Kế Hoạch Địa Điểm Lành Mạnh

Tìm hiểu về cách thức Địa Hạt Không Khí làm việc với các thành phố và địa hạt để giảm thiểu rủi ro và mối nguy hiểm do ô nhiễm không khí thông qua kế hoạch toàn diện, hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ kinh phí cho các dự án địa phương.

Mặc dù có nhiều tiến bộ đáng kể trong việc giảm thiểu ô nhiễm không khí, nhưng một số cộng đồng trong Vùng Vịnh vẫn phải chịu đựng mức ô nhiễm và tác động sức khỏe nghiêm trọng hơn so với những cộng đồng khác của Vùng Vịnh. Mức độ ô nhiễm không khí sẽ cao nhất đối với cộng đồng ở gần nguồn gây ô nhiễm nhất —  chẳng hạn như đường cao tốc, đường nhiều xe cộ lưu thông, các trung tâm phân phối và nguồn công nghiệp lớn. Cũng có nhiều nguồn ô nhiễm không khí ít hơn - bao gồm trạm xăng và máy phát điện dầu động cơ dự phòng - có thể gây hại đến sức khỏe con người.Nếu không chú ý đến việc lên kế hoạch hướng đến sức khỏe con người thì sự phát triển trong tương lai có thể làm gia tăng nguy cơ tiếp xúc với không khí không lành mạnh cho cả những cư dân hiện tại và cư dân mới chuyển đến. Để cải thiện sức khỏe của cư dân địa phương, Địa Hạt Không Khí đã làm việc với các thành phố và địa hạt để giảm thiểu rủi ro và mối nguy hiểm do ô nhiễm không khí thông qua kế hoạch toàn diện, hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ kinh phí cho các dự án địa phương.

Hỗ Trợ cho Các Nhà Hoạch Định

Địa Hạt Không Khí sẽ hỗ trợ các quy định và chương trình để làm sạch đoàn xe, cũng như hỗ trợ kế hoạch của địa phương và khu vực, chẳng hạn như Kế Hoạch Vùng Vịnh, nhằm giảm thiểu số dặm di chuyển của phương tiện (vehicle miles traveled - VMT) và tăng cường "phát triển tập trung" trong khu vực. Các bước được thực hiện bởi Địa Hạt Không Khí nhằm thúc đẩy các chiến lược sử dụng đất bao gồm các chiến lược vận chuyển và sử dụng đất trong Kế Hoạch Không Khí Sạch 2010 (hiện đang được cập nhật), Hướng Dẫn CEQA đối với các dự án phát triển sử dụng đất, hỗ trợ công nghệvà tài trợ cho các nhà hoạch định địa phương, và công cụ phân tích Quản Lý Yêu Cầu Vận Chuyển. Địa Hạt Không Khí cũng đang làm việc để hoàn thành sách hướng dẫn, Lập Kế Hoạch Những Khu Vực Trong Lành, nhằm xử lý các nguồn gây ô nhiễm không khí địa phương trong quá trình lập kế hoạch cộng đồng (dự kiến mùa hè năm 2015).

Địa hạt Không khí gần đây đã hợp tác với Ủy Ban Vận Chuyển Thành Phố để phát triển và cùng thông qua Chương Trình Lợi Ích Cho Người Lấy Xe Đi Làm tại Vùng Vịnh, tăng cường việc áp dụng các chế độ vận chuyển thay thế chẳng hạn như đi xe đạp, đi bộ và dùng phương tiện vận chuyển công cộng. Địa Hạt Không Khí cũng cung cấp các khoản tài trợ cho những chương trình xe đạp, dùng chung xe và xe đưa rước, ví dụ Chương Trình Dùng Chung Xe Vùng Vịnh, nhằm giảm phát thải do xe chạy trên đường và tăng cường các chế độ vận chuyển bền vững. 

Địa Hạt Không Khí làm việc chặt chẽ với các nhân viên chính quyền địa phương để phát triển các phương pháp toàn diện nhằm giảm thiểu rủi ro và nguy cơ ô nhiễm không khí tại địa phương. Địa hạt Không Khí cũng hỗ trợ nhân viên chính quyền địa phương xác định các nguồn ô nhiễm không khí gần các vị trí phát triển theo kế hoạch và gần khu dân cư. Địa Hạt Không Khí cũng hỗ trợ bằng cách lập mô hình rủi ro, xác định các biện pháp giảm thiểu phát thải, theo dõi thực hiện và hỗ trợ sự tham gia của dân chúng cũng như tiến trình xét duyệt môi trường.

Chương Trình Giảm Thiểu Rủi Ro Trong Cộng Đồng

Địa Hạt Không Khí phối hợp với Thành Phố và Hạt San Francisco để phát triển kiểm kê phát thải trên toàn thành phố và bản đồ nồng độ ô nhiễm không khí và rủi ro tiềm năng gây ra bởi các nguồn cố định và di động. Bản đồ xác định các vùng ô nhiễm không khí mà San Francisco phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu việc cư dân tiếp xúc với không khí ô nhiễm theo pháp lệnh địa phương, Điều lệ 38. Địa Hạt Không Khí cũng bắt đầu dự án tương tự ở San Jose.

Contact Us

Alison Kirk
Nhà Hoạch Định Môi Trường Cao Cấp

415.749.5169

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 07/05/2015