Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland

Vào ngày 2 tháng Mười năm 2019, Hội Đồng Quản Trị của Air District đã phê duyệt Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland: Cùng Có Trách Nhiệm Với Bầu Không Khí Chung và đã chứng nhận Báo Cáo Tác Động Môi Trường Chính Thức.

Kế Hoạch Hành Động Chính Thức của Cộng Đồng Tây Oakland: Cùng Có Trách Nhiệm Với Bầu Không Khí Chung, Báo Cáo Tác Động Môi Trường Chính Thức và Tóm Tắt Kế Hoạch hiện có sẵn. 

Air District đang không ngừng nỗ lực để giảm thiểu mức phơi nhiễm với các chất gây ô nhiễm không khí trong cộng đồng thông qua Chương Trình Bảo Vệ Chất Lượng Không Khí Trong Cộng Đồng của tiểu bang, hay còn được gọi là Dự Luật Hạ Viện 617. Nỗ lực này tập trung vào việc giảm phát thải vào cộng đồng tại các khu vực lân cận bị ảnh hưởng không đồng đều nhất bởi ô nhiễm không khí.

Tây Oakland đã được chọn là cộng đồng ưu tiên năm đầu tiên trong Vùng Vịnh.

Air District đã hợp tác với Dự Án Chỉ Số Môi Trường của Tây Oakland và Ban Chỉ Đạo tại cộng đồng để xây dựng Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland: Cùng Có Trách Nhiệm Với Bầu Không Khí Chung, mà sẽ đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết giúp cải thiện chất lượng không khí trong cộng đồng này. 

Video này nhấn mạnh cuộc họp khởi động của Ban Chỉ Đạo được tổ chức vào ngày 27 tháng Bảy năm 2018, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo cộng đồng và những người có quyền lợi liên đới trong nỗ lực này.

Tài Liệu và Văn Bản

 DateDocumentTypetable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 20 items in 2 pages
13/08/2021AB617 in West Oakland Community-Based Air Pollution Abatement Planning
Document
13/08/2021
Description:
An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.
Document:
Type:
Document
 

Description

An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.

02/09/2020Impacts of Wood Burning Brochure


Impacts of Wood Burning Poster
Document
02/09/2020
Description:
Impacts of Wood Burning Info
Document:
Impacts of Wood Burning Brochure


Impacts of Wood Burning Poster
Type:
Document
 

Description

Impacts of Wood Burning Info

02/10/2019Plan Summary
Document
02/10/2019
Description:
N/A
Document:
Plan Summary
Type:
Document
 

Description

N/A

02/10/2019Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan (Final) – Volume 1
Document
02/10/2019
Description:
N/A
Document:
Type:
Document
 

Description

N/A

02/10/2019Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan (Final) – Volume 2
Document
02/10/2019
Description:
N/A
Document:
Type:
Document
 

Description

N/A

26/09/2019Final Environmental Impact Report
Document
26/09/2019
Description:
N/A
Document:
Final Environmental Impact Report
Type:
Document
 

Description

N/A

26/09/2019Proposed Final Plan Vol. 1
Document
26/09/2019
Description:
N/A
Document:
Proposed Final Plan Vol. 1
Type:
Document
 

Description

N/A

26/09/2019Proposed Final Plan Vol. 2
Document
26/09/2019
Description:
N/A
Document:
Proposed Final Plan Vol. 2
Type:
Document
 

Description

N/A

23/09/20192019 PM Modeling Report
Document
23/09/2019
Description:
N/A
Document:
2019 PM Modeling Report
Type:
Document
 

Description

N/A

23/09/20192019 Toxics Modeling Report
Document
23/09/2019
Description:
N/A
Document:
2019 Toxics Modeling Report
Type:
Document
 

Description

N/A

Cuộc Họp và Sự Kiện

Tất cả các cuộc họp của ban chỉ đạo đều được công khai trước công chúng.

Cuộc Họp và Sự Kiện Năm 2019

2020 Meetings and Events

 Date Event NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 11 items in 2 pages
10/12/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
10/12/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Năm, 10 Tháng Mười Hai
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
N/A
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. The Co-Leads will introduce the new consultants being onboarded to the assist with the emission reduction implementation process. The Steering Committee will also discuss the proposed Eagle Rock project at the Port of Oakland.

 

Date & Time

Thứ Năm, 10 Tháng Mười Hai
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. The Co-Leads will introduce the new consultants being onboarded to the assist with the emission reduction implementation process. The Steering Committee will also discuss the proposed Eagle Rock project at the Port of Oakland.

Other Documents

N/A

Event Contact

N/A

10/11/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirSteering Committee Meeting Agenda
 
10/11/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indicators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom (see Zoom link in attached Meeting Agenda). This meeting will feature a report to the Steering Committee on the proposed implementation direction of the Subcommittees during 2021. CARB Annual Report videos produced by DIFF WORKS and youth interns will also be shown and discussed.
 

Date & Time

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indicators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom (see Zoom link in attached Meeting Agenda). This meeting will feature a report to the Steering Committee on the proposed implementation direction of the Subcommittees during 2021. CARB Annual Report videos produced by DIFF WORKS and youth interns will also be shown and discussed.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
07/10/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirSteering Committee Meeting Agenda


Presentation
 
07/10/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 07 Tháng Mười
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Steering Committee Meeting Agenda


Presentation
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will serve as a formal report back to the Steering Committee on our progress over the past twelve months. The Co-Leads and leadership from the subcommittees will provide the annual report back.
 

Date & Time

Thứ Tư, 07 Tháng Mười
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will serve as a formal report back to the Steering Committee on our progress over the past twelve months. The Co-Leads and leadership from the subcommittees will provide the annual report back.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
02/09/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
02/09/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 02 Tháng Chín
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will feature report backs from the subcommittee co-chairs. A Race and Equity analysis of the emission reduction strategies will also take place, led by Darlene Flynn, Director of the City of Oakland’s Race and Equity Office.
 

Date & Time

Thứ Tư, 02 Tháng Chín
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will feature report backs from the subcommittee co-chairs. A Race and Equity analysis of the emission reduction strategies will also take place, led by Darlene Flynn, Director of the City of Oakland’s Race and Equity Office.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
05/08/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
05/08/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 05 Tháng Tám
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will feature a workshop led by Darlene Flynn, Director of the City of Oakland’s Race and Equity Office.
 

Date & Time

Thứ Tư, 05 Tháng Tám
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will feature a workshop led by Darlene Flynn, Director of the City of Oakland’s Race and Equity Office.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
08/07/2020West Oakland Steering Committee (Virtual)Meeting Agenda
 
08/07/2020
Event Name:
West Oakland Steering Committee (Virtual)
Date & Time:
Thứ Tư, 08 Tháng Bảy
6:00 CH - 7:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan. Attend Virtual Meeting
 

Date & Time

Thứ Tư, 08 Tháng Bảy
6:00 CH - 7:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan. Attend Virtual Meeting

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
10/06/2020West Oakland Steering CommitteeMeeting Agenda
 
10/06/2020
Event Name:
West Oakland Steering Committee
Date & Time:
Thứ Tư, 10 Tháng Sáu
6:00 CH - 7:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Aclima Presentation


TMP Year 1 Implementation Slides
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Thứ Tư, 10 Tháng Sáu
6:00 CH - 7:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Aclima Presentation


TMP Year 1 Implementation Slides

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
01/04/2020West Oakland Steering CommitteeNot yet available 
01/04/2020
Event Name:
West Oakland Steering Committee
Date & Time:
Thứ Tư, 01 Tháng Tư
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
N/A
Watch/Listen:
Watch/Listen
Streaming link not yet available.
Agenda:
Not yet available
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
 

Date & Time

Thứ Tư, 01 Tháng Tư
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

N/A

Watch/Listen

Watch/Listen
Streaming link not yet available.

Event Description

Meeting Video

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
04/03/2020West Oakland Steering CommitteeN/ACancelled
04/03/2020
Event Name:
West Oakland Steering Committee
Date & Time:
Thứ Tư, 04 Tháng Ba
6:00 CH - 8:00 CH
View Full Calendar
Location:
N/A
Watch/Listen:
Web streaming not available
Agenda:
N/A
Badges:
Cancelled
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
N/A
 

Date & Time

Thứ Tư, 04 Tháng Ba
6:00 CH - 8:00 CH
View Full Calendar

Location

N/A

Watch/Listen

Web streaming not available

Event Description

N/A

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
05/02/2020West Oakland Steering Committee MeetingWest Oakland Steering Committee Meeting Agenda
 
05/02/2020
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Tư, 05 Tháng Hai
6:00 CH - 8:45 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
WOCAP Partner Strategies handout


20200205_Meeting Summary_SC Meeting pdf
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
After hearing about the East Bay Diesel Exposure Project, the Steering Committee will break into Subcommittees to discuss a subset of WOCAP Partner Strategies.
 

Date & Time

Thứ Tư, 05 Tháng Hai
6:00 CH - 8:45 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

After hearing about the East Bay Diesel Exposure Project, the Steering Committee will break into Subcommittees to discuss a subset of WOCAP Partner Strategies.

Other Documents

WOCAP Partner Strategies handout


20200205_Meeting Summary_SC Meeting pdf

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603

2019 Meetings and Events

 Date Event NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 16 items in 2 pages
10/12/2019West Oakland Steering Committee MeetingWest Oakland Steering Committee Meeting Agenda
 
10/12/2019
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Ba, 10 Tháng Mười Hai
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation: Deeper Dive on Subcommittee Roles and Responsibilities


Dec 10 2019 Meeting Summary
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the implementation of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Hai
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the implementation of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Presentation: Deeper Dive on Subcommittee Roles and Responsibilities


Dec 10 2019 Meeting Summary

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
06/11/2019West Oakland Steering Committee MeetingWest Oakland Steering Committee Meeting Agenda
 
06/11/2019
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Tư, 06 Tháng Mười Một
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation: Implementation Proposals


Handout: Implementation Proposals


Presentation: Advancing Racial Equity


Racial Equity Implementation Guide


Nov 6 2019 Meeting Summary
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Thứ Tư, 06 Tháng Mười Một
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Presentation: Implementation Proposals


Handout: Implementation Proposals


Presentation: Advancing Racial Equity


Racial Equity Implementation Guide


Nov 6 2019 Meeting Summary

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
09/10/2019West Oakland Steering Committee Special MeetingWest Oakland Steering Committee Special Meeting Agenda
 
09/10/2019
Event Name:
West Oakland Steering Committee Special Meeting
Date & Time:
Thứ Tư, 09 Tháng Mười
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Special Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
CARB Oct 9 Meeting Flyer


CARB Oct 9 Presentation English


CARB Oct 9 Presentation Spanish
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
The California Air Resources Board (CARB) is hosting this community meeting to hear directly from the steering committee, additional community members, and the public about the West Oakland Community Action Plan for consideration by CARB’s Governing Board.
 

Date & Time

Thứ Tư, 09 Tháng Mười
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

The California Air Resources Board (CARB) is hosting this community meeting to hear directly from the steering committee, additional community members, and the public about the West Oakland Community Action Plan for consideration by CARB’s Governing Board.

Other Documents

CARB Oct 9 Meeting Flyer


CARB Oct 9 Presentation English


CARB Oct 9 Presentation Spanish

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
02/10/2019Board of Directors Special Meeting Board Agenda
 
02/10/2019
Event Name:
Board of Directors Special Meeting
Date & Time:
Thứ Tư, 02 Tháng Mười
10:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Waterfront Hotel
10 Washington Street
Oakland, California 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Board Agenda
Badges:
Other Documents:
Board Minutes
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Public Hearing for the Air District Board of Directors to Consider Certification of Final Environmental Impact Report and Adoption of Proposed Plan Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan
 

Date & Time

Thứ Tư, 02 Tháng Mười
10:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Waterfront Hotel
10 Washington Street
Oakland, California 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Public Hearing for the Air District Board of Directors to Consider Certification of Final Environmental Impact Report and Adoption of Proposed Plan Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan

Other Documents

Board Minutes

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
12/09/2019Community and Public Health Committee MeetingCommittee Agenda
 
12/09/2019
Event Name:
Community and Public Health Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Năm, 12 Tháng Chín
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Agenda:
Committee Agenda
Badges:
Other Documents:
Committee Minutes
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
See Agenda Item 5. Update on the West Oakland Community Action Plan, where after WOEIP Co-leads presented on their perspective.
 

Date & Time

Thứ Năm, 12 Tháng Chín
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Event Description

See Agenda Item 5. Update on the West Oakland Community Action Plan, where after WOEIP Co-leads presented on their perspective.

Other Documents

Committee Minutes

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
17/08/2019West Oakland Town Hall MeetingWest Oakland Town Hall Meeting Agenda
 
17/08/2019
Event Name:
West Oakland Town Hall Meeting
Date & Time:
Thứ Bảy, 17 Tháng Tám
10:00 SA - 2:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Youth Center
3233 Market Street
Oakland, California 94608
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Town Hall Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
West Oakland Community Action Plan Summary


Commenting and Next Meetings


August 17 2019 Town Hall Meeting Summary
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP, the Air District and community steering committee worked together to present the public draft of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Thứ Bảy, 17 Tháng Tám
10:00 SA - 2:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Youth Center
3233 Market Street
Oakland, California 94608

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP, the Air District and community steering committee worked together to present the public draft of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

West Oakland Community Action Plan Summary


Commenting and Next Meetings


August 17 2019 Town Hall Meeting Summary

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
07/08/2019West Oakland Steering Committee MeetingWest Oakland Steering Committee Meeting Agenda
 
07/08/2019
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Tư, 07 Tháng Tám
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
August 7 2019 Meeting Summary
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Thứ Tư, 07 Tháng Tám
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

August 7 2019 Meeting Summary

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
10/07/2019West Oakland Steering Committee MeetingWest Oakland Steering Committee Meeting Agenda
 
10/07/2019
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Tư, 10 Tháng Bảy
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation: Summary of Steering Committee Comments


July 10 2019 Meeting Summary
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Thứ Tư, 10 Tháng Bảy
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Presentation: Summary of Steering Committee Comments


July 10 2019 Meeting Summary

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
26/06/2019West Oakland Steering Committee Special MeetingWest Oakland Steering Committee Special Meeting Agenda
 
26/06/2019
Event Name:
West Oakland Steering Committee Special Meeting
Date & Time:
Thứ Tư, 26 Tháng Sáu
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Alameda County Department of Public Health, 5th Floor
1000 Broadway
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Special Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Chapter Summary of Draft Plan


June 26 2019 Meeting Summary
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Special Steering Committee meeting to review Preliminary DRAFT of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Thứ Tư, 26 Tháng Sáu
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Alameda County Department of Public Health, 5th Floor
1000 Broadway
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Special Steering Committee meeting to review Preliminary DRAFT of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Chapter Summary of Draft Plan


June 26 2019 Meeting Summary

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
05/06/2019West Oakland Steering Committee MeetingWest Oakland Steering Committee Meeting Agenda
 
05/06/2019
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Tư, 05 Tháng Sáu
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentations: Status of Draft Plan; Tracking; Foundation for Implementation


Panel Speaker Biographies


June 5 2019 Meeting Summary
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Thứ Tư, 05 Tháng Sáu
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Presentations: Status of Draft Plan; Tracking; Foundation for Implementation


Panel Speaker Biographies


June 5 2019 Meeting Summary

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603

Cuộc Họp và Sự Kiện Năm 2018

 Date Event NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 5 items in 1 pages
05/12/2018West Oakland Steering Committee MeetingWest Oakland Steering Committee Agenda
 
05/12/2018
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Tư, 05 Tháng Mười Hai
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Agenda
Badges:
Other Documents:
Place Matters - Alameda County Public Health


City of Oakland - Planning and Land Use


Emissions Sources and Community Health Graphic


Examples of Existing and Proposed Strategies
Event Contact:
N/A
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Thứ Tư, 05 Tháng Mười Hai
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Place Matters - Alameda County Public Health


City of Oakland - Planning and Land Use


Emissions Sources and Community Health Graphic


Examples of Existing and Proposed Strategies

Event Contact

N/A

07/11/2018West Oakland Steering Committee MeetingSteering Committee Final Agenda
 
07/11/2018
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Tư, 07 Tháng Mười Một
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Steering Committee Final Agenda
Badges:
Other Documents:
Actions to Reduce Emissions and Exposure Presentation


Health Risk Evaluation Presentation


Matrix of Pollutants and Health Effects


Source Ranking Practice Sheet
Event Contact:
N/A
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Thứ Tư, 07 Tháng Mười Một
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Actions to Reduce Emissions and Exposure Presentation


Health Risk Evaluation Presentation


Matrix of Pollutants and Health Effects


Source Ranking Practice Sheet

Event Contact

N/A

03/10/2018West Oakland Steering Committee MeetingSteering Committee Final Agenda
 
03/10/2018
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Tư, 03 Tháng Mười
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Steering Committee Final Agenda
Badges:
Other Documents:
BAAQMD Compliance and Enforcement


CARB Community Outreach and Enforcement


CARB Mobile Source Pilot Project


ArcGIS Online Tool


Ground Rules for Collaboration


Process Flow Chart


Technical Assessment


Glossary
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Thứ Tư, 03 Tháng Mười
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

BAAQMD Compliance and Enforcement


CARB Community Outreach and Enforcement


CARB Mobile Source Pilot Project


ArcGIS Online Tool


Ground Rules for Collaboration


Process Flow Chart


Technical Assessment


Glossary

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
05/09/2018West Oakland Steering Committee MeetingSteering Committee Final Agenda
 
05/09/2018
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Tư, 05 Tháng Chín
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Alameda County Department of Public Health, 5th Floor
1000 Broadway
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Steering Committee Final Agenda
Badges:
Other Documents:
Elements of a Plan Presentation
Event Contact:
N/A
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Thứ Tư, 05 Tháng Chín
6:00 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Alameda County Department of Public Health, 5th Floor
1000 Broadway
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Elements of a Plan Presentation

Event Contact

N/A

27/07/2018West Oakland Steering Committee Kick-offSteering Committee Kick-off Meeting
 
27/07/2018
Event Name:
West Oakland Steering Committee Kick-off
Date & Time:
Thứ Sáu, 27 Tháng Bảy
10:00 SA - 1:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Oakland City Hall, Hearing Room 3
1 Frank H Ogawa Plaza
Oakland, CA 94612
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Steering Committee Kick-off Meeting
Badges:
Other Documents:
Draft Seaport Air Quality 2020 and Beyond Plan


West Oakland Air Pollution Studies


West Oakland Truck Management Plan
Event Contact:
N/A
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Thứ Sáu, 27 Tháng Bảy
10:00 SA - 1:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Oakland City Hall, Hearing Room 3
1 Frank H Ogawa Plaza
Oakland, CA 94612

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Draft Seaport Air Quality 2020 and Beyond Plan


West Oakland Air Pollution Studies


West Oakland Truck Management Plan

Event Contact

N/A

Kế hoạch hành động cộng đồng Tây Oakland sẽ cải thiện chất lượng không khí như thế nào?

Mục tiêu của Kế hoạch hành động cộng đồng Tây Oakland là bảo vệ và cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng cách loại bỏ sự chênh lệch khi tiếp xúc với ô nhiễm không khí tại địa phương. Các chất gây ô nhiễm cụ thể được giải quyết theo kế hoạch bao gồm:

 • vật chất dạng hạt mịn
 • chất lan nhiễm không khí độc hại
 • vật chất dạng hạt từ dầu điêzen

Kế hoạch hành động của cộng đồng Tây Oakland được xây dựng dựa trên nỗ lực hiện tại của Tây Oakland và xác định các nguồn gây ô nhiễm không khí và những người dễ bị ô nhiễm không khí nhất. Dựa trên nỗ lực này, kế hoạch đề xuất các chiến lược để giảm phát thải và phơi nhiễm ô nhiễm không khí. Những chiến lược này sẽ giải quyết:

 • các thay đổi mang tính quy định đối với các nguồn ô nhiễm không khí di động và cố định
 • quyết định sử dụng đất
 • tuân thủ các điều lệ
 • chương trình khuyến khích
 • các biện pháp khác được xác định để giảm tiếp xúc với ô nhiễm không khí

Tại sao Tây Oakland?

Khu vực Tây Oakland, với ranh giới là Cảng Oakland, sân ga đường sắt Union Pacific và đường cao tốc I-580, I-880 và I-980, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Vùng Vịnh San Francisco. Có rất nhiều nguồn vật chất dạng hạt từ dầu điêzen và các chất lan nhiễm không khí độc hại, và khu vực này từ lâu đã trở thành trọng tâm của chương trình Đánh Giá Rủi Ro về Không Khí trong Cộng Đồng (CARE) của Air District. Các nguồn khiến nồng độ vật chất dạng hạt điêzen cao và các chất lan nhiễm không khí độc hại bao gồm:

 • hoạt động cảng biển
 • đầu máy xe lửa
 • trung tâm phân phối lớn
 • nhà máy bê tông
 • nhà máy điện
 • cơ sở nấu chảy và nghiền kim loại
 • hoạt động công nghiệp và sản xuất
 • đường cao tốc chính và đường bộ đông đúc xe cộ được sử dụng làm tuyến đường vận tải

Các cộng đồng lân cận với Tây Oakland sẽ được hưởng lợi từ các biện pháp trong Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland.

Hợp Tác với Cộng Đồng

Air District đã hợp tác với Dự Án Chỉ Số Môi Trường của Tây Oakland (West Oakland Environmental Indicators Project, WOEIP), nơi có lịch sử lập kế hoạch và vận động cộng đồng để giảm sự tiếp xúc của mọi người với vật chất dạng hạt từ dầu điêzen và các chất lan nhiễm không khí độc hại. WOEIP đã dẫn đầu hoặc tham gia vào nhiều nghiên cứu về chất lượng và sức khỏe ở Tây Oakland, bao gồm:

 • Neighborhood Knowledge for Change: The West Oakland Environmental Indicators Project (Hiểu Biết của Khu Phố về Sự Thay Đổi: Dự Án Chỉ Số Môi Trường của Tây Oakland) (2002)
 • Clearing the Air: Reducing Diesel Pollution in West Oakland (Làm Sạch Không Khí: Giảm Mức Độ Ô Nhiễm từ Dầu Điêzen tại Tây Oakland) (2003)
 • Paying with Our Health: The Real Cost of Freight Transport in California (Trả Giá bằng Sức Khỏe của Chúng Ta: Chi Phí Vận Chuyển Hàng Hóa Thực Tế tại California) (2006)
 • West Oakland Truck Survey (Khảo Sát Số Lượng Xe Tải tại Tây Oakland) (2009)

WOEIP là một thành viên của nhóm công tác trong Kế Hoạch Cụ Thể của Tây Oakland (2014) và tiếp tục tham gia vào Nhóm Người Có Quyền Lợi Liên Đới thuộc Căn Cứ Quân Đội Oakland. Ngoài ra, WOEIP đã đồng chủ trì Kế Hoạch Cải Thiện Chất Lượng Không Khí Ven Biển tại Cảng Oakland, năm 2009 và đang đồng chủ trì kế hoạch tiếp nối hiện đang được thực hiện, Chất Lượng Không Khí Cảng Biển Năm 2020 và Kế Hoạch Nằm Ngoài Sự Mong Đợi. Xem các liên kết dưới đây.

Ban Chỉ Đạo Cộng Đồng

Hiểu được những thách thức về chất lượng không khí của cộng đồng đòi hỏi phải có chuyên môn và sự tham gia của nhiều bên có quyền lợi liên đới. WOEIP và Air District đã làm việc cùng nhau để thành lập một ban chỉ đạo, ban này sẽ cung cấp thông tin để thiết lập Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland. Ban chỉ đạo gồm:

 • cư dân
 • tổ chức y tế
 • doanh nghiệp
 • trường học
 • cơ quan chính phủ

Điều Lệ Hoạt Động và Thỏa Thuận Tham Gia của Ban Chỉ Đạo bao gồm các điều khoản dưới đây về ban chỉ đạo cộng đồng:

 • Tuyên Ngôn Sứ Mạng
 • Mục Tiêu của Ủy Ban
 • Thành Viên
 • Vai Trò và Trách Nhiệm
 • Quy Trình Họp Chuẩn của Ủy Ban
 • Khả Năng Tiếp Cận/Phương Tiện cho Người Khuyết Tật
 • Phổ Biến Tài Liệu
 • Trang Mạng

Các Kế Hoạch và Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Đến Tây Oakland

Vui lòng truy cập Trung Tâm Tài Nguyên Trực Tuyến Sở Giao Hoán Công Nghệ của Ủy Ban Tài Nguyên Không Khí California để biết thêm thông tin và công cụ.

Danh Sách Email Nhận Bản Tin Về Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland

Đăng ký nhận thông tin cập nhật về Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland của Air District.

Đăng Ký Danh Sách Email Nhận Bản Tin Về Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland
 ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN 

Contact Us

Azibuike Akaba
Public Information Officer

415.749.8603

Contact Us