Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland

Vào ngày 2 tháng Mười năm 2019, Hội Đồng Quản Trị của Air District đã phê duyệt Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland: Cùng Có Trách Nhiệm Với Bầu Không Khí Chung và đã chứng nhận Báo Cáo Tác Động Môi Trường Chính Thức.

Kế Hoạch Hành Động Chính Thức của Cộng Đồng Tây Oakland: Cùng Có Trách Nhiệm Với Bầu Không Khí Chung, Báo Cáo Tác Động Môi Trường Chính Thức và Tóm Tắt Kế Hoạch hiện đang có sẵn. 

 

Air District đang không ngừng nỗ lực để giảm thiểu mức phơi nhiễm với các chất gây ô nhiễm không khí trong cộng đồng thông qua Chương Trình Bảo Vệ Chất Lượng Không Khí Trong Cộng Đồng của tiểu bang, hay còn được gọi là Dự Luật Hạ Viện 617. Nỗ lực này tập trung vào việc giảm phát thải vào cộng đồng tại các khu vực lân cận bị ảnh hưởng không đồng đều nhất bởi ô nhiễm không khí.

Tây Oakland đã được chọn là cộng đồng ưu tiên năm đầu tiên trong Vùng Vịnh.

Air District đã hợp tác với Dự Án Chỉ Số Môi Trường của Tây Oakland và Ban Chỉ Đạo tại cộng đồng để xây dựng Kế Hoạch Hành Động của Cộng Đồng Tây Oakland: Cùng Có Trách Nhiệm Với Bầu Không Khí Chung, mà sẽ đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết giúp cải thiện chất lượng không khí trong cộng đồng này. 

Video này nhấn mạnh cuộc họp khởi động của Ban Chỉ Đạo được tổ chức vào ngày 27 tháng Bảy năm 2018, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo cộng đồng và những người có quyền lợi liên đới trong nỗ lực này.

Tài Liệu và Văn Bản

 DateDocumentTypeTable Mobile Only Column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 20 items in 2 pages
13/08/2021AB617 in West Oakland Community-Based Air Pollution Abatement Planning
Document
13/08/2021
Description:
An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.
Document:
Type:
Document
 

Description

An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.

02/09/2020Impacts of Wood Burning Brochure


Impacts of Wood Burning Poster
Document
02/09/2020
Description:
Impacts of Wood Burning Info
Document:
Impacts of Wood Burning Brochure


Impacts of Wood Burning Poster
Type:
Document
 

Description

Impacts of Wood Burning Info

02/10/2019Plan Summary
Document
02/10/2019
Description:
N/A
Document:
Plan Summary
Type:
Document
 

Description

N/A

02/10/2019Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan (Final) – Volume 1
Document
02/10/2019
Description:
N/A
Document:
Type:
Document
 

Description

N/A

02/10/2019Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan (Final) – Volume 2
Document
02/10/2019
Description:
N/A
Document:
Type:
Document
 

Description

N/A

26/09/2019Final Environmental Impact Report
Document
26/09/2019
Description:
N/A
Document:
Final Environmental Impact Report
Type:
Document
 

Description

N/A

26/09/2019Proposed Final Plan Vol. 1
Document
26/09/2019
Description:
N/A
Document:
Proposed Final Plan Vol. 1
Type:
Document
 

Description

N/A

26/09/2019Proposed Final Plan Vol. 2
Document
26/09/2019
Description:
N/A
Document:
Proposed Final Plan Vol. 2
Type:
Document
 

Description

N/A

23/09/20192019 PM Modeling Report
Document
23/09/2019
Description:
N/A
Document:
2019 PM Modeling Report
Type:
Document
 

Description

N/A

23/09/20192019 Toxics Modeling Report
Document
23/09/2019
Description:
N/A
Document:
2019 Toxics Modeling Report
Type:
Document
 

Description

N/A

Cuộc Họp và Sự Kiện

Tất cả các cuộc họp của ban chỉ đạo đều được công khai trước công chúng.

Cuộc Họp và Sự Kiện Năm 2019

2022 Meetings and Events

 Date Event NameAgendaTable Mobile Only Column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 6 items in 1 pages
13/07/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
13/07/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 13 Tháng Bảy
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the Air District will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Hear about the Juneteenth outreach event hosted by WO EIP. Air District staff will deliver a presentation on Port of Oakland at-berth regulations. Also, the Steering Committee will hear from City of Oakland General Plan Implementation Team as well as the Port Electrification Advisory Group.
 

Date & Time

Thứ Tư, 13 Tháng Bảy
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the Air District will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Hear about the Juneteenth outreach event hosted by WO EIP. Air District staff will deliver a presentation on Port of Oakland at-berth regulations. Also, the Steering Committee will hear from City of Oakland General Plan Implementation Team as well as the Port Electrification Advisory Group.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
01/06/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
01/06/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 01 Tháng Sáu
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. ACLIMA led hyperlocal air pollution measurements will be announced at this meeting. Hear about the newly awarded CARB STEP grant slated for West Oakland transit related improvements. Also, the Steering Committee will discuss 13 emission reduction strategies that dove tail with the City of Oakland General Plan.
 

Date & Time

Thứ Tư, 01 Tháng Sáu
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. ACLIMA led hyperlocal air pollution measurements will be announced at this meeting. Hear about the newly awarded CARB STEP grant slated for West Oakland transit related improvements. Also, the Steering Committee will discuss 13 emission reduction strategies that dove tail with the City of Oakland General Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
04/05/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
04/05/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 04 Tháng Năm
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Staff from the City of Oakland will join us to discuss the General Plan. The Community Engagement Team will also make a presentation at this month’s Steering Committee meeting.
 

Date & Time

Thứ Tư, 04 Tháng Năm
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Staff from the City of Oakland will join us to discuss the General Plan. The Community Engagement Team will also make a presentation at this month’s Steering Committee meeting.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
06/04/2022AB617 WO Steering CommitteeAgenda
 
06/04/2022
Event Name:
AB617 WO Steering Committee
Date & Time:
Thứ Tư, 06 Tháng Tư
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Staff from the City of Oakland will join us to discuss building electrification and truck traffic management. The Health Equity Advisory Committee will present findings and recommendations. We will also recognize Women’s History Month with a special presentation.
 

Date & Time

Thứ Tư, 06 Tháng Tư
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Staff from the City of Oakland will join us to discuss building electrification and truck traffic management. The Health Equity Advisory Committee will present findings and recommendations. We will also recognize Women’s History Month with a special presentation.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
02/03/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
02/03/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 02 Tháng Ba
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Operationalization Documents and the Charter Agreement will be shared with attendees. Our group discussions will focus on Steering Committee community outreach and recruitment. Current projects underway will also present on progress.
 

Date & Time

Thứ Tư, 02 Tháng Ba
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Operationalization Documents and the Charter Agreement will be shared with attendees. Our group discussions will focus on Steering Committee community outreach and recruitment. Current projects underway will also present on progress.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
02/02/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
02/02/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 02 Tháng Hai
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Inform the discussion as we transition from Subcommittees to Implementation Teams and Ad Hoc Workgroups. Also, provide feedback on our new Charter Agreement. Our February Steering Committee meeting will recognize Black History Month with special programming.
 

Date & Time

Thứ Tư, 02 Tháng Hai
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Inform the discussion as we transition from Subcommittees to Implementation Teams and Ad Hoc Workgroups. Also, provide feedback on our new Charter Agreement. Our February Steering Committee meeting will recognize Black History Month with special programming.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979

2021 Meetings and Events

 Date Event NameAgendaTable Mobile Only Column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 8 items in 1 pages
03/11/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
03/11/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 03 Tháng Mười Một
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
Event Description:
Max # of characters: 425 The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Inform the discussion as we transition from Subcommittees to Implementation Teams and Ad Hoc Workgroups. Also hear about the co-leads working with the local West Oakland Health Clinic to provide indoor air filtration units to community members with respiratory health challenges.

 

Date & Time

Thứ Tư, 03 Tháng Mười Một
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

Event Description:
Max # of characters: 425 The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Inform the discussion as we transition from Subcommittees to Implementation Teams and Ad Hoc Workgroups. Also hear about the co-leads working with the local West Oakland Health Clinic to provide indoor air filtration units to community members with respiratory health challenges.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
06/10/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
06/10/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 06 Tháng Mười
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Subcommittee Co-Chairs will report back on their transition to implementation teams. The meeting will also feature a commemoration of the 30th anniversary of the Environmental Justice Principles.
 

Date & Time

Thứ Tư, 06 Tháng Mười
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Subcommittee Co-Chairs will report back on their transition to implementation teams. The meeting will also feature a commemoration of the 30th anniversary of the Environmental Justice Principles.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
01/09/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
01/09/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 01 Tháng Chín
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their August 2021 meetings. Continue to inform our final realignment plans by participating in the breakout room session. The meeting will also feature an introduction to our new health focused committee
 

Date & Time

Thứ Tư, 01 Tháng Chín
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their August 2021 meetings. Continue to inform our final realignment plans by participating in the breakout room session. The meeting will also feature an introduction to our new health focused committee

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
07/07/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
07/07/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 07 Tháng Bảy
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their June 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from Land Use Subcommittee Co-Chairs Charles Reed and Alicia Parker on the Wood Street Unhoused Community Tour.
 

Date & Time

Thứ Tư, 07 Tháng Bảy
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their June 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from Land Use Subcommittee Co-Chairs Charles Reed and Alicia Parker on the Wood Street Unhoused Community Tour.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
02/06/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
02/06/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 02 Tháng Sáu
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their May 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from WO EIP updating the Steering Committee on recent developments related to indoor air filtration and the Prescott greening project.
 

Date & Time

Thứ Tư, 02 Tháng Sáu
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their May 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from WO EIP updating the Steering Committee on recent developments related to indoor air filtration and the Prescott greening project.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
07/04/2021AB617 WO Steering CommitteeAgenda
 
07/04/2021
Event Name:
AB617 WO Steering Committee
Date & Time:
Thứ Tư, 07 Tháng Tư
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Web streaming not available
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
Meeting Notes


Subcommittee Report Back Presentation


CARB Presentation


WO EIP Realignment Letter
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indicators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a presentation on developments at Howard Terminal. Subcommitte Co-Chairs will report back to the Steering Committee. The meeting will also feature presentations from California Air Resources Board (CARB) Director of the Office of Community Air Protection, Deldi Reyes. CARB staff will also present on emission reduction strategies.
 

Date & Time

Thứ Tư, 07 Tháng Tư
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Web streaming not available

Event Description

West Oakland Environmental Indicators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a presentation on developments at Howard Terminal. Subcommitte Co-Chairs will report back to the Steering Committee. The meeting will also feature presentations from California Air Resources Board (CARB) Director of the Office of Community Air Protection, Deldi Reyes. CARB staff will also present on emission reduction strategies.

Other Documents

Meeting Notes


Subcommittee Report Back Presentation


CARB Presentation


WO EIP Realignment Letter

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
03/03/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
03/03/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 03 Tháng Ba
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a special spotlight on Women’s History Month. Subcommitte Co-Chairs will report back on their February 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from the California Air Resources Board (CARB) on their progress toward emission reduction strategy implementation. WO EIP will update the Steering Committee on the recently announced Schnitzer Steel settlement.
 

Date & Time

Thứ Tư, 03 Tháng Ba
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a special spotlight on Women’s History Month. Subcommitte Co-Chairs will report back on their February 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from the California Air Resources Board (CARB) on their progress toward emission reduction strategy implementation. WO EIP will update the Steering Committee on the recently announced Schnitzer Steel settlement.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
03/02/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
03/02/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 03 Tháng Hai
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a special Black History Month presentation on the history of West Oakland’s 7th Street. Subcommitte Co-Chairs will report back to the Steering Committee. The meeting will also feature presentations from the Environmental Defense Fund and the Alameda Couty Public Health Department.
 

Date & Time

Thứ Tư, 03 Tháng Hai
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a special Black History Month presentation on the history of West Oakland’s 7th Street. Subcommitte Co-Chairs will report back to the Steering Committee. The meeting will also feature presentations from the Environmental Defense Fund and the Alameda Couty Public Health Department.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979