Chương Trình Cấp Khoản cho Hoạt Động Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng

Tìm hiểu cách thức đăng ký nhận tài trợ nhằm khích lệ tính sẵn sàng trong cộng đồng hoặc giảm thiểu lượng phát thải từ các nguồn di động như một phần của Chương Trình Cấp Khoản cho Hoạt Động Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng.

Là một phần trong những nỗ lực của Dự Luật Hạ Viện (Assembly Bill, AB) 617, Air District đang cấp khoản tài trợ thúc đẩy tính sẵn sàng trong cộng đồng và giảm phát thải để giảm sự tiếp xúc của cộng đồng với ô nhiễm không khí.

Mới! Cấp Khoản Thúc Đẩy Tính Sẵn Sàng Trong Cộng Đồng

Kêu Gọi Nộp Đơn Đăng Ký: Air District sẽ chấp nhận các đơn xin cấp khoản thúc đẩy tính sẵn sàng trong cộng đồng bắt đầu từ ngày 29 tháng Tư năm 2019.

Cấp khoản lên tới $50,000 dành cho các nhóm cộng đồng, hiệp hội khu phố và các tổ chức phi lợi nhuận địa phương khác trong cộng đồng tại những cộng đồng theo chương trình AB 617 Năm 2-5: Đông Oakland/San Leandro, Đông San Francisco, khu vực Pittsburg-Bay Point, San Jose, Tri-Valley và Vallejo.

Các hoạt động đủ điều kiện bao gồm những hoạt động làm tăng sự quan tâm đến các vấn đề chất lượng không khí tại địa phương và mở rộng khả năng hợp tác với Air District của cộng đồng để phát triển các kế hoạch giám sát không khí hoặc giảm phát thải trong tương lai. Các đơn đăng ký sẽ được tiếp nhận cho đến 5:00 chiều, ngày 21 tháng Sáu năm 2019.

Đơn Đăng Ký Nhận Cấp Khoản Thúc Đẩy Tính Sẵn Sàng Trong Cộng Đồng
  Nộp đơn 

Air District đã tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến và buổi cung cấp thông tin vào Thứ Tư, ngày 22 tháng Năm năm 2019, lúc 3:30 chiều. Hội thảo trực tuyến, trang trình chiếu, cùng các câu hỏi và câu trả lời đều có sẵn.

Vui lòng xem lại hướng dẫn của chương trình và tờ thông tin để biết thêm thông tin. Liên hệ  nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào.

Cấp Khoản cho Hoạt Động Giảm Phát Thải Trong Cộng Đồng

Đơn Đăng Ký Nhận Cấp Khoản cho Hoạt Động Giảm Phát Thải Trong Cộng Đồng
 Đăng Nhập 

New! Community Emission Reduction Program Year 3 Grants available now

Community Health Protection Program

Program Year 3 - In 2019, AB 74 committed an additional $245 million in funds to be used for incentives that reduce emissions from both mobile and stationary sources. The Air District was awarded about $28 million of these funds for Bay Area projects. Similar to Program Year 2, mobile sources will follow the Carl Moyer Program and Proposition 1B Goods Movement Emission Reduction Program guidelines. Funding will also be available for stationary source projects as defined by the CARB Community Air Protection Grant Program guidelines and other programs/projects consistent with the actions identified in the applicable AB 617 community emission reduction program. 

The Carl Moyer Program is a partnership between CARB and local air districts that provides air quality benefits by replacing old, high-polluting vehicles and equipment ahead of regulatory requirements, or beyond those requirements, by paying for the incremental cost of cleaner replacements. Since 1998, Moyer Program grants have enabled fleet turnover beyond regulatory requirements by retrofitting, repowering, or replacing high-pollution engines and vehicles. More information can be found on the Air District’s Carl Moyer Program and Proposition 1B Goods Movement Program web pages.

Program Year 2 - In 2018, SB 856 appropriated an additional $245 million in incentives to reduce emissions from both mobile and stationary sources. The Air District was awarded and has allocated $40 million of these funds for Bay Area projects. Mobile sources will follow the Carl Moyer Program and Proposition 1B Goods Movement Emission Reduction Program guidelines similar to Program Year 1. 

Program Year 1 - In September 2017, before the Community Air Protection Program was developed, the governor and legislature established an early action component to AB 617 that would use existing incentive programs to get immediate emission reductions in the communities most affected by air pollution. AB 134 appropriated $250 million from the Greenhouse Gas Reduction Fund to reduce mobile source emissions (including criteria pollutants, toxic air contaminants, and greenhouse gases) in those communities. The Bay Area was awarded and has allocated $50 million of these funds for emission reduction projects under the Carl Moyer Memorial Air Quality Standards Attainment Program, and under the Proposition 1B Goods Movement Emission Reduction Program.

Bay Area Community Health Protection Grant program survey: The Air District is seeking input on air pollution sources in Bay Area communities. Your input will inform our outreach efforts and will help us identify new projects to improve air quality in the Bay Area. We appreciate your help in completing this 10-minute survey.

Program Year 3 Project Eligibility and Evaluation

The information below is for the third year of program funding. The program has been expanded to other communities and project types in future funding cycles.

Year 3 Community Emission Reduction Grant Program projects for mobile sources will primarily follow the requirements of the Carl Moyer Program and Prop 1B Program (for truck projects) with the following exceptions:

 • Community participation will be relied on to inform program outreach and identify new projects.
 • Focus must be on the cleanest technologies available.
 • Projects will be evaluated using the CARB Community Air Protection guidelines adopted in May 2019.
 • Projects must be contracted by June 2021 and funds paid out by June 2025.
 • Priority is given to projects that reduce emissions in the following impacted communities – AB 617 communities and communities for future AB 617 consideration.
  • West Oakland
  • Richmond-San Pablo
  • East Oakland/ San Leandro
  • Eastern San Francisco
  • Pittsburg-Bay Point area
  • San Jose
  • Tri-Valley area
  • Vallejo

Information regarding new funding opportunities for stationary source projects and other programs/projects consistent with the actions identified in the applicable AB 617 community emission reduction program will be added to this website as it becomes available.

Grant funding cannot be used for projects that are currently required by law or by a contract or agreement. More information and additional requirements can be found in the CARB Community Air Protection Program and Carl Moyer Program guidelines.

Community Emission Reduction Grant Program funding is offered on a first-come, first-served basis until all funds have been spent. Applications must be complete to be considered for funding. Program Year 2 projects will continue to be evaluated by Air District staff for eligibility then brought to the Air District’s Mobile Source Committee and Board for consideration on a monthly basis. See the latest agenda for the Air District’s Mobile Source Committee for the current list of projects being considered. Contact staff for additional information about these projects or the application and evaluation process. Additionally, public comment can be made at the Air District’s Mobile Source Committee meeting or Board meetings.

Project Types

Funds are available for the following project types:

 • Equipment/Vehicle replacement – replace an old vehicle or piece of equipment with the cleanest available vehicle or equipment.
 • Engine replacement (repower) – replace an old engine with a new, emission-certified engine.
 • Power system conversion – convert existing equipment to operate on electric or hybrid power.
 • Battery charging and fueling infrastructure – as part of an equipment project, install infrastructure to charge or fuel new, funded equipment.
 • Coming soon! Stationary source projects and projects/programs identified through the AB 617 process.

Zero-emissions projects are highly encouraged. Public or private entities that own a variety of equipment types are encouraged to apply in each category, particularly if fueling or charging infrastructure will be included in the application.

Eligible Equipment

Visit the following pages for more information on equipment-specific funding opportunities:

Program Documents and Information

Funding Source Acknowledgement

California Climate IncentivesThe Community Air Protection Program is part of California Climate Investments, a statewide program that puts billions of Cap-and-Trade dollars to work reducing greenhouse gas emissions, strengthening the economy, and improving public health and the environment – particularly in disadvantaged communities. The Cap-and-Trade program also creates a financial incentive for industries to invest in clean technologies and develop innovative ways to reduce pollution. California Climate Investments projects include affordable housing, renewable energy, public transportation, zero-emission vehicles, environmental restoration, more sustainable agriculture, recycling, and much more. At least 35 percent of these investments are located within and benefiting residents of disadvantaged communities, low-income communities, and low-income households across California. For more information, visit the California Climate Investments website.

Contact Us

Community Health Protection Program

415.749.4914


415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 17/04/2020