Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng

Updated 27/07/2021

Tìm hiểu về Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng của Air District để triển khai Dự Luật Hạ Viện 617.

Air District rất vui mừng được mở rộng những nỗ lực mạnh mẽ của chúng tôi để giảm sự tiếp xúc của cộng đồng với các chất gây ô nhiễm không khí. Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng hợp tác cùng Vùng Vịnh để lập kế hoạch và triển khai Dự luật 617 (C. Garcia, Chương 136, Điều lệ năm 2017). Sáng kiến hợp tác này sẽ sử dụng các chiến lược đã được chứng minh và sáng tạo để cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng cách giảm tiếp xúc với các chất ô nhiễm không khí trong các khu phố bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ô nhiễm không khí.

Nhân viên của Air District đang hợp tác chặt chẽ với Ủy Ban Tài Nguyên Không Khí California, các Air District địa phương khác, các nhóm cộng đồng, thành viên cộng đồng, tổ chức môi trường, các ngành công nghiệp được quy định và những người có quyền lợi liên đới quan trọng khác để giảm các chất gây ô nhiễm không khí có hại. Thông qua Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng, chúng tôi hợp tác để đảm bảo mọi người đều được hưởng lợi từ các nỗ lực đảm bảo chất lượng không khí của chúng tôi, đặc biệt là những người sống trong khu vực của Bùng Vịnh San Francisco bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi ô nhiễm không khí. Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích sự tham gia của quý vị trong nỗ lực này.

Chương Trình Cấp Khoản cho Hoạt Động Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng

Air District hiện đang cấp khoản thúc đẩy tính sẵn sàng trong cộng đồng hoặc giảm phát thải như là một phần của Chương Trình Cấp Khoản cho Hoạt Động Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng.

AB617 Email List

Sign up to receive updates regarding the Air District’s Community Health Protection Program efforts to implement Assembly Bill 617.

AB617 Email List Sign Up
 SUBSCRIBE  

Meetings and Events

 Date Event NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 86 items in 9 pages
12/08/2021Community Health Protection Program (Assembly Bill 617) Community WorkshopAgenda
Updated
12/08/2021
Event Name:
Community Health Protection Program (Assembly Bill 617) Community Workshop
Date & Time:
Thứ Năm, 12 Tháng Tám
5:30 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Updated
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Aneesh Rana
 • Kỹ Thuật Viên Phẩm Chất Không Khí Bậc I
 • 415.749.4914
Event Description:
N/A
 

Date & Time

Thứ Năm, 12 Tháng Tám
5:30 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

N/A

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Aneesh Rana
 • Kỹ Thuật Viên Phẩm Chất Không Khí Bậc I
 • 415.749.4914
19/07/2021Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan (CERP) Steering Committee MeetingAgenda
 
19/07/2021
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan (CERP) Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Hai, 19 Tháng Bảy
5:30 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
Event Description:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan (CERP) Steering Committee Meeting
 

Date & Time

Thứ Hai, 19 Tháng Bảy
5:30 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan (CERP) Steering Committee Meeting

Other Documents

Presentation

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
07/07/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
07/07/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 07 Tháng Bảy
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their June 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from Land Use Subcommittee Co-Chairs Charles Reed and Alicia Parker on the Wood Street Unhoused Community Tour.
 

Date & Time

Thứ Tư, 07 Tháng Bảy
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their June 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from Land Use Subcommittee Co-Chairs Charles Reed and Alicia Parker on the Wood Street Unhoused Community Tour.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
21/06/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingMeeting Agenda
 
21/06/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Hai, 21 Tháng Sáu
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Meeting Presentation
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Thứ Hai, 21 Tháng Sáu
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

Meeting Presentation

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
02/06/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
02/06/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 02 Tháng Sáu
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their May 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from WO EIP updating the Steering Committee on recent developments related to indoor air filtration and the Prescott greening project.
 

Date & Time

Thứ Tư, 02 Tháng Sáu
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their May 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from WO EIP updating the Steering Committee on recent developments related to indoor air filtration and the Prescott greening project.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
17/05/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingMeeting Agenda
 
17/05/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Hai, 17 Tháng Năm
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Meeting Presentation
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan
 

Date & Time

Thứ Hai, 17 Tháng Năm
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

Other Documents

Meeting Presentation

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
19/04/2021Path to Clean Air CERP Steering CommitteeMeeting Agenda

Also available in:
Español
 
19/04/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee
Date & Time:
Thứ Hai, 19 Tháng Tư
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda

Also available in:
Español
Badges:
Other Documents:
Meeting Presentation

Also available in:
Español
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

(phone number for audio in agenda)
 

Date & Time

Thứ Hai, 19 Tháng Tư
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

(phone number for audio in agenda)

Other Documents

Meeting Presentation

Also available in:
Español

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
07/04/2021AB617 WO Steering CommitteeAgenda
 
07/04/2021
Event Name:
AB617 WO Steering Committee
Date & Time:
Thứ Tư, 07 Tháng Tư
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Meeting Notes


Subcommittee Report Back Presentation


CARB Presentation


WO EIP Realignment Letter
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indicators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a presentation on developments at Howard Terminal. Subcommitte Co-Chairs will report back to the Steering Committee. The meeting will also feature presentations from California Air Resources Board (CARB) Director of the Office of Community Air Protection, Deldi Reyes. CARB staff will also present on emission reduction strategies.
 

Date & Time

Thứ Tư, 07 Tháng Tư
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indicators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a presentation on developments at Howard Terminal. Subcommitte Co-Chairs will report back to the Steering Committee. The meeting will also feature presentations from California Air Resources Board (CARB) Director of the Office of Community Air Protection, Deldi Reyes. CARB staff will also present on emission reduction strategies.

Other Documents

Meeting Notes


Subcommittee Report Back Presentation


CARB Presentation


WO EIP Realignment Letter

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
03/03/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
03/03/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 03 Tháng Ba
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a special spotlight on Women’s History Month. Subcommitte Co-Chairs will report back on their February 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from the California Air Resources Board (CARB) on their progress toward emission reduction strategy implementation. WO EIP will update the Steering Committee on the recently announced Schnitzer Steel settlement.
 

Date & Time

Thứ Tư, 03 Tháng Ba
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a special spotlight on Women’s History Month. Subcommitte Co-Chairs will report back on their February 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from the California Air Resources Board (CARB) on their progress toward emission reduction strategy implementation. WO EIP will update the Steering Committee on the recently announced Schnitzer Steel settlement.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
03/02/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
03/02/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 03 Tháng Hai
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a special Black History Month presentation on the history of West Oakland’s 7th Street. Subcommitte Co-Chairs will report back to the Steering Committee. The meeting will also feature presentations from the Environmental Defense Fund and the Alameda Couty Public Health Department.
 

Date & Time

Thứ Tư, 03 Tháng Hai
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a special Black History Month presentation on the history of West Oakland’s 7th Street. Subcommitte Co-Chairs will report back to the Steering Committee. The meeting will also feature presentations from the Environmental Defense Fund and the Alameda Couty Public Health Department.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979

Tài Liệu và Văn Bản

 DateDocumentTypetable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 11 items in 2 pages
07/10/20202020 (Year 3) Air District Community Recommendation for CARB's Community Air Protection Program
Document
07/10/2020
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

24/03/2019AB 617 Fact Sheet
Document
24/03/2019
Description:
N/A
Document:
AB 617 Fact Sheet
Type:
Document
 

Description

N/A

31/07/2018Final Submittal: Public Process for Determination of Recommended Communities
Document
31/07/2018
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

24/04/2018Final Description of AB 617 Candidate Communities
Document
24/04/2018
Description:
N/A
Document:
Final Description of AB 617 Candidate Communities
Type:
Document
 

Description

N/A

31/01/2018Update on AB617 Community Air Protection Program
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
Update on AB617 Community Air Protection Program
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng của Vùng Vịnh San Francisco

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018AB617 Workshop Community Panel
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Workshop Community Panel
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018AB617 WOEIP Persepective
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 WOEIP Persepective
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018AB617 Community Workshop Presentation
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Community Workshop Presentation
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018AB617 Community Air Protection - A Vallejo Perspective
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Community Air Protection - A Vallejo Perspective
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

Video Giới Thiệu Sách

 DateEvent NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
05/10/2018Book Presentation: State of ResistanceFlyer: State of Resistance
 
05/10/2018
Event Name:
Book Presentation: State of Resistance
Date & Time:
Thứ Sáu, 05 Tháng Mười
9:30 SA - 10:30 SA
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Agenda:
Flyer: State of Resistance
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
N/A
Event Description:
Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".
 

Date & Time

Thứ Sáu, 05 Tháng Mười
9:30 SA - 10:30 SA
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda

Event Description

Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".

Other Documents

N/A

Event Contact

N/A

Contact Us

Community Health Protection Program

415.749.4914

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 27/07/2021