Về Phẩm Chất Không Khí

Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí)

Tìm hiểu về Chương Trình Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí), các mùa ảnh hưởng đến phẩm chất không khí như thế nào, và tìm hiểu xem một Cảnh Báo Bảo Toàn Không Khí có hiệu lực hay không.

Địa Hạt Không Khí công bố Chương Trình Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí) nhằm giáo dục cư dân về ô nhiễm không khí và khuyến khích hành động để cải thiện phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh, cũng như để cung cấp các thông báo khi phẩm chất không khí được dự đoán là không lành mạnh.

Là một phần của Chương Trình Spare the Air, Địa Hạt Không Khí yêu cầu cư dân giảm thiểu ô nhiễm bằng cách lựa chọn các biện pháp giúp không khí sạch hằng ngày. Điều này có thể bao gồm đi bộ và đi xe đạp thường xuyên hơn, dùng phương tiện vận chyển công cộng, đi chung xe, lái xe ít hơn, giảm thiểu việc sử dụng năng lượng ở nhà, và lựa chọn các biện pháp không khí sạch khác mà giúp cải thiện phẩm chất không khí.

Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí) Mùa Hè

Trong những tháng mùa hè, sự ô nhiễm ozon (cũng được gọi là sương khói) có thể trở thànhvấn đề sức khỏetại Vùng Vịnh. Địa Hạt Không Khí phát hành Cảnh Báo Spare the Air khi phẩm chất không khí được dự đoán là không lành mạnh và thúc giục cư dân lái xe ít hơn và giảm thiểu sử dụngcác chất gây ô nhiễm hình thành ozon. Những người mà nhạy cảm với không khí ô nhiễm nên hạn chế đi ra ngoài, đặc biệt vào buổi chiều, khi nồng độ ozon tăng cao.

Bảo Toàn Không Khí (Spare the Air) Mùa Đông

Trong những tháng mùa đông, ô nhiễm do vật chất dạng hạt(cũng được gọi là bồ hóng) có thể đoạt đến cấp độ không lành mạnh trong Vùng Vịnh. Vào những ngày khi kết quả dự báo nồng độ của vật chất dạng hạt ở mức cao, Địa Hạt Không khí sẽ phát Cảnh Báo Spare the Air Mùa Đông, làm cho việc đốt củi trở thành bất hợp pháp xuyên suốt Vùng Vịnh. Vào những ngày này, người dân nên hạn chế đi ra ngoài, đặc biệt là những người nhạy cảm với không khí không lành mạnh. Người dân có thể nộp đơnkhiếu nại khói đốt củi trực tuyến hoặc gọi điện thoại đến 1-877-4NO-BURN (466-2876).

Cảnh Báo Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí)

Để tìm hiểu xem Cảnh Báo Spare the Air có hiệu lực hay không:

Sign up for Spare the Air Text Alerts

*

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023