Phúc Trình Đơn Khiếu Nại về Ô Nhiễm Không Khí

Địa Hạt Không Khí phản hồi và điều tra tất cả các đơn khiếu nại về ô nhiễm không khí. Một trong những ưu tiên cao nhất của Địa Hạt Không Khí là giải quyết vấn đề về chất lượng không khí. 

Quý vị có thể phúc trình đơn khiếu nại về chất lượng không khí qua mạng hoặc qua điện thoại. Địa Hạt Không Khí sẽ bảo mật thông tin cá nhân của người khiếu nại như tên, địa chỉ và số điện thoại, trong phạm vi cao nhất được pháp luật cho phép. Người dân cũng có thể chọn cách phúc trình đơn khiếu nại ẩn danh.

Khi phúc trình đơn khiếu nại về chất lượng không khí, hãy cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Việc cung cấp nội dung mô tả chi tiết trong đơn khiếu nại có thể giúp ích hơn cho Thanh Tra của Địa Hạt Không Khí trong việc tìm ra nguồn phát thải và xác định những vấn đề về tuân thủ hoặc hành vi vi phạm quy định về chất lượng không khí. 

Phúc trình đơn khiếu nại về chất lượng không khí qua mạng hoặc gọi đến đường dây khiếu nại miễn phí hoạt động 24/7 của chúng tôi.

 • Khiếu Nại Chung về Ô Nhiễm Không Khí
  1-800-334-ODOR
  (1-800-334-6367)
   
  Phúc trình đơn khiếu nại về mùi, khói, bụi hoặc các chất ô nhiễm không khí khác từ nhà máy tinh chế, trạm xăng, asbestos, xe tải nổ máy chạy không, đầu máy xe lửa và xe buýt, hành vi đốt ngoài trời cùng những cơ sở và hoạt động thương mại, sản xuất và công nghiệp khác.
   
   
 • Khiếu Nại về Khói Gỗ
  1-877-4NO-BURN
  (1-877-466-2876)
   
  Phúc trình đơn khiếu nại về khói từ thiết bị đối củi trong nhà như lò sưởi và bếp củi.

  Nghiêm cấm hành vi đốt củi khi cảnh báo Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí) có hiệu lực quanh năm. Tìm hiểu thêm tại www.sparetheair.org.
   
   
 • Khiếu Nại về Xe Xả Khói
  1-800-EXHAUST
  (1-800-394-2878)
   
  Phúc trình đơn khiếu nại về lượng khí thải quá mức từ các ô tô, xe tải, hoặc xe buýt.

  Để biết thêm thông tin về các chương trình mà xe xả khói của quý vị đủ điều kiện tham gia, vui lòng gọi điện thoại đến số 415-749-4795 hoặc truy cập trang web của Chương Trình Mua Lại Xe.
   
   
 

Địa Hạt Không Khí cung cấp dịch vụ phiên dịch cho người khiếu nại sử dụng ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh. Dịch vụ phiên dịch qua điện thoại áp dụng cho hơn 150 ngôn ngữ. Quý vị có thể yêu cầu dịch vụ này bằng cách gọi đến đường dây khiếu nại chung của Địa Hạt Không Khí theo số 1-800-334-ODOR (1-800-334-6367) rồi làm theo lời nhắc, hoặc bằng cách nêu rõ ngôn ngữ muốn sử dụng sau khi kết nối với điều phối viên.

Hãy làm theo các gợi ý hữu ích sau khi phúc trình đơn khiếu nại về chất lượng không khí. Quý vị cũng có thể ghi lại những quan sát của mình bằng cách hoàn thành Nhật Ký Phát Thải để chia sẻ với thanh tra nhằm hỗ trợ việc điều tra.

Để tìm hiểu thêm về chương trình khiếu nại của Địa Hạt Không Khí và quy trình điều tra, hãy truy cập vào trang web Chương Trình Khiếu Nại về Chất Lượng Không Khí của Địa Hạt Không Khí.

Điều Khoản về Khả Năng Tiếp Cận và Không Phân Biệt Đối Xử

Đôi khi, Địa Hạt Không Khí có thể nhận được đơn khiếu nại về chất lượng không khí, trong đó người khiếu nại trình bày về việc họ cho rằng bản thân mình hoặc người khác bị từ chối quyền tiếp cận chương trình hay hoạt động của Địa Hạt Không Khí một cách đầy đủ và bình đẳng do tình trạng được bảo vệ, bao gồm những tình trạng được xác định trong Chính Sách về Khả Năng Tiếp Cận và Không Phân Biệt Đối Xử của Địa Hạt Không Khí, trong đó nghiêm cấm việc phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, đặc điểm nhóm dân tộc, tổ tiên, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới, biểu hiện giới, màu da, thông tin di truyền, bệnh trạng, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc thể chất cùng những tình trạng được bảo vệ khác.

Nhân viên của Địa Hạt Không Khí tiếp nhận hoặc điều tra đơn khiếu nại như vậy phải nhanh chóng thông báo cho người quản lý của mình về cáo buộc đó và người quản lý phải chuyển đơn khiếu nại cho Điều Phối Viên Phụ Trách Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử của Địa Hạt Không Khí.

 
Policy Questions?

Please address questions regarding the Non-Discrimination Policy to the Air District's Non-Discrimination Coordinator.

Non-Discrimination Coordinator
Suma Peesapati
BusinessOfficeServices@baaqmd.gov
Spare the Air Status

Last Updated: 16/03/2022