Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Về Phẩm Chất Không Khí

Vụ Cháy Tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron

Về Phẩm Chất Không Khí

Xem thông tin về vụ cháy nhà máy tinh chế Chevron 2012.

Tóm tắt

Ngày 6 tháng 8 năm 2012, lúc 6:15 chiều, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy tinh chế Chevron tại Richmond, California, dẫn đến một cảnh báo cộng đồng, lệnh mọi người trú ẩn tại chỗ trong vòng năm tiếng, và hàng nghìn cư dân phải điều trị y tế. Bảng dưới đây sẽ trình bày thông tin về biến cố này

Vụ Cháy Chevron

Lưu Mạng Viễn Thông  (Cần dùng Silverlight hay Windows Media Player; bao gồm chương trình tích hợp với các điểm nhảy vô video)
Để biết thêm thông tin: Chương trình nghị sự ngày 10 tháng 9 năm 2012

Documenttable-mobile-only-column
Air District lab completes PM sample analysis from Chevron fire


Board Agenda - TEST


New Test Document
Air District lab completes PM sample analysis from Chevron fire


Board Agenda - TEST


New Test Document
Map of Air Monitoring Locations
Map of Air Monitoring Locations
Air Monitoring Data for August 6 and 7
Air Monitoring Data for August 6 and 7
PM Filter Results
PM Filter Results
Chevron Refinery Incident Sample Results


Chevron Sample Map
Chevron Refinery Incident Sample Results


Chevron Sample Map

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Saturday,
    6/6

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 01/02/2018