Tài Trợ Ngân Sách

Nạp Nhiên Liệu

Tìm hiểu về và nộp đơn xin tài trợ đối với các trạm sạc điện cho xe điện

Địa Hạt Không Khí vui mừng thông báo Giai Đoạn 2 của Nạp Nhiên Liệu! Chương trình, một chương trình ưu đãi mà cung cấp kinh phí tài trợ để lắp đặt các trạm nạp liệu cho xe điện tại các hành lang vận chuyển Vùng Vịnh, nơi làm việc, hộ nhiều gia đình (multi-family dwelling units - MDUs) và các điểm đến của những chuyến đi.

Mục đích của  Nạp Nhiên Liệu! Chương trình nhanh chóng mở rộng để bao gồm cả trạm sạc điện cho xe điện (electric vehicle - EV), nhằm tăng tốc quá trình sử dụng xe điện cũng như đạt được mục tiêu toàn khu vực sẽ có 110,000 xe điện đến năm 2020 và 247,000 xe điện đến năm 2025.

Chương trình được tài trợ thông qua Quỹ Vận Chuyển Cho Không Khí Sạch (Transportation Fund for Clean Air - TFCA) của Quỹ Khu Vực, cung cấp kinh phí để cải thiện phẩm chất không khí trong phạm vi chín quận trong Vùng Vịnh bằng cách giảm thiểu phát thải các chất ô nhiễm có tiêu chí từ xe lưu thông trên đường.

Số kinh phí phân bổ ban đầu là $5 tỉ, khoản tài trợ sẽ được cấp cho các dự án đủ điều kiện trên cơ sở dự án trước được cấp trước, dự án sau được cấp sau. Ngoài ra, số khoản tài trợ cao hơn cũng sẽ được cấp cho các dự án mà kết hợp với trạm phát năng lượng mặt trời hay năng lượng gió tại chỗ.

Đơn xin tài trợ để  Nạp nhiên liệu! hiện đang được phê duyệt và hạn chót nộp đơn là 4 giờ chiều, Thứ 6, Ngày 15 Tháng 1 Năm 2016, trừ trường hợp khoản tài trợ hết sớm hơn.

Hội đủ điều kiện

Các đơn vị công và tư đều đủ điều kiện tham gia. Để biết danh sách đầy đủ về các yêu cầu đủ điều kiện, vui lòng xem phần Nạp Nhiên Liệu! Hướng Dẫn Nộp Đơn Xin Tham Gia Chương Trình

Cách Nộp Đơn

 1. Xem phần Nạp Nhiên Liệu! Xem Hướng Dẫn Nộp Đơn Xin Tham Gia Chương Trình để biết thông tin về chương trình và tính thích hợp với chương trình.
 2. Tham dự hội thảo trước khi nộp đơn để tìm hiểu về chương trình và quy trình nộp đơn (không bắt buộc nhưng được khuyến khích).
 3. Nộp đơn – Để hoàn thành quá trình nộp đơn, mỗi bộ hồ sơ phải được gửi trực tuyến VÀ một bản sao:
  • Đơn đăng ký trực tuyến: nộp theo mẫu trực tuyến và đính kèm tài liệu theo yêu cầu
  • Bản sao: In một bản sao đơn đăng ký trực tuyến đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu và gửi bản sao đã ký tên cùng với các tài liệu đính kèm theo yêu cầu đến địa chỉ quy định:

   Air District

   Attn: SID: Charge! Program

   939 Ellis St. San Francisco, CA 94109

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Ba hội thảo qua mạng trước khi nộp đơn đã được tổ chức để thảo luận về các yêu cầu của chương trình, quy trình nộp đơn, và tiêu chí đánh giá. Nội dung của hội thảo qua mạng gần đây nhất đã được đăng tải ở mục Nguồn dưới đây. 

Theo yêu cầu, có thể có thêm hội thảo qua mạng được tổ chức trong tương lai. Thông báo về các hội thảo bổ sung trước khi nộp đơn sẽ được gửi qua email đến các bên mà đã ký để nhận Thông báo TFCA qua email miễn phí.

Xem xét Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Nguồn

Resources

Reports

 • All reports are being accepted through the Fluxx Grants Management System. If you’re an existing grantee, please contact to request your account login information.

Did you know that you may qualify for Low Carbon Fuel Standard, or LCFS, credits to help offset the cost of operating the charging stations? For more information, please visit the California Air Resources Board LCFS Electricity and Hydrogen Provisions web page.

Charge Program Subscribe

Subscribe to the Charge! Program Email List

All fields marked * are required.

*

Contact Us

Electric Vehicle Grant Programs, Technology Implementation

415.749.4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 08/06/2022