ban Chỉ đạo. Mục đích của Air District là làm cho các cuộc họp càng có tính toàn diện với cộng đồng càng tốt. Có sẵn dịch vụ thông dịch ngôn ngữ cho bất kỳ người tham gia hoặc thành viên nào khi có yêu cầu cho bất kỳ cuộc họp sắp tới nào của Ban Chỉ đạo CERP.

Để đăng ký, quý vị phải hoàn thành và gửi Mẫu đơn Đăng ký (Formulario De Aplicación) (指導委員會申請) (بخش 1- درخواست «کمیته راهبری») đến hết ngày 15 tháng 6.

Air District đang không ngừng nỗ lực để giảm thiểu mức độ ô nhiễm không khí trong cộng đồng thông qua Chương Trình Bảo Vệ Chất Lượng Không Khí Trong Cộng Đồng của Tiểu Bang California, hay còn được gọi là Dự Luật Hạ Viện 617. Nỗ lực này tập trung vào việc giảm phát thải vào cộng đồng tại các khu vực lân cận bị ảnh hưởng không đồng đều nhất bởi ô nhiễm không khí.

Vào tháng 2 năm 2022, Ủy ban Tài nguyên Không khí California đã bỏ phiếu ủng hộ việc Air District hợp tác với cộng đồng Đông Oakland để thực hiện một quy trình Kế hoạch Giảm thiểu Phát thải Cộng đồng, hay còn gọi là CERP. Ban chỉ đạo dựa trên cộng đồng này sẽ chịu trách nhiệm phát triển CERP, vốn đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết để cải thiện chất lượng không khí ở Đông Oakland.

Tại sao lại là Đông Oakland?

Đông Oakland được chọn trong số các cộng đồng có mức độ ưu tiên cao ở Bay Area do những thách thức về chất lượng không khí lâu dài, các vấn đề công bằng môi trường và bất bình đẳng về sức khỏe. Các tổ chức của Đông Oakland đã hợp tác với Air District để xây dựng năng lực cộng đồng, tăng cường hiểu biết về ô nhiễm không khí địa phương và các vấn đề công bằng môi trường, đồng thời tập hợp các mối quan hệ đối tác liên tổ chức cần thiết cho việc cải thiện sức khỏe môi trường và chất lượng không khí địa phương.

Air District đang hợp tác với Cộng đồng Vì một Môi trường Tốt đẹp hơn cùng các tổ chức dựa trên cộng đồng khác nữa để thành lập Ban Chỉ đạo chú trọng cộng đồng, nhằm phát triển Kế hoạch Giảm thiểu Phát thải Cộng đồng Đông Oakland AB 617.

Đăng ký Email

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật về Kế hoạch Giảm thiểu Phát thải của Cộng đồng Đông Oakland.

Đăng Ký Danh Sách Email Nhận Bản Tin Về Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Đông Oakland
 ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN  

Meetings and Events

Page Loading

Documents and Materials

Page Loading

Contact Us

Anna Lee
Manager, Community Engagement and Policy

alee@baaqmd.gov

Community Health Protection Program

415.749.4914 AB617Info@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 14/06/2022