Về Phẩm Chất Không Khí

Biến Cố và Khuyến Cáo

Tìm hiểu về các biến cố phẩm chất không khí trong Vùng Vịnh, và xem các khuyến cáo và báo cáo biến cố sơ bộ.

Đôi khi ở Vùng Vịnh vẫn xuất hiện sự kiện ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ngay sau khi có đầy đủ thông tin, Địa Hạt Không Khí lập tư vấn hoặc báo cáo sơ bộ biến cố.

Báo cáo sơ bộ biến cố sẽ trình bày cái nhìn tổng quan ban đầu về biến cố đó nhưng không phải thay thế cho cuộc điều tra chuyên sâu sau này. Dưới đây là các báo cáo biến cố được liệt kê theo thời gian.

2019 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
15/10/2019Nustar Incident Report 10-15-19
15/10/2019
Document:
Nustar Incident Report 10-15-19
29/07/2019Chevron Flaring Incident
29/07/2019
Document:
Chevron Flaring Incident
22/03/2019Valero Flue Gas Scrubber Incident Report
22/03/2019
Document:
Valero Flue Gas Scrubber Incident Report

2018 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
09/09/2018Alco Metals Fire Incident Report
09/09/2018
Document:
Alco Metals Fire Incident Report
05/07/2018Shell Refinery Flare Incident Report
05/07/2018
Document:
Shell Refinery Flare Incident Report
03/06/2018Schnitzer Steel Fire Incident Report
03/06/2018
Document:
Schnitzer Steel Fire Incident Report
28/03/2018Chevron Cogen Steam Release Incident Report
28/03/2018
Document:
Chevron Cogen Steam Release Incident Report
25/03/2018Berkeley Asphalt Fire Incident Report
25/03/2018
Document:
Berkeley Asphalt Fire Incident Report
29/01/2018Sims Metal Management Richmond Incident Report
29/01/2018
Document:
Sims Metal Management Richmond Incident Report

2017 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
06/07/2017Alta Waverly Incident Report
06/07/2017
Document:
Alta Waverly Incident Report
04/05/2017 Valero Incident Report
04/05/2017
Document:
Valero Incident Report

2016 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
16/12/2016Deal Auto Wrecking Incident Report
16/12/2016
Document:
Deal Auto Wrecking Incident Report
21/09/2016Phillips 66 Refinery Incident Report
21/09/2016
Document:
Phillips 66 Refinery Incident Report
06/09/2016Chevron Refinery Incident Report
06/09/2016
Document:
Chevron Refinery Incident Report
08/07/2016Western Pacific Pulp and Paper Recycling Plant Incident Report
08/07/2016
Document:

2015 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
15/12/2015121515 Tesoro Incident Report
15/12/2015
Document:
121515 Tesoro Incident Report

Báo Cáo Biến Cố 2014

DateDocumenttable-mobile-only-column
18/12/2014Chevron Incident December 18, 2014
18 Tháng Mười Hai 2014
Document:
Chevron Incident December 18, 2014

Báo Cáo Biến Cố 2013

DateDocumenttable-mobile-only-column
10/11/2013Sims Metal Redwood City
10 Tháng Mười Một 2013
Document:
Sims Metal Redwood City
17/12/2013Sims Metal Redwood City
17 Tháng Mười Hai 2013
Document:
Sims Metal Redwood City

Báo Cáo Biến Cố 2012

DateDocumenttable-mobile-only-column
15/06/2012Phillips 66, Rodeo
15/06/2012
Document:
Phillips 66, Rodeo
06/08/2012080612 Chevron
06/08/2012
Document:
080612 Chevron

Báo Cáo Biến Cố 2011

DateDocumenttable-mobile-only-column
26/07/2011Macro Plastic, Inc., Fairfield
26 Tháng Bảy 2011
Document:
Macro Plastic, Inc., Fairfield

Báo Cáo Biến Cố 2010

DateDocumenttable-mobile-only-column
09/12/2010Tesoro, Martinez
09 Tháng Mười Hai 2010
Document:
Tesoro, Martinez
16/11/2010Sims Metal Management, San Francisco
16 Tháng Mười Một 2010
Document:
Sims Metal Management, San Francisco
10/11/2010Tesoro, Martinez
10 Tháng Mười Một 2010
Document:
Tesoro, Martinez
22/10/2010ConocoPhillips, Rodeo
22 Tháng Mười 2010
Document:
ConocoPhillips, Rodeo
21/06/2010Valero Refinery Coker Unit
21 Tháng Sáu 2010
Document:
Valero Refinery Coker Unit
13/03/2010Piedmont Lumber, Walnut Creek
13 Tháng Ba 2010
Document:
Piedmont Lumber, Walnut Creek
12/05/2010Evergreen Oil, Inc, Newark
12 Tháng Năm 2010
Document:
Evergreen Oil, Inc, Newark
10/03/2010ECS Recycling, Santa Clara
10 Tháng Ba 2010
Document:
ECS Recycling, Santa Clara

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 01/02/2018