Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng Tại Khu Vực Richmond

Tìm hiểu về những nỗ lực của Air District theo Dự Luật Hạ Viện AB 617 để cải thiện chất lượng không khí trong cộng đồng Richmond-North Richmond-San Pablo. 

Air District đang không ngừng nỗ lực để giảm thiểu mức độ ô nhiễm không khí trong cộng đồng thông qua Chương Trình Bảo Vệ Chất Lượng Không Khí Trong Cộng Đồng của Tiểu Bang California, hay còn được gọi là Dự Luật Hạ Viện 617.

Một phần nội dung chính trong chương trình này là khởi xướng các kế hoạch giám sát chất lượng không khí trong cộng đồng tại các khu vực chịu ảnh hưởng không cân xứng nhất bởi tình trạng ô nhiễm không khí. Dữ liệu được thu thập từ các kế hoạch giám sát này sẽ cung cấp thông tin cho các kế hoạch giảm phát thải dựa vào cộng đồng trong tương lai. 

Ủy Ban Tài Nguyên Không Khí California đã lựa chọn Khu vực Richmond làm cộng đồng ưu tiên để tiến hành theo dõi hoạt động thiết lập kế hoạch, dựa trên đề xuất từ Air District. Kế hoạch này sẽ đóng vai trò như một hình mẫu cho những nỗ lực trong tương lai khi chương trình được phát triển theo thời gian.

Đăng ký danh sách email nhận bản tin về Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng Tại Khu Vực Richmond và kiểm tra lại sớm để biết thêm thông tin. 

Danh Sách Email Nhận Bản Tin Về Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng Tại Khu Vực Richmond

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật về Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng Tại Khu Vực Richmond của Air District.

Đăng Ký Nhận Bản Tin Về Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng Tại Khu Vực Richmond
 ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN 

Cuộc Họp và Sự Kiện

 Date Event NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 41 items in 5 pages
15/11/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingAgenda
 
15/11/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Hai, 15 Tháng Mười Một
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation
Event Contact:
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan
 

Date & Time

Thứ Hai, 15 Tháng Mười Một
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

Other Documents

Presentation

Event Contact

18/10/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingAgenda
 
18/10/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Hai, 18 Tháng Mười
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation
Event Contact:
  • Karissa White
  • Staff Specialist
  • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan
 

Date & Time

Thứ Hai, 18 Tháng Mười
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

Other Documents

Presentation

Event Contact

  • Karissa White
  • Staff Specialist
  • 415.749.8662
20/09/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingAgenda
 
20/09/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Hai, 20 Tháng Chín
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation
Event Contact:
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan
 

Date & Time

Thứ Hai, 20 Tháng Chín
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

Other Documents

Presentation

Event Contact

16/08/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingAgenda
 
16/08/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Hai, 16 Tháng Tám
5:30 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation
Event Contact:
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan
 

Date & Time

Thứ Hai, 16 Tháng Tám
5:30 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

Other Documents

Presentation

Event Contact

19/07/2021Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan (CERP) Steering Committee MeetingAgenda
 
19/07/2021
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan (CERP) Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Hai, 19 Tháng Bảy
5:30 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation
Event Contact:
Event Description:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan (CERP) Steering Committee Meeting
 

Date & Time

Thứ Hai, 19 Tháng Bảy
5:30 CH - 8:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan (CERP) Steering Committee Meeting

Other Documents

Presentation

Event Contact

21/06/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingMeeting Agenda
 
21/06/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Hai, 21 Tháng Sáu
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Meeting Presentation
Event Contact:
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Thứ Hai, 21 Tháng Sáu
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

Meeting Presentation

Event Contact

17/05/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingMeeting Agenda
 
17/05/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Thứ Hai, 17 Tháng Năm
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Meeting Presentation
Event Contact:
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan
 

Date & Time

Thứ Hai, 17 Tháng Năm
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

Other Documents

Meeting Presentation

Event Contact

19/04/2021Path to Clean Air CERP Steering CommitteeMeeting Agenda

Also available in:
Español
 
19/04/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee
Date & Time:
Thứ Hai, 19 Tháng Tư
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda

Also available in:
Español
Badges:
Other Documents:
Meeting Presentation

Also available in:
Español
Event Contact:
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

(phone number for audio in agenda)
 

Date & Time

Thứ Hai, 19 Tháng Tư
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

(phone number for audio in agenda)

Other Documents

Meeting Presentation

Also available in:
Español

Event Contact

12/01/2021Path to Clean Air CERP Design TeamMeeting Agenda
 
12/01/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Design Team
Date & Time:
Thứ Ba, 12 Tháng Giêng
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Meeting Summary


Meeting Summary Appendix


Meeting Presentation
Event Contact:
Event Description:
The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.
 

Date & Time

Thứ Ba, 12 Tháng Giêng
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.

Other Documents

Meeting Summary


Meeting Summary Appendix


Meeting Presentation

Event Contact

08/12/2020Path to Clean Air CERP Design TeamAgenda
Cancelled
08/12/2020
Event Name:
Path to Clean Air CERP Design Team
Date & Time:
Thứ Ba, 08 Tháng Mười Hai
6:00 CH - 8:00 CH
View Full Calendar
Location:
N/A
Watch/Listen:
Web streaming not available
Agenda:
Agenda
Badges:
Cancelled
Other Documents:
N/A
Event Contact:
Event Description:
The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.
 

Date & Time

Thứ Ba, 08 Tháng Mười Hai
6:00 CH - 8:00 CH
View Full Calendar

Location

N/A

Watch/Listen

Web streaming not available

Event Description

The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.

Other Documents

N/A

Event Contact

Contact Us

Kristen Law
Manager

415.749.4653

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 12/11/2021